середа, 10 червня 2020 р.

Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти»

Місце проведення: Харківський державний автотранспортний коледж.
Час проведення: 20 червня 2020 р.

Відбудеться в режимі онлайн. Запрошуємо до участі науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти, фахової передвищої та післядипломної педагогічної освіти, учителів шкіл. Тематика конференції орієнтована на висвітлення сучасних напрямів розвитку освітнього процесу в Україні, зокрема переходу до дитиноорієнтованого компетентнісного навчання.
За підсумками роботи конференції учасники отримають сертифікати. Основні положення розглянутих під час конференції питань буде висвітлено в електронному збірнику тез доповідей.

Напрями роботи конференції:
 1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої освіти.
 2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.
 3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
 4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого спеціаліста в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
Вартість. 200 грн. оргвнесок.

понеділок, 1 червня 2020 р.

Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи»

Місце проведення: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Час проведення: 10 червня 2020 р.
Реєстрація: до 01 червня 2020 року.

Публікація тез доповідей передбачається в електронному збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Інклюзивна освіта – старт до успіху.
 2. Партнерство в сучасному освітньому просторі (громада, педагоги, батьки, діти).
 3. Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи. Техніки формувального оцінювання.
 4. Використання інноваційних технологій у підвищенні культури читання учасників освітнього процесу.
 5. Креативна освіта в закладах освіти – умови, можливості, перспективи.
Вартість. Безкоштовно. Сертифікат - 60 грн.

Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи»

Місце проведення: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 22 жовтня 2020 р.
Реєстрація: до 01 вересня 2020 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Електронний варіант (у PDF-форматі) буде запропоновано безкоштовно та розміщено на сайті ХОІППО (рубрика «Наукова діяльність»).
Можливе замовлення друкованого варіанту (за попередньою оплатою; вартість поліграфічних послуг залежатиме від обсягу збірника та кількості замовленого накладу, орієнтовно 150 грн.).

Напрями роботи конференції:
 1. Сучасні підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти.
 2. Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії.
 3. Самооцінювання і взаємооцінювання здобувачів освіти.
 4. Формувальне і сумативне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 5. Форми контролю засвоєння знань здобувачами освіти.
 6. Проблеми організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя.
 7. Роль батьків в організації контрольно-оцінювальної діяльності.
 8. Використання дидактичних засобів в організації контрольно-оцінювальної діяльності.
 9. Критеріальне оцінювання в рамках оновлення змісту освіти.
 10. Рейтингова система оцінювання в парадигмі компетентісно орієнтованого навчання.
Вартість. Оргвнесок 100 гривень. Доктори наук, професори організаційний внесок не сплачують.