суботу, 27 січня 2024 р.

Актуальні проблеми професійної педагогіки та освіти: досвід, новації, перспективи

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Актуальні проблеми професійної педагогіки та освіти: досвід, новації, перспективи»

Місце проведення: Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Час проведення: 25 квітня 2024 р.
Реєстрація: до 1 квітня 2024 року.

Конференцію буде організовано у змішаному форматі (залежно від військової ситуації). Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка».
Участь у конференції засвідчується електронним сертифікатом.
Електронні сертифікати будуть розіслані учасникам до 25 травня 2024 року. 

Напрями роботи конференції:
 • Секція 1. Теоретико-методологічні засади сучасної вищої і професійної освіти.
 • Секція 2. Інноваційні технології підготовки професійно мобільного здобувача освіти в контексті євроінтеграційних процесів.
 • Секція 3. Правові, соціально-психологічні, гуманітарні аспекти реалізації змісту підготовки сучасного випускника ЗВО.
 • Секція 4. Особливості організування та провадження педагогічного процесу в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану.
 • Секція 5. Роль освітнього менеджменту в підготовці професійно та академічно мобільного фахівця.
Вартість. безкоштовно.

четвер, 12 жовтня 2023 р.

Тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні»

Місце проведення: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Час проведення: 28-29 листопада 2023 р.
Реєстрація: до 12 листопада 2023 року.

До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, методистів обласних інститутів післядипломної освіти та академій неперервної освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, керівників закладів освіти, учителі, працівників системи освіти. 
Учасники/-ці конференції отримають електронний сертифікат участі (кількість годин буде вказана залежно від участі в онлайн-заходах конференції).
Публікація наукових статей та тез доповідей передбачається:
- у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах» (Додаток А. фаховий збірник);
- у електронному збірнику тез доповідей (Додаток Б).
Електронна версія збірника матеріалів та програма конференції будуть розміщені на вебсайті конференції http://surl.li/lyyfe

Напрями роботи конференції:
 1. Світ дитинства: дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі.
 2. Компенсація освітніх втрат і розривів у Новій українській школі.
 3. Виховні та творчі виміри розвитку життєвої компетентності особистості.
 4. Психологічна підтримка та збереження психічного здоровʼя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.
 5. Актуальні проблеми та перспективи освіти осіб з особливими потребами в Україні.
 6. Розвиток дистанційної освіти в Україні.
Вартість. безкоштовно.

ХV наукова конференція молодих вчених, аспірантів університету

ХV наукова конференція молодих вчених, аспірантів університету

Місце проведення: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Час проведення: 1 листопада 2023 р.
Реєстрація: до 20 жовтня 2023 року.

Форма участі в конференції: очна / заочна (передбачає публікацію статті в електронному
збірнику). 

Напрями роботи конференції:
 • Секція Природничо-економічних наук
 • Секція Фізико-математичних наук
 • Секція Історичних наук, філософії, політології та соціології
 • Секція Іноземної філології
 • Секція Української філології та журналістики
 • Секція Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 • Секція Педагогіки, теорії та практики дошкільної і початкової освіти
 • Секція Мистецтвознавчих дисциплін
 • Секція Фізичного виховання, спорту і здоров’я людини
Вартість. безкоштовно.

середу, 13 вересня 2023 р.

Нова українська школа: від теорії до практики

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова українська школа: від теорії до практики»

Місце проведення: Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
Час проведення: 26 жовтня 2023 р.
Реєстрація: до 16 жовтня 2023 року.

Форми участі: очний виступ, онлайн-виступ, відеозапис
виступу, онлайн-участь без виступу, тільки публікація статті. Всі форми участі передбачають публікацію статті в електронному збірнику статей конференції.
Участь у конференції є безоплатною.
Учасники конференції отримають електронний сертифікат участі (4 год).
За підсумками роботи конференції буде сформований електронний збірник статей конференції та розміщений на сайтах ІППОЧО http://ippobuk.cv.ua/?page_id=274 та конференції https://cutt.ly/6Ckxd1F
Для учасників, які бажають замовити друкований збірник, вартість буде оголошена пізніше. 

Напрями роботи конференції:
 1. Міжнародний досвід розвитку освіти та перспективи впровадження в Україні.
 2. Траєкторія поступу Нової української школи у початковій ланці: досвід та перспективи.
 3. Базова загальна середня освіта у контексті Нової української школи.
 4. Реалізація завдань профільної та позашкільної освіти на сучасному етапі.
 5. Роль післядипломної педагогічної освіти у підготовці педагогів до роботи у нових умовах.
 6. Трансформація освітнього менеджменту в умовах реформування галузі.
 7. Психологічний супровід освітньої реформи.
 8. Інклюзивне освітнє середовище.
Вартість. безкоштовно. Вартість збірника буде оголошена згодом.

понеділок, 4 вересня 2023 р.

Вісімнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в умовах воєнного стану

Всеукраїнська науково-практична конференція «Вісімнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в умовах воєнного стану»

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 28 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 25 вересня 2023 року.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, працівники органів управління освіти, вчителі закладів загальної середньої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти.

Напрями роботи конференції:
 1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М. М. Дарманського.
 2. Професійний розвиток учителів в умовах впровадження Концепції Нової української школи.
 3. Організація дистанційної освіти в умовах воєнного стану: досвід, проблеми, перспективи.
 4. Контроль за якістю освітнього процесу та її забезпечення в умовах воєнного стану.
 5. Реалізація завдань виховного процесу в умовах воєнного стану.
 6. Створення безпечного, відкритого та інклюзивного середовища в закладах освіти.
 7. Забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні.
 8. Організація доступного освітнього середовища для внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану в Україні.

