четвер, 16 березня 2023 р.

Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти

VI Всеукраїнська науково–практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 31 травня 2023 р.
Реєстрація: до 25 травня 2023 року.

Всі учасники конференції отримають:
1) сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 6 год (0,2 кредита ECTS) (сертифікат видається у разі необхідності);
2) програму конференції (у разі необхідності);
3) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за адресою: https://fspo.udpu.edu.ua/ 
4) за бажанням рукопис наукової статті (за вимогами редколегії журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» (http://srso.udpu.edu.ua/), який включено до Переліку фахових видань МОН України у категорії Б);

Напрями роботи конференції:
 1. Гендерна освіта як соціальна, психологічна та педагогічна проблема.
 2. Інноваційні форми роботи освітян і фахівців соціально-психологічної сфери в умовах воєнного часу.
 3. Успішні практики протидії технологічно-маркетинговому руйнуванню базових цінностей учнівської та студентської молоді.
 4. Інклюзивне навчання юнаків і юнок в умовах цифрового освітнього простору.
 5. Просоціальна особистість в умовах євроінтеграційного поступу України.
 6. Волонтерський рух: історія, сьогодення, перспективи розвитку.
 7. Ініціативність жіночих організацій світу в реаліях ХХІ століття: пошуки, перспективи.
Вартість. 90 грн. оргвнесок.

четвер, 2 березня 2023 р.

Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023)

IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023)»

Місце проведення: Луцький національний технічний університет.
Час проведення: 25-26 травня 2023 р.
Реєстрація: до 1 травня 2023 року.

Тези будуть опубліковані (в друкованому вигляді) до початку конференції, а також розміщені (в електронному форматі) на сайті https://itonv.lntu.edu.ua без додаткового редагування.
Окрім тез доповідей (за бажанням) учасники конференції можуть подати статтю в фахове видання - науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології в освіті, науці, виробництві» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» та індексується в міжнародних науковометричних базах даних: Index Copernicus Journal Master List, Ulrich’s Periodicals Directory, Academic Resource Index ResearchBib) – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/ 

Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні принципи впровадження цифрових технологій в освіті.
 2. Проблеми підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямків.
 3. Інноваційні процеси та технології навчання.
 4. Прикладні засоби програмування і програмне забезпечення.
 5. Інформаційні та інтелектуальні системи і технології.
 6. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
 7. Організація баз даних і знань.
 8. Кібербезпека та захист інформації.
ВартістьОргвнесок для учасників конференції з науковим ступенем – 200 грн., для аспірантів – 150 грн. Оргвнесок включає оплату організаційних витрат і послуг зв’язку, використання приміщень та обладнання, а також витрати на видання програми, сертифіката учасника та збірника тез конференції. Пересилка видань з публікаціями проводиться на вимогу авторів. Неоплачені матеріали не публікуються і не повертаються. У випадку, коли учасник подає не тези, а статтю у фахове видання (оплата якої здійснюється окремо за вказаним рахунком видання) – організаційний внесок за участь в конференції складає 100 грн.

середа, 1 березня 2023 р.

Національна ідентичність у мові та культурі

XV Міжнародна конференція «Національна ідентичність у мові та культурі»

Місце проведення: Національний авіаційний університет, Екс Марсель університет (Франція), Жан Молін університет Ліона (Франція), Рід коледж (США), Ужгородський національний університет.
Час проведення: 27-28 квітня 2023 р.
Реєстрація: до 10 квітня 2023 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна інтерпретація художнього тексту
 2. Взаємодія національних мов сучасної Європи
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар’єрів / Лінгвістична інтерпретація тематики тілесного
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур.

понеділок, 20 лютого 2023 р.

Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм

ІV Міжнародна викладацько-студентська науково-практичної конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Місце проведення: Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради.
Час проведення: 17 березня 2023 р.
Реєстрація: до 10 березня 2023 року.

За результатами роботи всі учасники отримають сертифікат учасника (6 год. – без друку тез; 12 год – з поданими матеріалами), програму та збірник матеріалів конференції в електронному варіанті, які будуть розміщені на сайті Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка за електронною адресою: kpk.edu.ua через 10 робочих днів після проведення заходу.
Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення № 422 від 30.09.2022.
Тези учасників конференції будуть опубліковані в збірнику з присвоєнням УДК, DOI та ISSN:  2617-1449, індексування в Google Scholar – кожної роботи.
Учасники матимуть можливість презентувати матеріали конференції та сертифікат як підтвердження участі в Міжнародній конференції.. 

