четвер, 28 січня 2021 р.

Проблеми сучасного підручника

Фахове наукове видання категорії «Б» Проблеми сучасного підручника

Видавник: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
Публікація: №26 (у травні), №27 (у грудні) 2021 р.
Реєстрація: №26 (до 20 березня), №27 (до 20 вересня) 2021 р.

Наукове видання є фаховим категорії «Б» (Реєстр фахових видань http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab601); індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, Research Bible  (детальна інформація на сайті http://ipvid.org.ua/); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1309)..

Тематика публікацій
Актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної та науково-методичної літератури, наукові результати апробації і використання в освітньому процесі навчальної та методичної продукції.

Докладно: сайт видання

пʼятницю, 8 січня 2021 р.

Актуальні проблеми філософії та соціології

Публікація у двадцять сьомому номері науково-практичного фахового журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології»

Видавник: Національний університет "Одеська юридична академія".
Подання: до 29 січня 2021 року.
Публікація: 26 березня 2021 року.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (Додаток 3). 

вівторок, 5 січня 2021 р.

Літопис Волині

Публікація у всеукраїнському науковому часописі «Літопис Волині» №23 за 2020 рік

Видавник: Волинський національний університет імені Лесі Українки.
Подання: до 29 січня 2021 року.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі історичних, політичних наук та публічного управління (спеціальності 032 «Історія та археологія», 052 «Політологія», 281 «Публічне управління та адміністрування») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3).

Напрями роботи конференції:
  1. Історія Волині;
  2. Історія України;
  3. Всесвітня історія;
  4. Археологія;
  5. Історія політичної науки;
  6. Історія публічного управління
Вартість. 700 грн стаття + по 40 грн за кожну сторінку понад 12 сторінок (після рецензування).