понеділок, 21 вересня 2015 р.

Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи

Всеукраїнська науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція «Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 8-9 жовтня 2015 року.
Реєстрація: до 30 вересня 2015 року.

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику, затвердженому ВАК України «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи». Приймаються тези доповідей для друку у збірнику тез «Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи».

Напрями роботи конференції:
  1. Історичні аспекти становлення та розвитку педагогічної освіти і науки.
  2. Світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних кадрів у вищій школі.
  3. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі навчальної діяльності.
  4. Інноваційні напрямки розвитку педагогічної науки в освітньому середовищі.
  5. Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування сучасних методів навчання.
  6. Організація навчального процесу у сільській школі.
  7. Виховні аспекти сучасної педагогічної науки..

Вартість. 30 грн. за сторінку. Організаційний внесок  25 гривень.
Докладно: Інформаційне повідомлення