середа, 10 червня 2020 р.

Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти»

Місце проведення: Харківський державний автотранспортний коледж.
Час проведення: 20 червня 2020 р.

Відбудеться в режимі онлайн. Запрошуємо до участі науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти, фахової передвищої та післядипломної педагогічної освіти, учителів шкіл. Тематика конференції орієнтована на висвітлення сучасних напрямів розвитку освітнього процесу в Україні, зокрема переходу до дитиноорієнтованого компетентнісного навчання.
За підсумками роботи конференції учасники отримають сертифікати. Основні положення розглянутих під час конференції питань буде висвітлено в електронному збірнику тез доповідей.

Напрями роботи конференції:
 1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої освіти.
 2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.
 3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
 4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого спеціаліста в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
Вартість. 200 грн. оргвнесок.

понеділок, 1 червня 2020 р.

Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи»

Місце проведення: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Час проведення: 10 червня 2020 р.
Реєстрація: до 01 червня 2020 року.

Публікація тез доповідей передбачається в електронному збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Інклюзивна освіта – старт до успіху.
 2. Партнерство в сучасному освітньому просторі (громада, педагоги, батьки, діти).
 3. Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи. Техніки формувального оцінювання.
 4. Використання інноваційних технологій у підвищенні культури читання учасників освітнього процесу.
 5. Креативна освіта в закладах освіти – умови, можливості, перспективи.
Вартість. Безкоштовно. Сертифікат - 60 грн.

Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи»

Місце проведення: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 22 жовтня 2020 р.
Реєстрація: до 01 вересня 2020 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Електронний варіант (у PDF-форматі) буде запропоновано безкоштовно та розміщено на сайті ХОІППО (рубрика «Наукова діяльність»).
Можливе замовлення друкованого варіанту (за попередньою оплатою; вартість поліграфічних послуг залежатиме від обсягу збірника та кількості замовленого накладу, орієнтовно 150 грн.).

Напрями роботи конференції:
 1. Сучасні підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти.
 2. Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії.
 3. Самооцінювання і взаємооцінювання здобувачів освіти.
 4. Формувальне і сумативне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 5. Форми контролю засвоєння знань здобувачами освіти.
 6. Проблеми організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя.
 7. Роль батьків в організації контрольно-оцінювальної діяльності.
 8. Використання дидактичних засобів в організації контрольно-оцінювальної діяльності.
 9. Критеріальне оцінювання в рамках оновлення змісту освіти.
 10. Рейтингова система оцінювання в парадигмі компетентісно орієнтованого навчання.
Вартість. Оргвнесок 100 гривень. Доктори наук, професори організаційний внесок не сплачують.

пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи

XXVIІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи»

Місце проведення: Інтернет-формат.
Час проведення: 30 вересня 2020 р.
Реєстрація: до 1 вересня 2020 року.

Участь у роботі читань буде засвідчена сертифікатом. Передбачається публікація наукових статей: у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні», що входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Вимоги до публікації – за посиланням: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu; в електронному журналі «Науково-педагогічні студії». Вимоги до публікації – за посиланням: http://npstudies.dnpb.gov.ua/about/submissions#onlineSubmissions.
В окремому збірнику передбачається оприлюднення матеріалів читань, підготовлених освітянами-практиками.

Напрями роботи педагогічних читань:
 1. Дошкільна освіта і В. Сухомлинський: «дитина … – допитливий дослідник, відкривач світу»;
 2. Нова українська школа крізь призму ідей В. Сухомлинського: «у кожної школи має бути своє неповторне обличчя»;
 3. Спадщина В. Сухомлинського в системі підготовки і підвищення кваліфікації педагогів: «учительська професія – це людинознавство»;
 4. Про діяльність закладів, що носять ім’я В. Сухомлинського (презентація роботи ДНЗ «Ялинка» ім. В. О. Сухомлинського (м. Бровари);Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О. Сухомлинського та ін.);
 5. Про творчий досвід вчителів і шкільних бібліотекарів, які працюють за ідеями педагога.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн.

четвер, 26 березня 2020 р.

Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 21 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2020 року.

Організаційний комітет планує видати матеріали конференції: статті у періодичному науковому виданні „Актуальні питання мистецької педагогіки” який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1021 від 7 жовтня 2015 р. включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі „Педагогічні науки”. Збірнику присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-5402 (Друкована версія).

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки 
 2. Професійна підготовка мистецьких кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти.
 3. Інноваційні підходи до реалізації освітніх програм професійної підготовки фахівців мистецького профілю.
 4. Актуальні тенденції розвитку науки у царині музикознавства, музичної педагогіки і виконавства.
 5. Теорія і практика мистецької освіти школярів.
Вартість. 150 грн оргвнесок (але 30 грн. за умови заочної участі); 35 грн за сторінку у фаховому виданні.

