неділя, 15 листопада 2020 р.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Видавець: Мукачівський державний університет.
Набір статей у 2020 р. до 20 листопада 2020 року.
Сайтhttp://pp-msu.com.ua/uk

«Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» включено до переліку фахових видань України з педагогічних наук (Наказ МОН України № 1505 від 16.05. 2016 року) та представлений в таких наукометричних базах даних: Російський індекс наукового цитування (Росія); ResearchBib (Японія), Index Copernicus: ICV 2016: 51.60 (Польща), Cite Factor, Infobase Index(Індія), Genamics Journal Seek, Academic Keys(США), ACNP Catalogue (Італія).
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ» – журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative) 

Тематика журналу:
 1. Педагогічна теорія та історія педагогіки.
 2. Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
 3. Освітні технології та розвиток особистості.
 4. Психолого-педагогічна комунікація.
 5. Компаративна педагогіка і психологія
 6. Педагогічна та вікова психологія.
 7. Організаційна психологія та психологія праці.
Вартість. 750 грн. за статтю.

четвер, 5 листопада 2020 р.

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Науковий  збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»

Видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Термін подання статті: до 27 листопада 2020 року.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі педагогічних наук (011 – Науки про освіту, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).

Напрями роботи конференції:
 1. Історія.
 2. Мистецтвознавство.
 3. Мовознавство. Літературознавство.
 4. Педагогіка.
Вартість. 900 грн. за публікацію до 15 сторінок.

П’ятнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в сучасних умовах

Всеукраїнська науково-практична конференція «П’ятнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в сучасних умовах»

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: буде оголошено додатково.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, працівники органів управління освіти, вчителі закладів загальної середньої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти. 

Напрями роботи конференції:
 1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М. М. Дарманського. 
 2. Організація дистанційної та дуальної освіти як виклик сьогодення.
 3. Засоби дистанційної освіти в ЗЗСО та в ЗВО.
 4. Онлайн-освіта: проблеми, тенденції, перспективи.
 5. Програмне забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційної освіти.
 6. Контроль за якістю освітнього процесу та її забезпечення в умовах дистанційної освіти.
 7. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, сертифікація педагогічних працівників.
 8. Академічна доброчесність та її дотримання в умовах цифровізації освітнього процесу.
 9. Онлайн-платформи в контексті реалізації ідеї безперервної освіти.
Вартість. 150 грн. - оргвнесок.

Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Час проведення: 10-11 грудня 2020 р.
Реєстрація: до 9 листопада 2020 року.

Програма та умови участі в очній формі будуть надіслані пізніше. За умови продовження карантинних заходів очні заходи буде перенесено в он-лайн формат. 

Напрями роботи конференції:
 1. Нормативно-правові, управлінські та організаційні засади роботи фахівців в умовах інклюзивної освіти.
 2. Нормотипові діти дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного освітнього середовища: особливості розвитку та психолого-педагогічний супровід.
 3. Освіта для дітей з інвалідністю в контексті Концепції «Нова українська школа»: реалії та перспективи.
 4. Педагогічні технології роботи з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах (обдарованими, малозахищеними верстви населення, дітьми груп ризику тощо).
 5. Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору
 6. Громадські й волонтерські організації як суб’єкти створення інклюзивного простору.
Вартість. 100 грн. - оргвнесок.

вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

ІV Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»

Місце проведення: Університет Ушинського, кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, м. Одеса.
Час проведення: 24-25 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2020 року.

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез наукових праць та сертифікат учасника, розсилка збірника здійснюватиметься після проведення конференції на електронну пошту авторам. 

Напрями роботи конференції:
24 листопада
 1. Актуальні питання фізичної культури і спорту різних верств населення.
 2. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного культури і спорту.
 3. Управлінські та соціально-економічні аспекти фізичної культури і спорту.
 4. Проблеми спортивної підготовки юних спортсменів і молоді.
25 листопада
 1. Фізкультурно-оздоровча та здоров’язбережувальна діяльність у закладах освіти.
 2. Питання фізичної реабілітації і рекреації засобами фізичного виховання і природними чинниками.
 3. Філософські, педагогічні і психологічні аспекти здоров’я людини.
 4. Використання новітніх інформаційних технологій у фізичному вихованні, спорті та здоров’ї людини.
 5. Медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту.
Вартість. 100 грн. за публікацію в електронному виданні; 200 грн за публікацію в друкованому виданні.

пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України»

Місце проведення: Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 26 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 30 жовтня 2020 року.

Доповіді учасників конференції буде розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.kspu.kr.ua; надруковано у збірнику тез. Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти», який внесено до переліку наукових фахових видань України

Напрями роботи конференції:
 1. Забезпечення міжнародної і національної безпеки, державне та військове управління складових сектору безпеки й оборони України: актуальні проблеми та напрямки їх вирішення.
 2. Правові аспекти національних безпекових і оборонних спроможностей.
 3. Психолого-педагогічні та морально-психологічні проблеми професійної підготовки персоналу сектору безпеки й оборони України.
 4. Озброєння, військова техніка та всебічне забезпечення оперативно-службових (бойових) дій структур сектору безпеки й оборони України.

субота, 10 жовтня 2020 р.

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Набір статей у фахове видання
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право № 1-2/2020

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Набір статей: до 30 жовтня 2020 р.

Наказом МОН "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 24 вересня 2020 Р. №1188 Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей 052. Політологія, 054. Соціологія, 081. Право. 

Рубрики журналу:
 1. Політологія.
 2. Соціологія.
 3. Право.
Вартість. 600 грн. за статтю.

Політологія, філософія, історія і соціологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та ЄС

Міжнародна науково-практична конференція «Політологія, філософія, історія і соціологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та ЄС»

Місце проведення: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (Куявський університет у Влоцлавеку. Польща).
Час проведення: 30-31 жовтня 2020 р.
Реєстрація: до 27 жовтня 2020 року.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13. 

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання філософських наук
 2. Актуальні питання соціологічних наук
 3. Актуальні питання історичних наук
 4. Актуальні питання політичних наук
Вартість. Оргвнесок 500 грн.

Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки та перспективи

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки та перспективи».

Місце проведення: Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради..
Час проведення: 19 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 23 жовтня 2020 року.

За результатами конференції видається збірник матеріалів та документ про підвищення кваліфікації – сертифікат (обсягом 8 академічних годин). 

Напрями роботи конференції:
 1. Історичні аспекти, проблеми ти перспективи становлення та розвитку національної педагогічної освіти.
 2. Персоналії в історико-педагогічному дискурсі.
 3. Модернізація освітнього процесу в контексті актуалізації ідей класичної педагогічної думки.
 4. Загальнокультурна парадигма професійної підготовки майбутніх педагогів: вихователів, учителів, соціальних працівників тощо.
 5. Технології персоніфікованого підходу в підготовці здобувачів освіти.
 6. Інклюзивна освіта: українські реалії.
 7. Гендерний підхід в освіті: соціокультурний та психолого-педагогічний аспекти.
 8. Едукація як ключова парадигма реформування освіти в України.
Вартість. Оргвнесок - 50 грн., + 35 грн. за сторінку

Україна першого двадцятиліття XXI століття: культурно-мистецький вимір

ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Україна першого двадцятиліття XXI століття: культурно-мистецький вимір»

Місце проведення: Рівненський державний гуманітарний університет.
Час проведення: 17-18 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 1 листопада 2020 року.

Деталі щодо публікації за вказаними у інформаційному повідомленні телефонами та сайті кафедри www.kulturologiya.rv.ua у розділі «Наукові збірники» - «Інші збірники». 

Напрями роботи конференції:
 1. Світовий культурний простір і українські перспективи.
 2. Міжкультурні контакти України в різних галузях людської життєдіяльності
 3. Еволюція ціннісних орієнтацій молоді як соціокультурна проблема
 4. Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи
 5. Художній процес в Україні в історико-культурній ретроспективі
 6. Вітчизняний освітній простір та його методологічне й методичне забезпечення..
 7. Позашкілька освіта в Україні як феномен культури.
 8. Нові форми реалізації культурної практики в умовах сьогодення.
Вартість. Оргвнесок - 40 грн.