неділю, 25 вересня 2022 р.

Освітологічний дискурс

Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс»

Видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка.
Галузь знань: Освіта / Педагогіка
Періодичність публікацій: 4 випуски на рік (лютий, червень, вересень, листопад) 

Проблематика: «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

Фаховість: Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

Вартість. 400 грн. за статтю.
ДокладноСАЙТ