четвер, 10 березня 2016 р.

Персоналії українського гончарства як маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеологем

Національний науковий симпозіум «Персоналії українського гончарства як маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеологем»

Місце проведення: Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному.
Час проведення: 4-6 травня 2016 року.
Реєстрація: до 20 квітня 2016 року.

Напрями роботи симпозіуму:
Особистість і творча спадщина Олександри Селюченко // роль особистості в гончарстві // персоналії українського гончарства // персоналії гончарства як відображення політичної догматики // вплив на індивідуальну творчість домінуючих ідеологем // доля гончарів і розвиток гончарства в різні історичні періоди // пошук, збереження, систематизація й уведення до наукового обігу відомостей про творчі досягнення й спадщину гончарів // історіографія персоналій // мистці кераміки: самодіяльні, народні, академічні // гончар (кераміст) у науці – науковець у гончарстві: вектори й проблеми творчої реалізації // роль художніх виставок і творчих спілок у становленні мистців // бізнесові тенденції в сучасному гончарстві // гончарство й сучасний артринок // впливи і взаємовпливи в гончарстві: порівняльна характеристика творчості мистців-гончарів // проблеми збереження й перспективи розвитку гончарства // історія вивчення й сучасний стан наукових знань про мистців кераміки // шкільництво в галузі гончарства // приватні й державні колекції кераміки: історія формування, склад, проблеми атрибуції // інструментарій гончарів у музейних збірках: склад, атрибуція, збереження // колекціонери кераміки // актуальні проблеми збереження документальної спадщини гончарів // психологія кітчевої творчості в сучасному гончарстві // історія створення та розгортання діяльності Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

Вартість. Участь у Симпозіумі передбачає сплату організаційного внеску в розмірі 150 грн. Члени ГО «Конгрес українських керамологів» сплачують оргвнесок у розмірі 50%.
Докладно: Інформаційне повідомлення

Немає коментарів:

Дописати коментар