вівторок, 22 серпня 2023 р.

Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges»

Місце проведення: Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна) та редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу "WayScience" ( http://www.wayscience.com/ ).
Час проведення: 21-22 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 22 вересня 2023 року.

За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийняті» (разом з реквізитами для оплати).
Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез доповідей на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною поштою авторам. Додатково, кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • дистанційне навчання;
 • психологічні аспекти навчання підчас війни;
 • інноваційні технології в педагогічній діяльності;
 • фінансування системи освіти;
 • інклюзивна освіта;
 • портрет сучасного педагога;
 • особливості та переваги освітніх систем країн світу;
 • академічна доброчесність;
 • нова українська школа;
 • сучасні тенденції соціальної роботи в системі освіти;
 • практичні кейси в педагогічній діяльності;
 • інші загальні та спеціальні питання (зазначає автор).
Вартість. 150 грн.

Achievements of 21st Century Scientific Community

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Achievements of 21st Century Scientific Community»

Місце проведення: Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна) та редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу "WayScience" ( http://www.wayscience.com/ ).
Час проведення: 14-15 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 15 вересня 2023 року.

За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийняті» (разом з реквізитами для оплати).
Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез доповідей на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною поштою авторам. Додатково, кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • науки державного управління;

 • філософські науки;
 • економічні науки;
 • історичні науки;
 • юридичні науки;
 • сільськогосподарські науки;
 • географічні науки;
 • педагогічні науки;
 • психологічні науки;
 • соціологічні науки;
 • політичні науки;
 • філологічні науки;
 • технічні науки;
 • медичні науки;
 • хімічні науки;
 • біологічні науки;
 • фізико-математичні науки;
 • інші професійні науки.

Вартість. 150 грн.

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях

IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях"

Місце проведення: Бердянський державний педагогічний університет Український державний університет імені М.П. Драгоманова.
Час проведення: 21-22 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 17 вересня 2023 року.

Заочна участь у конференції передбачає сертифікат учасника та публікацію тез в електронному збірнику, який буде розміщено на Web-сторінці університету у вкладці “Наука : наукова робота : конференції БДПУ” через 10 днів після дати проведення конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • актуальні проблеми сучасної природничої і технологічної освіти;
 • інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін;
 • забезпечення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти;
 • проблеми використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів.
Вартість. 100 грн.

Дунаєвеччина в умовах війни Росії проти України

Науково-практична конференція «Дунаєвеччина в умовах війни Росії проти України»

Місце проведення: Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Історико-краєзнавчий музей».
Час проведення: 15 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 1 вересня 2023 року.

За матеріалами конференції буде видано збірник. Для цього статтю (до пів друкованого аркуша, формат- А 4, шрифт- Times New Roman, 14 пт, інтервал- 1,5, поля – ліве, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм) необхідно оформити в такому порядку: у правому кутку – ініціали, прізвище автора, населений пункт, посередині сторінки – назва статті, далі - коротка анотація, ключові слова, мета і завдання дослідження, виклад матеріалу, висновки. Список використаних джерел - в алфавітному порядку, посилання - у квадратних дужках номер джерела, аркуша чи сторінки [2, c.5], [3, арк.5]. До статті необхідно додати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, електронна адреса, номер мобільного телефону.

Напрями роботи конференції:
 • Дунаївці: від першої згадки до сучасності;
 • Дунаєвеччина в умовах війни Росії проти України;
 • Героїзм уродженців Дунаєвеччини в захисті незалежності України;
 • Економічне, політичне, духовне життя і повсякдення краю;
 • Культурна спадщина в непростих умовах сьогодення, видатні постаті.
Просимо, зорієнтувавшись, повідомити про своє бажання взяти участь у
конференції та обрану тему, а доповідь в електронному вигляді надіслати не пізніше
1 вересня 2023 року на адресу: viktam@i.ua.

четвер, 16 березня 2023 р.

Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти

VI Всеукраїнська науково–практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 31 травня 2023 р.
Реєстрація: до 25 травня 2023 року.

Всі учасники конференції отримають:
1) сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 6 год (0,2 кредита ECTS) (сертифікат видається у разі необхідності);
2) програму конференції (у разі необхідності);
3) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за адресою: https://fspo.udpu.edu.ua/ 
4) за бажанням рукопис наукової статті (за вимогами редколегії журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» (http://srso.udpu.edu.ua/), який включено до Переліку фахових видань МОН України у категорії Б);

Напрями роботи конференції:
 1. Гендерна освіта як соціальна, психологічна та педагогічна проблема.
 2. Інноваційні форми роботи освітян і фахівців соціально-психологічної сфери в умовах воєнного часу.
 3. Успішні практики протидії технологічно-маркетинговому руйнуванню базових цінностей учнівської та студентської молоді.
 4. Інклюзивне навчання юнаків і юнок в умовах цифрового освітнього простору.
 5. Просоціальна особистість в умовах євроінтеграційного поступу України.
 6. Волонтерський рух: історія, сьогодення, перспективи розвитку.
 7. Ініціативність жіночих організацій світу в реаліях ХХІ століття: пошуки, перспективи.
Вартість. 90 грн. оргвнесок.