четвер, 20 січня 2022 р.

Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках»
(до 120-річчя від дня народження Жака Лакана)

Місце проведення: Конгрес-Центр Тинецького Бенедиктинського абатства, Музей сучасного мистецтва МОСАК (м. Краків, Польща).
Час проведення: 21-23 березня 2022 р.
Реєстрація: до 15 березня 2022 року.

У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ „Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0».
За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників:
1 - фахового збірника наукових праць, що включений до реєстру МОН (ВАК) України з педагогічних, психологічних та філософських наук.
2 – міжнародного наукометричного фахового видання “European Humanities Studies: State and Society” (Copernicus International, Biblioteka Narodova (Polska) та ін.), завершення нострифікації в SCOPUS). 

Напрями роботи конференції:
 1. Жак Лакан та його вплив на розвиток культури і гуманітарних наук
 2. Філософські, психологічні та культурологічні аспекти творчості Жака Лакана
 3. Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
 4. Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез
 5. Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
 6. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
 7. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
 8. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
 9. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій.
Вартість. 85 грн. за сторінку. Вартість примірника – 20 євро. Всі тексти подаються у якісному перекладі (виключно). Переклад тексту статті на англійську або польську мову (за потребою) – 100-120 грн. за стор. (залежно від складності тексту). Підготовка анотації польською мовою (за потребою) – 210 грн.
Організаційний внесок складає (спеціальні умови для учасників від України): 100 євро (для учасників Краківського етапу Асамблеї – участь в 1-му конференційному заході), 150 євро (участь у 2-х заходах) та 250 євро (участь у науково-педагогічному стажуванні). При заочній участі сплачується оргвнесок у розмірі 50 євро (50%) для забезпечення редакційно-експертних витрат. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Випуск № 85, 2022.
Прийом матеріалів: до 11 лютого 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті після 15 квітня 2022 р.
Розсилка друкованих примірників після 29 квітня 2022 р.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи включено до переліку наукових фахових видань (категорія «Б») із педагогічних наук та соціальної роботи (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р., додаток 4).

Категорія Б з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта), з соціальної роботи (231 – Соціальна робота).
Вартість. 1100 грн. за статтю обсягом до 12 сторінок, додатково сплачується 50 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

понеділок, 1 листопада 2021 р.

Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту»

Місце проведення: Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Хмельницький, Україна).
Час проведення: 25 листопада 2021 р.
Реєстрація: до 24 листопада 2021 року.

Усі учасники конференції отримають:
 1. програми конференції (у разі необхідності)
 2. сертифікат учасника (у разі необхідності), де буде зазначена загальна кількість годин (6-10 годин).
 3. електронний збірник конференції буде розміщено:
 • на офіційному веб-сайті коледжу: http://www.hpk.edu.ua
 • на інформаційних платформах у бібліотеках України. 

Напрями роботи конференції:
 1. Економіка підприємства та корпоративне управління.
 2. Економіка та менеджмент інновацій.
 3. Приладобудування: стан та перспективи розвитку.
 4. Новітні технології у машинобудуванні.
 5. Альтернативні джерела енергії та їх вплив на розвиток освіти і науки.
 6. Автоматизація та механізація виробничих процесів.
 7. Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на суспільство, науку, освіту і бізнес.
 8. Автомобільний транспорт та інфраструктура.
 9. Тенденції розвитку фахової передвищої освіти в Україні
Вартість. Безкоштовно.

Неперервність та наступність між початковою і базовою загальною середньою освітою як передумови успіху реформ Нової української школи

Круглий стіл «Неперервність та наступність між початковою і базовою загальною середньою освітою як передумови успіху реформ Нової української школи»

Місце проведення: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 18 листопада 2021 р.
Реєстрація: до 17 листопада 2021 року.

Участь у круглому столі безкоштовна. За результатами круглого столу буде видано збірник тез та статей. За виступ або підготовку тез чи статей учасники отримають сертифікат. 

Напрями роботи конференції:
 • неперервність і наступність у навчанні як передумова забезпечення якості освіти;
 • наступність між початковою та базовою загальною середньою освітою в умовах реалізації нових освітніх стандартів;
 • технології організації наступності між початковою і базовою середньою освітою;
 • досвід працівників освіти: досягнення, проблеми та шляхи їх подолання.
Вартість. безкоштовно.

Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами”

Місце проведення: Університет Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав, Київська область, Україна).
Час проведення: 3 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 30 листопада 2021 року.

Учасникам конференції буде розіслано програму конференції (протягом 7 днів); електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат про участь (у форматі .pdf) на вказану в заявці електронну адресу (протягом 21 дня). 

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні й практичні аспекти методики навчання іноземних мов у закладах вищої освіти України в контексті глобалізації, оптимізації та стандартизації сучасної освіти.
 2. Організація процесу навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: завдання, методи та нові підходи.
 3. Цифрові технології в навчанні іноземних мов: кращі практики, інновації, ефективність.
 4. Поняття «фахова компетентність перекладача» крізь призму євроінтеграції.
 5. Шляхи формування перекладацької компетентності студентів-філологів.
Вартість. Оргвнесок - 120 грн.

Лінгвістична теорія і практика: історична спадщина, актуальні проблеми та перспективи розвитку

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістична теорія і практика: історична спадщина, актуальні проблеми та перспективи розвитку», присвячена пам’яті доктора філологічних наук., професора В.Г. Таранця

Місце проведення: Міжнародний гуманітарний університет.
Час проведення: 10 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2021 року.

На конференцію приймаються тези, статті та наукові дослідження докторів наук, доцентів, викладачів ВНЗ, асистентів, докторантів, аспірантів, здобувачів і студентів. 

Напрями роботи конференції:
 1. Проблеми вивчення мов світу в їх історичному і перспективному розвитку.
 2. Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації.
 3. Актуальні питання мовознавства та літературознавства.
 4. Лінгвістичні психологічні та лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов, літератури та перекладу.
 5. Іншомовна освіта: інноваційний досвід класичних, гуманітарних, технічних університетів.
Вартість. 50 грн. за сторінку.

Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук

ХІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 8-10 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 20 листопада 2021 року.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти (віком до 35 р.), а також обдаровані учні ЗЗСО.
Форми участі в конференції: публікація тез Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті університету. 

Напрями роботи конференції:
 1. Економічні аспекти розвитку організації, регіону.
 2. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці.
 3. Сучасні тенденції розвитку виробничих і сільськогосподарських технологій, технологій машин і матеріалів.
 4. Фізика. Математика.
 5. Історія. Філософія.
 6. Правознавство. Політологія.
 7. Українське суспільство і виклики глобальної цивілізації: соціально-гуманітарні аспекти.
 8. Педагогіка: теорія та практика.
 9. Психологія.
 10. Філологічні науки.
 11. Лінгвістика (англійська, німецька мови). Методика викладання іноземної мови.
 12. Біологія, екологія, еколого-краєзнавча освіта, охорона природи.
 13. Фізична культура, спорт, здоровий спосіб життя.
 14. Технологічна освіта.
 15. Початкова освіта.
 16. Дошкільна освіта.
 17. Професійна освіта.
Вартість. безкоштовно.

середа, 26 травня 2021 р.

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Збірник наукових праць «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії»

Видавник Львівський національний університет імені Івана Франка.
Подання: до 18 червня 2021 року.

«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія») відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (Додаток 2).
До наукового видання приймаються статті з політичних та філософських наук, розміщується інформація про події наукового життя в Україні, подаються рецензії наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.
Вартість. 1000 грн.

понеділок, 26 квітня 2021 р.

Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
присвячений 95-річчю від дня народження видатного українського психолога,  фундатора вітчизняної історико-психологічної науки Володимира Роменця
«Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (TDPUHM)

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Час проведення: 20 травня 2021 року.
Реєстрація: до 5 травня 2021 року.

За результатами круглого столу буде підготовлено друкований збірник матеріалів круглого столу.
За наявності бажання та за окрему плату учасники конференції можуть подати до друку статтю у фаховий науковий часопис категорії Б «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» (https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology) або у фахові наукові видання категорії Б «Український психологічний журнал ( http://upj.com.ua/indexa.php?page=index) та «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота» (https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal).

Напрями дискусії:
 1. Творчість академіка В.А. Роменця та її значення для становлення сучасної української психологічної науки.
 2. Вчинкова психологія та її місце в історії світової та вітчизняної психології.
 3. Історико-психологічна спадщина В.А. Роменця.
 4. Погляди В.А. Роменця про життєвий шлях особистості.
Вартість. 300 грн. за тези. Оплата за публікацію у фаховому журналі додатково.

пʼятниця, 23 квітня 2021 р.

Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)»

Місце проведення: Луцький національний технічний університет.
Час проведення: 21-22 травня 2021 року.
Реєстрація: до 1 травня 2021 року.

Окрім тез доповідей (за бажанням) учасники конференції можуть подати статтю в одне з фахових видань:
- науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології в освіті, науці, виробництві» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» та індексується в міжнародних науковометричних базах даних: Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Academic Resource Index ResearchBib) – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/.
- науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015) та індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/.

Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні принципи впровадження інформаційних технологій в освіті.
 2. Проблеми підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямків.
 3. Інноваційні процеси та технології навчання.
 4. Прикладні засоби програмування і програмне забезпечення.
 5. Інформаційні та інтелектуальні системи і технології.
 6. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
 7. Організація баз даних і знань.
 8. Кібербезпека та захист інформації.
Вартість. оргвнесок - 200 грн.