середа, 26 травня 2021 р.

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Збірник наукових праць «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії»

Видавник Львівський національний університет імені Івана Франка.
Подання: до 18 червня 2021 року.

«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія») відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (Додаток 2).
До наукового видання приймаються статті з політичних та філософських наук, розміщується інформація про події наукового життя в Україні, подаються рецензії наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.
Вартість. 1000 грн.

понеділок, 26 квітня 2021 р.

Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
присвячений 95-річчю від дня народження видатного українського психолога,  фундатора вітчизняної історико-психологічної науки Володимира Роменця
«Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (TDPUHM)

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Час проведення: 20 травня 2021 року.
Реєстрація: до 5 травня 2021 року.

За результатами круглого столу буде підготовлено друкований збірник матеріалів круглого столу.
За наявності бажання та за окрему плату учасники конференції можуть подати до друку статтю у фаховий науковий часопис категорії Б «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» (https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology) або у фахові наукові видання категорії Б «Український психологічний журнал ( http://upj.com.ua/indexa.php?page=index) та «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота» (https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal).

Напрями дискусії:
 1. Творчість академіка В.А. Роменця та її значення для становлення сучасної української психологічної науки.
 2. Вчинкова психологія та її місце в історії світової та вітчизняної психології.
 3. Історико-психологічна спадщина В.А. Роменця.
 4. Погляди В.А. Роменця про життєвий шлях особистості.
Вартість. 300 грн. за тези. Оплата за публікацію у фаховому журналі додатково.

пʼятниця, 23 квітня 2021 р.

Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)»

Місце проведення: Луцький національний технічний університет.
Час проведення: 21-22 травня 2021 року.
Реєстрація: до 1 травня 2021 року.

Окрім тез доповідей (за бажанням) учасники конференції можуть подати статтю в одне з фахових видань:
- науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології в освіті, науці, виробництві» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» та індексується в міжнародних науковометричних базах даних: Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Academic Resource Index ResearchBib) – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/.
- науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015) та індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/.

Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні принципи впровадження інформаційних технологій в освіті.
 2. Проблеми підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямків.
 3. Інноваційні процеси та технології навчання.
 4. Прикладні засоби програмування і програмне забезпечення.
 5. Інформаційні та інтелектуальні системи і технології.
 6. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
 7. Організація баз даних і знань.
 8. Кібербезпека та захист інформації.
Вартість. оргвнесок - 200 грн.

Інформаційні технології в освіті та науці

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 10-11 червня 2021 року.
Реєстрація: подання тез та статті до 17 травня, реєстрація на конференції до 28 травня 2021 року.

Матеріали, представлені на конференції, можуть бути опубліковані за вибором автора в:
- друкованій збірці тез доповідей «Інформаційні технології в освіті та науці»;
- електронному науковому журналі «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology» з безкоштовним присвоєнням статті ідентифікатора DOI. 

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні та прикладні проблеми адаптивного, індивідуалізованого та персоналізованого навчання.
 2. Інформаційні технології адаптивного, індивідуалізованого та персоналізованого навчання.
 3. Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання.
 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 5. Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. конференція - 190 грн., тези - 200 грн.

Соціальна робота: виклики сьогодення

Х Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: виклики сьогодення»

Місце проведення: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності.
Час проведення: 13-14 травня 2021 року.
Реєстрація: до 5 травня 2021 року.

За результатами роботи конференції буде видано електронний і паперовий збірник матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери в системі вищої освіти.
 2. Зарубіжний досвід організації соціальної роботи на локальному рівні.
 3. Сучасні моделі надання соціальних послуг у громаді.
 4. Практичні аспекти роботи фахівців із соціальної роботи та соціальних педагогів з різними категоріями клієнтів.
 5. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності.
 6. Методологічні та методичні основи організації дозвіллєвої діяльності менеджерами соціокультурної діяльності.
 7. Сучасний стан та перспективи розвитку спеціальної освіти.
 8. Потенціал інноваційних технологій в умовах інклюзивної освіти.
Вартість. оргвнесок - 150 грн.

Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність»

Місце проведення: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Час проведення: 1 червня 2021 року.
Реєстрація: до 15 травня 2021 року.

Оргкомітет планує видання збірника наукових статей та матеріалів за результатами роботи
наукової конференції й приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок 

Напрями роботи конференції:
 • заклади вищої і фахової передвищої освіти: історичний аспект;
 • державна політика у сфері вищої і передвищої освіти;
 • освітній процес у закладах вищої і фахової передвищої освіти;
 • студентське самоврядування;
 • сучасні напрями забезпечення якості освіти: академічна доброчесність, ліцензування освітньої діяльності, стандарти і освітні програми, моніторинг якості освіти, професійний розвиток науково-педагогічних і педагогічних працівників, навчально-методичне і науково-методичне забезпечення;
 • менеджмент у сфері освіти;
 • міжнародне співробітництво в освітньому просторі.

четвер, 8 квітня 2021 р.

Політологія. Соціологія. Право

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право». №2. 2021

ВидавникНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Подання: до 30 квітня 2021 р.

Наказом МОН "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 24 вересня 2020 Р. № 1188 Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей 052. Політологія, 054. Соціологія, 081. Право 

Рубрики журналу:
 1. Політологія
 2. Соціологія.
 3. Право
Вартість. 800 грн. за 12 сторінок + 40 грн. за кожну наступну сторінку

пʼятниця, 19 березня 2021 р.

Засоби і технології сучасного навчального середовища

Науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 21-22 травня 2021 року.
Реєстрація: до 30 березня 2021 року.

Матеріали будуть видані:
 • у збірнику тез (обов’язкові для всіх);
 • у Наукових записках ЦДПУ (видання фахове);
 • за бажанням автора в електронному фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби навчання» з тематики ІКТ в освіті за вимогами цього видання: http://www.ime.edu-ua.net/

Напрями роботи конференції:
 • інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо-математичної і технологічної освіти;
 • засоби сучасного навчального середовища;
 • навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті.
Вартість. 35 грн. за сторінку тез; 55 грн. за сторінку статті.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»

«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» №1/2021.

Видавець: Херсонський державний університет.
Подання: до 9 квітня 2021 року.

Науковий вісник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філології (035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України від 14 травня 2020 року №627 (додаток № 2). 
Вартість.  у разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання..
ДокладноСайт

Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 14-15 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 1 квітня 2021 року.

Є можливість публікації статті у фахових виданнях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
 • «Збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету» http://znp.udpu.edu.ua/ ;
 • «Проблеми підготовки сучасного вчителя» http://psv.udpu.edu.ua/ ;
 • «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» http://psh.udpu.edu.ua/ 

Напрями роботи конференції:
 1. Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах інтеграційних процесів.
 2. Компетентнісний підхід у професійній та технологічній освіті.
 3. Дидактичні, методичні та виховні аспекти підготовки учнів в контексті Нової української школи.
 4. Професійне становлення особистості в контексті Європейської освіти.
Вартість. 150 грн. (оргвнесок).