вівторок, 21 липня 2015 р.

Гендерна політика міст: історія та сучасність

ІV міжнародна науково-практична конференція  «Гендерна політика міст: історія та сучасність»

Місце проведення: Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.
Час проведення: жовтень 2015 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Гендер: історико-культурні, культурфілософські контексти життєдіяльності міста. Образ міста очима чоловіків і жінок: історія і сучасність. Конструювання гендерної ідентичності в контексті історичних трансформацій міст.
 2. Гендерний портрет міста. «Політичний андроцентризм». Місто і гендерна демократія.
 3. Гендерні індикатори сталого розвитку міст. Інтеграція «гендерних індикаторів якості міського простору» у муніципальну політику.
 4. Гендерний бюджет: принципи реалізації на рівні місцевого самоврядування.
 5. Гендерний підхід у формуванні соціальної політики великого міста. Забезпечення дружнього міського простору (до дітей, жінок). Пошук шляхів перетворення «міського ландшафту» у напрямку гармонійного поєднання прав і можливостей жінок і чоловіків у доступі до «життєвих просторів міста».
 6. Гендерні асиметрії у повсякденному бутті мешканців. Протидія торгівлі людьми. Підготовка волонтерів до реалізації гендерно-чутливих проектів.
 7. Гендер і освіта. Формування гендерночутливого ВНЗ.

Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації»

Місце проведення: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.
Час проведення: 5-15 жовтня 2015 року.
Реєстрація: до 25 вересня 2015 року.

За матеріалами конференції планується публікація статей у Віснику ЧНПУ (Серія: педагогічні науки), включеному до переліку фахових видань (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17500-6250 ПР від 16.11.2010 р.).

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічні та психолого-педагогічні проблеми міжкультурного спілкування.
 2. Лінгвістичні аспекти міжкультурного спілкування: структурні, семантичні та лінгвокогнітивні особливості одиниць національних мов.
 3. Проблеми навчання рідної та іноземних мов на перетині мов і культур.
 4. Лінгводидактичні аспекти підготовки викладачів іноземних мов і перекладачів в умовах глобалізації освітнього простору.
 5. Особливості навчання іноземних мов для міжкультурного спілкування у немовних вишах.
 6. Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов для міжкультурного спілкування.

Вартість. Програма і сертифікат учасника (2 у.о.) та вартість пересилки матеріалів по Україні (2 у.о.) чи закордон (10 у.о.).
Докладно: Інформаційне повідомлення