середа, 28 березня 2018 р.

Наукові журнали: створення, просування, оцінка

Науковий семінар «Наукові журнали: створення, просування, оцінка»

Місце проведення: Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро).
Час проведення: 18 травня 2018 р.

Актуальність тематики семінару пов’язана з тим, що сьогодні в усіх навчальних закладах і наукових установах створено власні академічні видання. Але не більше десяти відсотків з них індексуються у таких визнаних наукометричних базах як Scopus або WebofScienceCoreCollection (WoS). Певним кроком на шляху вирішення проблеми є новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, прийнятий МОН України. При цьому постійно виникають питання: яким має бути сучасний науковий журнал; які вимоги висуваються до видання, щоб бути включеним до наукометричних баз; необхідність фахового рецензування; залучення провідних науковців, практиків; питання авторського права тощо. Тому метою проведення семінару надання практичної допомоги засновникам, видавцям і редакторам щодо розвитку вітчизняних наукових журналів.  

Напрями роботи семінару:
  • практика роботи академічних журналів в Україні; 
  • перспективи вітчизняних видань, орієнтири і рекомендації щодо їхнього розвитку; 
  • причини невідповідності вітчизняних журналів вимогам провідних наукометричних баз; 
  • методологія розрахунку Індексу відповідності журналу міжнародним практикам та результати його апробації; 
  • рекомендації авторам статей щодо вибору журналу для їх опублікування.
Вартість. безкоштовно.

Немає коментарів:

Дописати коментар