четвер, 19 травня 2022 р.

І Всеукраїнські прокопенківські читання «Освіта збереже Україну»

І Всеукраїнські прокопенківські читання  «Освіта збереже Україну»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 10 червня 2022 року.
Реєстрація: до 1 червня 2022 року.

Матеріали педагогічних читань можуть бути представлені:
 • у виступі на пленарному засіданні (у сервісі Google Meet);
 • у публікації в електронному збірнику матеріалів (безкоштовно). 
Напрями роботи конференції:
 1. І. Ф. Прокопенко – особистість, громадянин, лідер, учитель, вчений, менеджер.
 2. Прокопенко і Сковорода – дві постаті, дві долі.
 3. Сучасні проблеми підготовки педагогічної еліти в Україні і світі.

середа, 18 травня 2022 р.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 13-24 червня 2022 року.
Реєстрація: до 13 червня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі і викладачі закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студентів.
Форма проведення конференції – дистанційна (Google Meet).
Після отримання підтвердження про прийняття тез до друку на Вашу електронну пошту буде надіслано запрошення для участі у конференції.
За участь у конференції учасники отримають електронні: сертифікат, програму та збірник матеріалів.
Доповіді учасників конференції буде:
 • розміщено на Web-сторінці за адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/;
 • представлено в програмі конференції;
 • розміщено у збірнику матеріалів конференції.

Напрями роботи конференції:
 • Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 • Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 • Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 • Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4)
 • Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5)
 • Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 6)
 • Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7)