вівторок, 24 лютого 2015 р.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми


Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Інститут магістратури, аспірантури, докторантури Інститут математики, фізики і технологічної освіти видають у 2015 році збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

Видавник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Термін подання матеріалів: до 01 березня 2015 року 
Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» внесено ВАК України до переліку №6 фахових наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (педагогічні науки). (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010р. №1 – 05.8/ Бюлетень ВАК України. №3 – 2010. – с. 13.) 
Вартість публікації: 230 грн.

Модернізація структури та змісту початкової освіти на засадах компетентнісного та комунікативного підходів

Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація структури та змісту початкової освіти на засадах компетентнісного та комунікативного підходів»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 24-25 вересня 2015 року.
Реєстрація: до 10 вересня 2015 року.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць із педагогічних наук "Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка". Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8) збірник наукових праць "Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка" внесено до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук у галузі "Педагогічні науки"

Напрями роботи конференції:
1. Модернізація структури та змісту початкової освіти на засадах компетентнісного та комунікативного підходів.
2. Компетентнісно орієнтований підхід – концептуальний орієнтир сучасної освіти.
3. Упровадження комунікативно орієнтованого підходу до навчання як складової модернізації освіти України.
4. Теорія і практика формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової освіти.
5. Теоретико-методичні засади реалізації креативного підходу до професійної підготовки майбутнього учителя у ВНЗ

Вартість. Організаційний внесок - 50 грн. Оплата публікації - 35 грн. за одну сторінку тексту та 15 грн. за пересилку здійснюється після розгляду матеріалів редколегією і прийняття до друку, про що автору повідомляється додатково.
Докладно: Інформаційне повідомлення

пʼятниця, 20 лютого 2015 р.

Математичне моделювання та математична фізика

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Математичне моделювання та математична фізика»
присвячена 165-річчю з дня народження Софії Василівни Ковалевської

(Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 604 від 11.10.2012 р.)


Місце проведення: Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського.
Час проведення: 22-25 вересня 2015 року.
Реєстрація: до 15 червня 2015 року.

Тези доповідей будуть надруковані до початку конференції. Автори можуть після конференції, та пройшовши рецензування, надрукувати доповіді у збірнику наукових праць – ВІСНИК КрНУ імені Михайла Остроградського (внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук). Правила оформлення та умови публікацій у збірнику КрНУ на сайті www.kdu.edu.ua

Напрями роботи конференції:
1. Математичне моделювання та інформаційні технології.
2. Математична фізика.
3. Інформаційні технології в освіті.

Організаційний внесок складає: очна участь – 250 грн, заочна участь – 100 грн, для студентів і аспірантів – 100 грн, для учасників з закордону – 50 євро.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: досвід та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: досвід та перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 27-29 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 30 березня 2015 року.
За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць Уманського державного педагогічного університету.

Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан та перспективи розвитку технологічної та професійної освіти.
2. Інноваційні технології навчання фахівців технологічної та професійної освіти.
3. Дидактичні, методичні та виховні аспекти сучасної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Вартість тез (2-4 сторінки друкованого тексту) та статті (8-10 сторінок друкованого тексту) - 30 грн. за сторінку.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: досвід та перспективи (студентська)

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: досвід та перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 27-29 квітня 2015 року.
Реєстрація: до 30 березня 2015 року.

Напрями роботи конференції:
1. Сучасний стан та перспективи розвитку технологічної та професійної освіти.
2. Інноваційні технології навчання фахівців технологічної та професійної освіти.
3. Багаторівнева професійна підготовка майбутніх вчителів технологій та фахівців професійної освіти.
4. Дидактичні, методичні та виховні аспекти сучасної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Вартість статті (3-5 сторінок друкованого тексту) - 25 грн. за сторінку.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології


ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».

Місце проведення: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Час проведення: 14-16 жовтня 2015 року.
Реєстрація: до 01 вересня 2015 року.
Матеріали публікуватимуться у фаховому виданні за спеціальностями філософія та педагогіка.

Наукові напрями роботи конференції:
1. Філософія освіти у визначенні стратегії розвитку вищої школи України на початку ХХІ століття.
2. Педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна.
3. Психологічна педагогіка як теорія і практика розвитку педагогічної майстерності.
4. Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ.
5. Особливості роботи з обдарованими студентами.
6. Зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця.
7. Педагогічна аксіологія та аксіопедагогіка як субдисципліни педагогічної науки.

Вартість публікації – 200 грн., організаційний внесок – 100 грн.