вівторок, 5 лютого 2019 р.

Фразеологія в лінгвокультурному просторі

Всеукраїнська наукова конференція «Фразеологія в лінгвокультурному просторі»

Місце проведення: факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Час проведення: 14-15 травня 2019 р.
Реєстрація: до 20 квітня 2019 року.

Матеріали публікуватимуться до початку конференції у збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки”, затвердженому ДАК України як фахове видання (проіндексований у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Напрями роботи конференції:
  1. Напрями сучасних досліджень фразеології.
  2. Діалектна фразеологія: стан дослідження, проблеми.
  3. Фразеологізми в етнолінгвістичному аспекті.
  4. Функціонування фразеологізмів у художніх текстах і діалектному мовленні.
  5. Фразеологічна лексикографія.
Вартість. 50 грн. за сторінку. Оргвнесок: 200 грн - очна, 50 грн - заочна. Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

Немає коментарів:

Дописати коментар