четвер, 20 лютого 2020 р.

Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості

ІІІ Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості»

Місце проведення: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Кафедра іноземної філології.
Час проведення: 14-15 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 30 березня 2020 року.

Публікація матеріалів, результатів та підсумків круглого столу: Електронна версія збірника матеріалів конференції будуть надіслані учасникам та розміщені на сайті http://conference.nau.edu.ua до 1 травня 2020 року.. 

Напрями роботи конференції:
 1. Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір.
 2. Місце іноземних мов у соціокультурному просторі особистості.
 3. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних мов. Стратегії використання мережі Інтернет та віртуального освітнього середовища в іншомовній освіті.
 4. Загальні питання романського та германського мовознавства.
 5. Міжкультурна комунікація як сучасний тренд формування міжкультурної толерантності в освітньому просторі закладів вищої освіти України та світу.
 6. Іншомовна компетентність сучасних випускників гуманітарних спеціальностей: європейські стратегії та реалії.
 7. Ціннісні орієнтації та особливості формування їх в умовах іншомовного та мультикультурного освітнього простору.
Вартість. 60 грн.

понеділок, 17 лютого 2020 р.

Національна ідентичність в мові і культурі

XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі»

Місце проведення: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій.
Час проведення: 2-3 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 7 березня 2020 року.

Тексти доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою учасники конференції отримають під час реєстрації.

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна інтерпретація художнього тексту.
 2. Взаємодія національних мов сучасної Європи.
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар'єрів / Лінгвістична інтерпретація в тематиці тілесного.
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур.
Вартість. 250 грн. Участь та збірник для докторів наук безкоштовна.

вівторок, 11 лютого 2020 р.

Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи»

Місце проведення: Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Час проведення: 14-15 травня 2020 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2020 року.

Збірник тез буде розміщений на офіційному сайті Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ».
Всі учасники конференції отримають відповідні матеріали (сертифікати учасників та керівників, збірник тез) протягом двох тижнів після її проведення у форматі PDF на електронну адресу, зазначену в реєстраційній заяві. 

Напрями роботи конференції:
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (автоматизація техпроцесів)
 • Право
 • Управління та адміністрування (менеджмент)
 • Транспортні технології (автомобільний транспорт)
 • Туризм (сфера обслуговування)
 • Прикладна механіка (зварювання)
 • Галузеве машинобудування (обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)
 • Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка
 • Будівництво та цивільна інженерія(будівельний дизайн)
 • Природничі науки (фізика і астрономія, хімія, математика, біологія)
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Соціально-економічні дисципліни (економіка, історія, соціологія, філософія, географія)
 • Філологічні науки (укр. мова та література, зарубіжна література, іноземна мова)
 • Сучасні форми та методи при викладанні дисциплін (для викладачів/вчителів)
ВартістьУчасть в конференції (очна та заочна) – безкоштовно. Проживання, харчування, проїзд оплачуються окремо.

неділя, 2 лютого 2020 р.

Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін

ХХIІ міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін»

Місце проведенняБарський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Михайла Грушевського.
Час проведення: 23-24 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 15 лютого 2020 року.

Публікація у фаховому збірнику наукових праць (збірнику матеріалів конференції). 

Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін.
 2. Освіта дорослих: європейський вимір. Міжнародна співпраця у сфері професійної освіти.
 3. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах акмеологічного підходу.
 4. Творчий розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.
 5. Духовно-моральне виховання особистості майбутнього фахівця.
 6. Роль ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців.
 7. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті положень «Нової української школи».
Вартість. Оргвнесок - 150 грн та окремо 50 грн. за сторінку.

«Інформаційні технології – 2020» (ІТ-2020)

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2020» (ІТ-2020)

Місце проведенняКиївський університет імені Бориса Грінченка.
Час проведення: 21 травня 2020 р.
Реєстрація: до 3 травня 2020 року.

Роботу конференції буде організовано в дистанційному режимі: розміщення матеріалів у відкритому доступі з можливістю обговорення у коментарях.
За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник матеріалів (ISSN 2664-2638), який буде розміщено за адресою: http://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal.
Реєстрація за посиланням

Напрями роботи конференції:
 1. Використання інформаційних технологій в освіті та науці.
 2. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій.
 3. Математичне моделювання та обчислювальні методи.
 4. Технології, методи та засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
 5. Інформаційна безпека держави та особистості.
Вартість. Участь у конференції безкоштовна.