вівторок, 4 жовтня 2022 р.

Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини»

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 20-21 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 10 жовтня 2022 року.

За результатами роботи конференції учасники отримають сертифікати (6 годин). Матеріали конференції буде видано окремим збірником (у електронному та друкованому форматах).
Вимоги до  публікації фахової  статті на сайті збірника наукових праць «Засоби навчальної  та науково-дослідної роботи»  ХНПУ імені Г.С.Сковороди http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/sciencemeans

Напрями роботи конференції:
 1. Формування свідомого громадянина – патріота України на основі цінностей Української Хартії вільної людини в умовах війни.
 2. Формування ціннісних ставлень учнівської та студентської молоді в умовах суспільних та освітніх змін.
 3. Психолого-педагогічні аспекти педагогіки партнерства учасників освітнього процесу в контексті Української Хартії вільної людини.
 4. Освітні практики: впровадження Української Хартії вільної людини за результатами інноваційного освітнього експерименту регіонального рівня «Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес».
Вартість. безкоштовно.

неділя, 25 вересня 2022 р.

Освітологічний дискурс

Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс»

Видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка.
Галузь знань: Освіта / Педагогіка
Періодичність публікацій: 4 випуски на рік (лютий, червень, вересень, листопад) 

Проблематика: «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

Фаховість: Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

Вартість. 400 грн. за статтю.
ДокладноСАЙТ

середа, 27 липня 2022 р.

Педагогіка партнерства: реалії та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи»

Місце проведення: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Час проведення: 11-12 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 5 жовтня 2022 року.

Тези доповідей учасників увійдуть до збірника матеріалів конференції.
Учасники конференції отримають сертифікат, який буде надісланий разом зі збірником матеріалів конференції на зазначену у заявці електронну адресу. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія становлення педагогіки партнерства
 2. Теоретичні засади педагогіки партнерства
 3. Корекційна освіта і педагогіка партнерства
 4. Інклюзивна освіта і педагогіка партнерства
 5. Психологічні аспекти педагогіки партнертства
 6. Виховна робота і педагогіка партнерства
 7. Позашкілля і педагогіка партнерства
 8. Дошкіллля і педагогіка парт нерства
 9. Управлінська діяльність і педагогіка партнерства
 10. .
Вартість. Ціну збірника буде оголошено пізніше.

понеділок, 6 червня 2022 р.

Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану

XІV Науково-практична онлайн-конференція «Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану»

Місце проведення: Інститут обдарованої дитини НАПН України. ОНЛАЙН
Час проведення: 23-24 червня 2022 р.
Реєстрація: до 20 червня 2022 року.

До участі запрошуються: науковці Національної академії педагогічних наук України; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація освітніх закладів, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; аспіранти й магістранти; усі зацікавлені тематикою конференції.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України lib.iitta.gov.ua та сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України iod.gov.ua

Напрями роботи конференції:
 • проєктування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників освітнього середовища
 • комплексна соціально-психолого-педагогічна діагностика обдарованості
 • моніторинг інтелектуального розвитку обдарованої особистості
 • науково-методичне забезпечення реалізації змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування
 • підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти.
Вартість. безкоштовно.

четвер, 19 травня 2022 р.

І Всеукраїнські прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»

І Всеукраїнські прокопенківські читання  «Освіта збереже Україну»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 10 червня 2022 року.
Реєстрація: до 1 червня 2022 року.

Матеріали педагогічних читань можуть бути представлені:
 • у виступі на пленарному засіданні (у сервісі Google Meet);
 • у публікації в електронному збірнику матеріалів (безкоштовно). 
Напрями роботи конференції:
 1. І. Ф. Прокопенко – особистість, громадянин, лідер, учитель, вчений, менеджер.
 2. Прокопенко і Сковорода – дві постаті, дві долі.
 3. Сучасні проблеми підготовки педагогічної еліти в Україні і світі.

середа, 18 травня 2022 р.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 13-24 червня 2022 року.
Реєстрація: до 13 червня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі і викладачі закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студентів.
Форма проведення конференції – дистанційна (Google Meet).
Після отримання підтвердження про прийняття тез до друку на Вашу електронну пошту буде надіслано запрошення для участі у конференції.
За участь у конференції учасники отримають електронні: сертифікат, програму та збірник матеріалів.
Доповіді учасників конференції буде:
 • розміщено на Web-сторінці за адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/;
 • представлено в програмі конференції;
 • розміщено у збірнику матеріалів конференції.

Напрями роботи конференції:
 • Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 • Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 • Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 • Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4)
 • Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5)
 • Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 6)
 • Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7)

четвер, 21 квітня 2022 р.

Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі

IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет  імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 11-12 травня 2022 р.
Реєстрація: до 5 травня 2022 року.

Планується видання електронного збірника тез доповідей учасників конференції.
За бажанням учасників їх статті за матеріалами доповідей можуть бути опубліковані в збірнику наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя» фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 
Усі учасники конференції одержують сертифікати. 

Напрями роботи конференції:
 1. Перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві.
 2. Інновації в освіті: теоретичні й методичні аспекти.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті.
 4. Новітні тенденції у природничо-математичній освіті.
 5. Актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога.
 6. Академічна доброчесність в цифровому освітньому просторі.

Наука та освіта в дослідженнях молодих учених

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Час проведення: 19 травня 2022 р.
Реєстрація: до 1 травня 2022 року.

Збірник буде опубліковано в електронному форматі та розміщено в електронному репозитарії ХНПУ імені Г.С. Сковороди http://dspace.hnpu.edu.ua/ не пізніше 1 червня. За результатами конференції учасникам будуть розіслані електронні сертифікати.

Напрями роботи конференції:
 1. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання
 2. Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців
 3. Сучасні тенденції розвитку природничих наук
 4. Математичні студії
 5. Психологія кар’єрного успіху молодого науковця
 6. Актуальні питання сучасної філологічної науки
 7. Інформаційні технології та інформаційна підтримка наукової діяльності
 8. Питання здоров’язбереження та впровадження здоров’язберігаючих технологій в освіті
 9. Роль молодого вченого в становленні корпоративної культури наукової спільноти
Вартість. безкоштовно.

Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі

Вузівська науково-теоретична інтернет-конференція для студентів та аспірантів, вчителів шкіл та викладачів, вихователів «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди.
Час проведення: 9-10 червня 2022 р.
Реєстрація: до 20 травня 2022 року.

Запрошуємо Вас до участі у вузівській науково-теоретичній інтернет-конференції, ініціатором проведення якої є кафедра психологічної та педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Конференція присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових підходів у їх вирішенні. Вихід електронного варіанта збірника буде анонсовано на сайті ХНПУ імені Г.С.Сковороди, кафедра психологічної та педагогічної антропології. 

Напрями роботи конференції:
 • психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
 • сучасні реалії та перспективи розвитку освітнього процесу;
 • технологічні основи психології і педагогіки;
 • розвиток інклюзивної освіти. 
Вартість. безкоштовно.

Розвиток системи управління організацією

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток системи управління організацією»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 18-19 травня 2022 р.
Реєстрація: до 10 травня 2022 року.

Запрошуємо до участі в роботі конференції науковців, викладачів, працівників системи освіти, студентів і слухачів, випускників ІПОМ ХНПУ імені  Г. С. Сковороди. За матеріалами конференції буде видано збірник науково-методичних матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Професійний розвиток персоналу організації;
 2. Управління якістю виробництва й виробничого процесу;
 3. Інноваційні підходи до управління організацією.
Вартість. 350 грн.