Напрями роботи конференції:
 • Секція 1. Психологія та педагогіка вищої школи: актуальні питання.
 • Секція 2. Модернізація інноваційних методик і технологій у закладах освіти.
 • Секція 3. Дослідження лінгвістики та лінгводидактики на сучасному етапі.
 • Секція 4. Фізичне виховання та спорт в контексті сучасної освіти.
 • Секція 5. Актуальні питання викладання інформатики в освітніх закладах.
 • Секція 6. Науки про освіту в інформаційному суспільстві.
 • Секція 7. Сучасні перспективи розвитку спеціалізованої освіти наукового спрямування.
Вартість. 100 грн.

Соціокультурні та психолого-педагогічні аспекти організації освітньо-розвиткового простору в сучасному закладі освіти

Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психолого-педагогічні аспекти організації освітньо-розвиткового простору в сучасному закладі освіти»

Місце проведення: Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
Час проведення: 23 травня 2023 р.
Реєстрація: до 23 квітня 2023 року.

За результатами конференції видається документ про підвищення кваліфікації – сертифікат (обсяг – 8 академічних годин). 

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні освітні тренди: соціокультурний аспект.
 2. Кластеризація освітнього простору як форма взаємодії у світовому освітньому просторі.
 3. Розвиток соціального і просторово-предметного оточення як умова і чинник розбудови якісного освітнього середовища.
 4. Формування і розвиток інклюзивного простору закладу освіти в суспільстві рівних можливостей.
 5. Науково-методичні основи інноваційного розвитку освітнього простору в сучасному закладі освіти.
 6. Взаємодія закладу освіти і сім’ї у контексті розвитку якісного освітнього середовища.
 7. Проблема якості освіти: інноваційний вимір.
 8. Гендерний мейнстрімінг в освіті: проблеми, традиції, досвід.
 9. Моніторинг в системі освіти: проблеми і досвід.
Вартість. 100 грн.

неділя, 22 січня 2023 р.

Хмельниччина в умовах війни Росії проти України

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хмельниччина в умовах війни Росії проти України»

Місце проведення: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут.
Час проведення: 24 лютого 2023 р.
Реєстрація: до 10 лютого 2023 року.

За результатами планується електронне видання. 

Напрями роботи конференції:
 • Людиноненависницька ідеологія кремля: від комуністичного режиму до рашизму.
 • Діяльність органів влади, державного управління та місцевого самоврядування з метою організації національної безпеки і оборони.
 • Допомога країн Європи і світу як важливий чинник протидії російській агресії.
 • Вплив воєнних дій на соціально-економічне'становище регіону.
 • Установи освіти і культури краю в умовах війни.
 • Героїзм хмельничан - захисників України.
 • Волонтерський рух на теренах регіону.
 • Підтримка внутрішньо переміщених осіб.
 • Перспективи розвитку Хмельниччини післявоєнного періоду.
Вартість. Безкоштовно.

середа, 11 січня 2023 р.

Вебінари Clarivate науковцям (січень-березень 2023 р.)

Щочетверга о 12:15 стаціонарна ЗУМ зустріч запитай про Web of Science з стабільними параметрами входу
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 836 0748 3154
Passcode: 244399

12 січня 2023 р.
Тема: Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, функції, можливості.
Тези: Профіль установи - це поєднана колекція назв які зустрічаються в публікаціях співробітників установи що проіндексовані у Web of Science Core Collection. Як створити, відкорегувати, внести зміни, хто відповідає за коректність даних Які можливості є у профіля для аналізу публікаційної діяльності установи та формування стратегії розвитку установи та науковця. Як працювати з профілями установи у Web of Science та InCites. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація перейдіть за посиланням, натисніть на слово Register та заповніть анкету:

26 січня 2023 р.
Тема: Research Smarter Про фінансування наукових досліджень
Тези: Стратегічні плани науково-дослідних установ та фінансових установ є центральним елементом планування та визначення майбутнього напрямку, тому відстеження фінансування та впливу досліджень є надзвичайно важливим.
Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися більше про аналіз фінансування досліджень, в тому числі про те, як визначити історичні тенденції та узгодити результати з вашим стратегічним планом. Ми також розкриємо ландшафт фінансування у вашій спеціальності, хто фінансує лідерів у вашій галузі та багато іншого.
Реєстрація перейдіть за посиланням, натисніть на слово Register та заповніть анкету:

9 лютого 2023 р.
Тема: Відкритий доступ в Україні та світі
Тези: Традиційний вебінар на честь річниці оголошення Будапештської ініціативи відкритого доступу. Що таке відкритий доступ, відкрита наука. Можливості, виклики науковцям установам, державі. Хто і як і скільки платить за публікацію, як друкуватися безкоштовно. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстрація перейдіть за посиланням, натисніть на слово Register та заповніть анкету:

9 березня 2023 р.
Тема: Публікаційний процес в деталях
Тези: Оприлюднення результатів дослідження є важливим етапом кожного дослідження. Де і як буде опубліковані ваші данні матиме вплив на подальшу кар’єру, отримання визнання колег, можливість встановлення ефективних партнерств, отримання грантового фінансування. На вебінарі чому і як обрати видання що індексуються у Web of Science, як зберегти цей список, які бізнес-моделі видань і як опублікуватися безкоштовно, рецензування і його види, оформлення публікацій за форматом видання. Відповіді на питання з реєстраційних анкет

пʼятниця, 6 січня 2023 р.

Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту

XІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту»

Місце проведення: Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я.
Час проведення: 23-24 березня 2023 року.
Реєстрація: до 20 лютого 2023 року.

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки, фізичного виховання та спорту категорія В) та індексоване у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.
Конференція може відбуватися у форматі online, оргкомітет приймає колективні заявки на участь у відео-конференції.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми підготовки спортсменів різної кваліфікації у сучасних умовах.
 2. Фізичне виховання різних груп населення. Сучасні технології рекреації та масового спорту.
 3. Моніторинг показників фізичного стану організму людини з різним рівнем рухової активності.
 4. Здоров’язбережувальні технології в освітньому та дозвіллєвому середовищі, фізичній культурі та спорті. Медико-біологічні аспекти збереження здоров’я сучасної молоді.
 5. Професійна підготовка майбутніх фахівців для сфери фізичної культури та спорту.
 6. Оздоровчий фітнес. Фізкультурно-спортивна реабілітація.
 7. Навчання фізичної культури школярів у контексті ідей Нової Української Школи. Підготовка фахівців для НУШ.
Вартість. 150 грн оргвнесок) + 90 грн. за сторінку.

середа, 14 грудня 2022 р.

Актуальні проблеми сучасної філології, перекладознавства та лінгвістичного забезпечення сектору безпеки й оборони

І Міжнародна науково – практична конференція для здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми сучасної філології, перекладознавства та лінгвістичного забезпечення сектору безпеки й оборони»

Місце проведення: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. ОНЛАЙН
Час проведення: 22 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 21 грудня 2022 року.

Обговорення стану та перспектив сучасної філології та перекладознавства, лінгвокраїнознавчих аспектів і професійної іншомовної комунікації у закладах вищої освіти сектору безпеки й оборони України. Публікація тез.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми сучасної філології та перекладознавства.
 2. Лінгвокраїнознавчі студії.
 3. Лінгвістичне забезпечення сектору безпеки й оборони.

субота, 10 грудня 2022 р.

Публікації з політології та філософії

Шановні вчені-політологи!
Попри війну та обстріли енергетичної інфраструктури, відсутність світла, води й опалення наукові фахові журнали з політичних наук не припиняють об’єднуватися й у грудні, щоб і надалі, незважаючи на всі негаразди, забезпечувати безперервність наукової діяльності та разом іти до спільної перемоги.
Команда видавництва разом із головними редакторами, членами редакційних колегій, рецензентами журналів та співробітниками університетів закуповує та використовує в разі необхідності генератори, купуючи дизель чи бензин, працює вночі, коли є світло, та демонструє єдність і згуртованість попри психологічну втому. Адже майбутнє України – за освіченими людьми!
Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених видань на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.
Для вашої зручності було вибрано єдину дату подання матеріалів – 27 грудня, до якої ви можете направити свої статті.
У разі виникнення запитань ви можете звернутися до співробітників видавництва, контакти яких зазначені на сайтах журналів. Ми на зв’язку!
Вісник Львівського університету.
Серія: Філософсько-політологічні студії
Засновник видання: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі
Наказу МОН України від 14 травня 2020 року
№ 627 (Додаток № 2).
Спеціальності: 033 – Філософія; 052 – Політологія.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


Актуальні проблеми філософії та соціології
Засновник видання: Національний університет
«Одеська юридична академія».
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі
Наказу МОН України від 26 листопада 2020 року
№ 1471 (Додаток № 3).
Спеціальності: 033 – Філософія; 052 – Політологія;
054 – Соціологія.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


Politicus
Засновник видання: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі
Наказу МОН України від 17 березня 2020 року
№ 409 (Додаток № 1).
Спеціальності: 052 – Політологія.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки
та публічне управління
Засновник видання: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 7 квітня 2022 року № 320 (Додаток № 2).
Спеціальності: 052 – Політологія; 281 – Публічне управління та адміністрування.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


flagi
KELM (Knowledge, Education, Law, Management)
Засновник видання: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie.
Галузь знань: освіта/педагогіка, культура
і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні
та поведінкові науки, журналістика, управління
та адміністрування, право.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист