середа, 28 серпня 2019 р.

Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи

Міжнародна науково-практична конференція «Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи» до 195-річчя з дня народження К. Д. Ушинського

Місце проведення: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».
Час проведення: 19-20 вересня 2019 р.
Реєстрація: до 10 вересня 2019 року.

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515).
Журнал індексується в таких базах даних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Research Bible (Academic Resource Index),CiteFactor Academic Scientific Journals, ULRICHS WEB Global Serials Directory. 

Напрями роботи конференції:
 1. Професійне становлення майбутнього вчителя в університетському просторі: наукознавчий вимір.
 2. Мистецькі координати професійного становлення майбутніх учителів: методичний вимір професії вчителя сучасної школи.
 3. Тенденції, реалії, перспективи НУШ: передшкільна та початкова ланки освіти.
 4. К. Д. Ушинський – Вчений і Педагог: народознавчі розвідки та репрезентації в сучасній освіті.
Вартість. 300 грн. та 50 грн. за 1 сторінку.

Актуальні проблеми розвитку cпорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку cпорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції»

Місце проведення: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Час проведення: 24-25 жовтня 2019 р.
Реєстрація: до 20 вересня 2019 року.

Стаття буде опублікована у збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Психологічні, медико-біологічні та педагогічні аспекти розвитку cпорту для всіх;
 2. Управління розвитком масової фізичної культури населення України;
 3. Залучення до масової фізичної культури різних верств населення (доросле населення, студенти, школярі, дошкільники);
 4. Інваспорт як напрямок розвитку масового спорту для всіх;
 5. Досвід розвитку спорту для всіх в європейських країнах;
 6. Підготовка фахівців для галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
Вартість. 20 грн. за сторінку.

субота, 20 квітня 2019 р.

Інформаційні технології в освіті та науці

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 13-14 червня 2019 р.
Реєстрація: до 15 травня 2019 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:

 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному журналі “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” з безкоштовним присвоєнням дійсного ідентифікатора DOI кожній статті;
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.
Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців. 
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. Оргвнесок - 60 грн. та 25 грн. за сторінку.

неділя, 7 квітня 2019 р.

Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2019

Всеукраїнська науково-практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2019»

Місце проведення: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.
Час проведення: 19-20 червня 2019 р.
Реєстрація: до 25 травня 2019 року.

Тези виступів учасників конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів.
Статті, оформлені належним чином (див. додаток), за бажанням автора можуть бути надіслані для опублікування у Віснику Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України.

Напрям роботи конференції:
Фізика як змістовий і концептуальний елемент природничої освіти і її роль у процесі розбудови Нової української школи.
Вартість. 50 грн. за сторінку та оргвнесок - 350 грн.

Інформаційні технології в освіті та науці

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 13-14 червня 2019 р.
Реєстрація: до 15 травня 2019 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:

 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному журналі “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” з безкоштовним присвоєнням дійсного ідентифікатора DOI кожній статті;
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.
Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців. 
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
ДокладноІнформаційне повідомлення

середа, 6 березня 2019 р.

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання

Збірник наукових праць «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання»

Термін подання статей: до 15 березня 2019 р.

Вимоги до оформлення джерел

Вимоги до оформлення джерел відповідно до Національного стандарту України

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація)

Зазначений стандарт набув чинності 01.07.2016. Він установлює види бібліографічних посилань, що є частиною довідкового апарата документа та наводяться у формі бібліографічного запису, а також визначає правила та особливості складання і розміщення відповідних записів. Поширюється дія стандарту на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.

Стандарт не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, IDT). Однак він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань.
ДокладноПриклади оформлення джерел

Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти»

Місце проведення: Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету.
Час проведення: 20-24 березня 2019 р.
Реєстрація: до 10 березня 2019 року.

За результатами роботи конференції планується в електронному вигляді видання збірника матеріалів конференції (публікація тез безкоштовна).

Напрями роботи конференції:
 1. Передумови професійної самореалізації: психологічний, мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
 2. Володіння іноземною мовою як інноваційний шлях розвитку сучасного фахівця.
 3. Можливості та інструменти для професійного розвитку молоді в галузі управління та адміністрування.
 4. Професійний розвиток молодих фахівців в галузі права.
 5. Інноваційні процеси та їх вплив на діяльність туристичного та готельного бізнесу.
 6. Влив інновацій на фінансово-економічний розвиток сучасного підприємства.
Вартість. безкоштовно.

середа, 20 лютого 2019 р.

Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти

Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти»

Місце проведенняНаціональний технічний університет «Дніпровська політехніка» (кафедра філософії і педагогіки), Дніпровська академія неперервної освіти (кафедра філософії).
Час проведення: 12-13 квітня 2019 р.
Реєстрація: до 5 квітня 2019 року.

За підсумками роботи конференції буде виданий збірник матеріалів конференції, який вийде протягом місяця після її проведення. Електронні версії збірника та програма конференції будуть надіслані учасникам до 1 травня 2019 року та розміщені в загальнодоступних електронних бібліотеках, включаючи веб-сайт Дніпровської академії неперервної освіти.

Напрями роботи конференції:
 1. Проблема забезпечення якості освіти: міжнародний досвід та українські реалії.
 2. Взаємовпливи сучасної освіти і масової культури у глобальному вимірі.
 3. Україна – Польща – історія відносин у соціокультурному та світоглядному контекстах.
 4. Освітні інституції у сучасній культурі: тенденції, досвід самоорганізації, можливості розвитку та ризики реформування.
 5. Інновації та лідерство в освіті: проблеми і перспективи.
 6. Реформаторська педагогіка в сучасній освіті.
 7. Психолого-педагогічні, культурологічні та мистецтвознавчі виміри сучасної освіти.
 8. Педагогіка вищої школи: виклики часу.
 9. Формування духовно-ціннісної сфери особистості: ідеї та практична реалізація.
 10. Методологічна культура та професійні компетентності вчителя Нової української школи.
 11. Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика.
 12. Громадянські ініціативи в інтересах сталого розвитку.
Вартість. оргвнесок - 180 грн.

вівторок, 5 лютого 2019 р.

Фразеологія в лінгвокультурному просторі

Всеукраїнська наукова конференція «Фразеологія в лінгвокультурному просторі»

Місце проведення: факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Час проведення: 14-15 травня 2019 р.
Реєстрація: до 20 квітня 2019 року.

Матеріали публікуватимуться до початку конференції у збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки”, затвердженому ДАК України як фахове видання (проіндексований у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Напрями роботи конференції:
 1. Напрями сучасних досліджень фразеології.
 2. Діалектна фразеологія: стан дослідження, проблеми.
 3. Фразеологізми в етнолінгвістичному аспекті.
 4. Функціонування фразеологізмів у художніх текстах і діалектному мовленні.
 5. Фразеологічна лексикографія.
Вартість. 50 грн. за сторінку. Оргвнесок: 200 грн - очна, 50 грн - заочна. Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

понеділок, 4 лютого 2019 р.

Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

VІІI-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка.

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).
Час проведення:

 • в інтернет-режимі обговорення статей відбудеться з 05 по 23 квітня  2019 р.;
 • пленарне засідання – 23 квітня 2019 р. з 10.00 до 13.00.

Реєстрація: до 30 березня 2019 року.

Доповіді учасників конференції буде:

 • розміщено на Web-сторінці за адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/;
 • надруковано у збірнику тез.

Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.) та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar.

Напрями роботи конференції:
 1. Проблеми трудового та морального виховання у науково-педагогічній системі І.Г.Ткаченка та сучасність.
 2. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
 3. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
 4. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
 5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів в процесі навчання.
 6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
Вартість. 35 грн. за сторінку.

неділя, 3 лютого 2019 р.

Сучасні інформаційні технології в освіті та науці

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці", присвячена 100-річчю фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка

Місце проведення: Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Час проведення: 7-8 листопада 2019 р.
Реєстрація: до 15 жовтня 2018 року.

Матеріали доповідей будуть опубліковані у спеціальному випуску збірнику наукових праць кафедри прикладної математики та інформатики «Актуальні питання сучасної інформатики» і видані до початку конференції.
Матеріали кращих статей за окрему плату можуть бути опубліковані у Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка (серія: Педагогічні науки), який внесено до переліку наукових і фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (педагогічні науки). З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися за адресою http://visnyk.zu.edu.ua/.

Напрями роботи конференції:
 1. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці.
 2. Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ЗВО.
 3. Інформаційний супровід освітнього процесу.
 4. Моделювання і розробка електронних ресурсів навчального призначення.
 5. Використання хмарних технологій у навчальному процесі.
Для включення до програми конференції учаснику необхідно пройти реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/yyMFgqmqnC4uDcJm1, а також подати до оргкомітету: текст статті обсягом 5 сторінок (згідно з вимогами, що додаються, шаблони статей прикріплено у файлах), квитанцію про сплату організаційного внеску та за друк статті (оплата здійснюється після повідомлення про прийняття матеріалів до друку).

Вартість. 30 грн. за сторінку. 150 грн. - за участь у конференції; 75 грн. - заочна участь.
ДокладноІнформаційне повідомлення
Шаблон статті: переглянути