понеділок, 26 листопада 2018 р.

Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова

Назва фахового видання: “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики” збірника наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”.
Галузь: педагогіка.
Випуск: № 31 (41) 16 серії.
Термін подачі: до 15 грудня 2018 року.

Збірник наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”, переатестований у 2015 р. і затверджений ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 5; 2004, № 8; 2010, № 5; Додаток 8 до наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015).

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості, майстерності, професіоналізму освітянських кадрів;
 2. Творчий учитель-професіонал в історії педагогічної думки;
 3. Шляхи і засоби професійно-особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери у процесі професійної підготовки та перепідготовки;
 4. Професійно-творча самореалізація педагога у сучасній навчально-виховній практиці.
Вартість. 55 грн. за сторінку + 30 грн. пересилка поштою.
X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців  з фізичного виховання та спорту»

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Час проведення: 21-22 березня 2019 р.
Реєстрація: до 18 січня 2019 року.

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки і як фахове видання з фізичного виховання та входить до бази даних у науковий журнал Index Copernicus.

Напрями роботи конференції:
 1. Фізичне виховання різних груп населення. 
 2. Оцінка і корекція функціонального стану і рухових функцій організму людини.
 3. Форми і методи підвищення резервних можливостей організму людини з різним рівнем фізичної підготовленості.
 4. Сучасні технології рекреації та масового спорту.
 5. Сучасні аспекти реабілітації в спорті.
 6. Здоров’язбережувальні технології у навчальному середовищі та у фізичному вихованні.
 7. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.
 8. Біосоціальні технології у контексті здоров’я людини. 
 9. Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання учнівської молоді.
Вартість. 55 грн. за сторінку.