середа, 22 квітня 2015 р.

Актуальні проблеми функціонування сучасного навчального закладу

Міжвузівська науково-практична конференція "Актуальні проблеми функціонування сучасного навчального закладу"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 14 травня 2015 року.
Реєстрація: до 12 травня 2015 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
 2. Сучасні підходи до організації навчального процесу.
 3. Актуальні проблеми виховної роботи у навчальному закладі.
 4. Модернізація змісту освіти в контексті сучасних вимірів.
 5. Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти.
 6. Методологічні принципи розвитку освіти в умовах трансформації сучасного суспільства.

     Вартість. 60 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення

     четвер, 16 квітня 2015 р.

     Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі

     ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі”

     Місце проведення: м. Мукачево.
     Час проведення: 28 квітня 2015 року.
     Реєстрація: до 26 квітня 2015 року.

     За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей учасників у збірнику матеріалів конференції. Для зареєстрованих учасників конференції – участь та друк безкоштовні.

     Напрями роботи конференції:
     1. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу.
     2. Інновації у вищій освіті. Сучасні технології навчання. Викладач ВНЗ у ХХІ столітті.
     3. Сучасні педагогічні технології
     4. Проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін. забезпечення педагогічного процесу у вищій школі.
     5. Засоби і технології сучасного навчального середовища
     6. Проблеми та перспективи середньої і середньої спеціальної освіти
     7. Дошкільна освіта в умовах реформування: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку
     8. Нацональні освітні традиції в сучасній освіті
     9. Історико-педагогічні дослідження: сучасний стан та тенденції
     10. Професійна успішність випускника університету в сучасному суспільстві: досвід та перспективи
     11. Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі
     12. Студентська практика – ключ до майбутньої професії: самовдосконалення та професійний рост студентів
     13. Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи
     14. Теорія і методика навчання і виховання.

     Вартість. Учасники конференції які планують приймати очну участь і будуть зареєстровані на конференції - організаційний внесок не сплачують. Заочні учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 130 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення

     середа, 15 квітня 2015 р.

     Гармонійний інноваційний розвиток Бойківщини: виклики, можливості та перспективи

     Міжнародна науково-практична конференція "Гармонійний інноваційний розвиток Бойківщини: виклики, можливості та перспективи"

     Місце проведення: м. Турка, Львівської обл.
     Час проведення: 7-8 серпня 2015 року.
     Реєстрація: до 1 червня 2015 року.

     Видання збірника матеріалів конференції планується до початку роботи конференції.

     Напрями роботи конференції:
     1. Сучасні підходи до розвитку гірських територій.
     2. Розвиток кооперативів, фермерських господарств та інших форм агропромислового виробництва. 
     3. Краєзнавство, туризм, спорт та здоровий спосіб життя. 
     4. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії. 
     5. Екологія: збереження та відновлення флори і фауни.
     6. Розвиток громад та місцевого самоврядування. 
     7. Духовність, культура, освіта та ґенеза геральдичних родів Бойківщини.
     8. Традиції та розвиток бойківської кухні, народних ремесел, ужиткового та декоративного мистецтва.

     Вартість. 250 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення

     неділя, 5 квітня 2015 р.

     VI українсько-польські історико-педагогічні читання

     VI українсько-польські історико-педагогічні читання. Розвиток  української та польської  освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.) 
     Тематичне засідання 
     Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан та перспективи розвитку

     Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра загальної та соціальної педагогіки).
     Час проведення: 14-15 травня 2015 року.
     Реєстрація: до 1 травня 2015 року.

     Матеріали читань будуть опубліковані у тематичному збірнику наукових праць “Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ– ХХІ ст.)”, том 6 – до 1 жовтня 2015р.

     Напрями роботи:
     1. Приватна освіта як історико-педагогічна проблема.
     2. Українська та польська історіографія дослідження  приватної освіти.
     3. Становлення та розвиток приватних навчальних закладів різних типів в історії української та польської освіти.
     4. Роль громадських та релігійних товариств і організацій у розбудові приватних навчальних закладів.
     5. Меценатство та благодійна діяльність у царині приватної освіти.
     6. Проблеми та перспективи розвитку приватної освіти в Україні та Польщі на сучасному етапі.
     7. Недержавний сектор освіти як чинник формування конкурентного освітнього середовища.

     Вартість. Організаційний внесок учасника - 250 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення

     пʼятниця, 3 квітня 2015 р.

     Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка

     Фахове видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка»

     Видавник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
     Термін подання статей: до середини травня 2015 року.

     Наукові записки «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка», який Постановою Президії ВАК України № 1-05/2 від 10 лютого 2010 р. включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук.
     Збірник включений до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (http://elibrary.ru/issues.asp?id=50021&dtype=ins&t_from=13.02.2015&t_to=&last=m1). Статті збірника прирівнюються до публікацій у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз відповідно до вимог наказу МОН України від 17 жовтня 2012 р. № 1112 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 03.12.2012 р. № 1380).

     Проблематика видання: 
     Історичні науки (історія України, всесвітня історія, історіософія, археологія, етнологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, історія науки й техніки, антропологія, документознавство, архівознавство)

     Вартість. 35 грн. за 1 сторінку (14 кегль, 1,5 інтервал, анотації включаються до загального обсягу статті).
     Докладно: Інформаційне повідомлення

     середа, 1 квітня 2015 р.

     Педагогічний дискурс

     Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс»

     Видавник: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія спільно з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
     Сайт збірника: http://peddyskurs.kgpa.km.ua/
     На сайті Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського: Педагогічний дискурс.

     Збірник зареєстровано у Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (Серія КВ №20734-10534 ПР від 30.04.2014 р.).

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №261 від 6 березня 2015 р. збірник наукових праць „Педагогічний дискурс” включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі „Педагогічні науки”.

     Збірнику наукових праць "Педагогічний дискурс" присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) - 2309-9127 (Друкована версія), ISSN 2313-8769 (Online).

     Напрями публікацій
     Збірник наукових праць "Педагогічний дискурс" містить статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання і профорієнтації учнів у закладах освіти та позашкільних установах, теорії та методики управління освітою, професійного становлення студентів, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, ступеневої педагогічної освіти тощо.

     Вартість. Вартість публікацій становить 35 грн. за 1 сторінку тексту, оформлену відповідно до вимог (+ 25 грн. на пересилання збірників для авторів з інших міст). У разі друкування статті у співавторстві, при бажанні отримати додатковий(і) примірник(и) для співавтора(ів) здійснюється доплата, яка становить 100 грн.
     Докладно: Інформаційне повідомлення