четвер, 31 грудня 2020 р.

Information Technologies In Education And Science

Second International Conference On Information Technologies In Education And Science

Conference venue: Bogdan Khmelnitsky Melitopol state pedagogical university.
10-11 june 2021.
Registration: until 24 january 2021.

Напрями роботи конференції:
 1. Track 1: Theoretical and applied problems of adaptive, individualized and personalized learning.
 2. Track 2: Information technologies of adaptive, individualized and personalized learning.
 3. Track 3: Problems of professional training in the blended learning framework.
 4. Track 4: Information and communication technologies in education.
 5. Track 5: Information technology in research.
 6. Track 6: State-of-the-art areas of software development.
Mandatory registration fee. 200 грн. - оргвнесок; 120 грн - публікація тез; додаткова оплата за статтю.

Регіональні студії

Фахове видання «Регіональні студії». №23/2020
Місце проведення: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Подання: до 29 січня 2021 року.
Видання: до 26 березня 2021 року.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії політичної науки, функціонування політичних інститутів, політичної культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б з політичних наук (052 – Політологія) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3). 

Напрями роботи конференції:
 1. Політичні інститути та процеси
 2. Політична культура та ідеологія
 3. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 4. Етнополітологія та етнодержавознавство
Вартість. 600 грн. за 12 сторінок + по 50 грн. за кожну додаткову сторінку.

Релігійні фактори в контексті суспільних та світоглядних трансформацій

Науково-практична онлайн-конференція «Релігійні фактори в контексті суспільних та світоглядних трансформацій»

Місце проведення: Національний університет «Острозька академія».
Час проведення: 24 лютого 2021 року.
Реєстрація: до 21 лютого 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Історія релігії в Україні та світі
 2. Філософія релігії
 3. Релігійна освіта
 4. Свобода совісті та віросповідання
 5. Релігійна етика
 6. Релігія та міжнародні відносини
 7. Релігія та ЗМК
 8. Релігійна філософія та теологія
Вартість. 100 грн. за публікацію.

Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики

ХIV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики»

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Час проведення: 14 травня 2021 року.
Реєстрація: до 1 березня 2021 року.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць "Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія", який є фаховим виданням України категорії Б (https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/about). Є можливість участі без публікації матеріалів, у такому разі учасник отримує програму конференції та сертифікат.. 

Напрями роботи конференції:
 1. Семантичні дослідження в мові.
 2. Когнітивний та комунікативний виміри лінгвістичних досліджень.
 3. Лінгвістика тексту й дискурсу.
 4. Перекладацька традиція та перекладознавство.
 5. Методика викладання іноземної мови, термінознавства та перекладу.
Вартість. 100 грн. оргвнесок + додаткова оплата за статтю.

Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні

ІІІ Усеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 17-18 лютого 2021 року.
Реєстрація: до 10 лютого 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики.
 2. Традиції і новаторство в українській літературі.
 3. Зарубіжна література в просторі культури й цивілізації.
 4. Актуальні проблеми методики викладання філологічних дисциплін.
Вартість. 50 грн. - оргвнесок + 40 грн. за сторінку.

четвер, 24 грудня 2020 р.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки

Набір наукових статей до фахового наукового журналу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки». Том 32 (71) № 1, 2021

Видавник: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.
Публікація: з 1 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 29 січня 2021 року.

Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з історичних наук (спеціальність 032. Історія та археологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1). 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Археологія
 4. Етнологія
 5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 6. Історія науки й техніки
 7. Антропологія
 8. Історія української культури
Вартість. 700 грн. за статтю та +40 грн за кожну сторінку понад 12 сторінок.

пʼятницю, 18 грудня 2020 р.

Перспективи. Соціально-політичний журнал

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал»

Видавець: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
Подати статтю до: 22 січня 2021 року.
Видання: до 29 березня 2021 року.

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 033. Філософія та 054. Соціологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). 

Напрями роботи конференції:
 1. Філософська онтологія
 2. Гносеологія
 3. Філософська антропологія
 4. Соціальна філософія
 5. Філософія історії
 6. Філософія освіти
 7. Філософія синергетики
 8. Етика та естетика
 9. Філософія релігії
 10. Теорія та історія соціології
 11. Методологія та методи соціологічних досліджень
 12. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси
 13. Спеціальні та галузеві соціології
Вартість. 500 грн.

неділю, 13 грудня 2020 р.

Людинознавчі студії. Серія «Філософія»

Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»

ВидавникДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Термін подання: Вип. 41 за 2020 р. - до 25 грудня 2020 року.

Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, в якому представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють актуальні проблеми філософського знання. Особливу увагу звернуто на антропологічні виміри історико-філософського процесу, освітньо-педагогічного простору, соціально-культурних проблем сучасності. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських наук (спеціальність 033 «Філософія») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)
Вартість. 300 грн. + 40 грн. за сторінку понад 12 сторінок.

середу, 9 грудня 2020 р.

Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція, що приурочена 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти «Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи»

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (онлайн).
Час проведення: 23 грудня 2020 року.
Реєстрація: до 21 грудня 2020 року.

За результатами конференції планується видання збірника тез. Учасник конференції отримує сертифікат. Окремо можлива подача статей учасників конференції до фахового видання з відповідної тематики. Прохання попередньо повідомити про це. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія становлення і розвиток професійної діяльності Інститутів удосконалення учителів.
 2. Сучасні методи і форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.
 3. Розвиток професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної освіти регіону.
 4. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

понеділок, 7 грудня 2020 р.

Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту

XIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту»

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я.
Час проведення: 18-19 березня 2021 р.
Реєстрація: до 18 січня 2021 року.

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки і як фахове видання з фізичного виховання (категорія В) та входить до бази даних у науковий журнал Index Copernicus. При поданні матеріалів сплачується організаційний внесок на видання збірника. 

Напрями роботи конференції:
 1. Фізичне виховання різних груп населення.
 2. Оцінка і корекція функціонального стану і рухових функцій організму людини.
 3. Форми і методи підвищення резервних можливостей організму людини з різним рівнем фізичної підготовленості.
 4. Сучасні технології рекреації та масового спорту.
 5. Сучасні аспекти реабілітації в спорті.
 6. Здоров’язбережувальні технології у навчальному середовищі та у фізичному вихованні.
 7. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.
 8. Біосоціальні технології у контексті здоров’я.
Вартість. 75 грн. за сторінку.

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»

Видавник: Міжнародний гуманітарний університет.
Набір статей: до 25 грудня 2020 року.
Публікація: 26 лютого 2021 року

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. (додаток 3). 

Рубрики:
 • Слов’янські мови та література;
 • Література зарубіжних країн;
 • Романські, германські та інші мови;
 • Теорія літератури;
 • Порівняльне літературознавство;
 • Загальне мовознавство;
 • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 • Перекладознавство;
 • Мова і засоби масової комунікації;
 • Міжкультурна комунікація.
Вартість. 800 грн. за сторінку + 60 грн. за кожну сторінку понад 12 сторінок.

Наукове фахове видання «Регіональні студії»

Наукове фахове видання «Регіональні студії»

Видавник: Факультет міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Орієнтовна дата публікації: 26 лютого 2021 р.
Подання: до 25 грудня 2020 року.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії політичної науки, функціонування політичних інститутів, політичної культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б з політичних наук (052 – Політологія) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
До видання приймаються статті наукових співробітників, докторів наук, кандидатів політичних наук, викладачів, аспірантів та студентів, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблемами сучасної політичної науки. 

Рубрики:
 1. Політичні інститути та процеси.
 2. Політична культура та ідеологія.
 3. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
 4. Етнополітологія та етнодержавознавство.
 5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
Вартість. 600 грн. + 50 грн за кожну сторінку понад 12 сторінок.

III-IV Конгрес сходознавців

III-IV Конгрес сходознавців

Місце проведення: ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського в онлайн-форматі.
Час проведення: 23-24 грудня 2020 року.
Реєстрація: до 18 грудня 2020 року.

Учасники заходів III-IV Конгресу сходознавців можуть безкоштовно опублікувати статті у науковому виданні «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство». 

Напрями роботи конгресу:
Перший день Конгресу (23 грудня)
 • Давній Схід
 • Історія та культура країн Близького і Середнього Сходу
 • Історія та культура країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
 • Історія та культура країн Євразійського степу
 • Крим: історія, культура та сучасність
 • Релігії та філософські вчення Сходу
 • Сучасний Схід
 • Східні мотиви в українському і європейському літературознавстві
 • Сходознавство у сучасному медіапросторі
Другий день Конгресу (24 грудня)
 • Круглий стіл: Крим-Кримський-Кримське:
 • Агатангел Кримський і розвиток української орієнталістики
 • Агатангел Кримський в історії гуманітарного дискурсу
 • Наукова спадщина Агатангела Кримського в парадигмі сучасного світогляду
 • Проблеми сучасного українського сходознавства (бібліотечні колекції Агатангела Кримського та Омеляна Пріцака)
 • Круглий стіл: Сучасні методики викладання східних мов та літератури
Вартість. участь у конгресі безкоштовна.