понеділок, 1 листопада 2021 р.

Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту»

Місце проведення: Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Хмельницький, Україна).
Час проведення: 25 листопада 2021 р.
Реєстрація: до 24 листопада 2021 року.

Усі учасники конференції отримають:
 1. програми конференції (у разі необхідності)
 2. сертифікат учасника (у разі необхідності), де буде зазначена загальна кількість годин (6-10 годин).
 3. електронний збірник конференції буде розміщено:
 • на офіційному веб-сайті коледжу: http://www.hpk.edu.ua
 • на інформаційних платформах у бібліотеках України. 

Напрями роботи конференції:
 1. Економіка підприємства та корпоративне управління.
 2. Економіка та менеджмент інновацій.
 3. Приладобудування: стан та перспективи розвитку.
 4. Новітні технології у машинобудуванні.
 5. Альтернативні джерела енергії та їх вплив на розвиток освіти і науки.
 6. Автоматизація та механізація виробничих процесів.
 7. Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на суспільство, науку, освіту і бізнес.
 8. Автомобільний транспорт та інфраструктура.
 9. Тенденції розвитку фахової передвищої освіти в Україні
Вартість. Безкоштовно.

Неперервність та наступність між початковою і базовою загальною середньою освітою як передумови успіху реформ Нової української школи

Круглий стіл «Неперервність та наступність між початковою і базовою загальною середньою освітою як передумови успіху реформ Нової української школи»

Місце проведення: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 18 листопада 2021 р.
Реєстрація: до 17 листопада 2021 року.

Участь у круглому столі безкоштовна. За результатами круглого столу буде видано збірник тез та статей. За виступ або підготовку тез чи статей учасники отримають сертифікат. 

Напрями роботи конференції:
 • неперервність і наступність у навчанні як передумова забезпечення якості освіти;
 • наступність між початковою та базовою загальною середньою освітою в умовах реалізації нових освітніх стандартів;
 • технології організації наступності між початковою і базовою середньою освітою;
 • досвід працівників освіти: досягнення, проблеми та шляхи їх подолання.
Вартість. безкоштовно.

Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами”

Місце проведення: Університет Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав, Київська область, Україна).
Час проведення: 3 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 30 листопада 2021 року.

Учасникам конференції буде розіслано програму конференції (протягом 7 днів); електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат про участь (у форматі .pdf) на вказану в заявці електронну адресу (протягом 21 дня). 

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні й практичні аспекти методики навчання іноземних мов у закладах вищої освіти України в контексті глобалізації, оптимізації та стандартизації сучасної освіти.
 2. Організація процесу навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: завдання, методи та нові підходи.
 3. Цифрові технології в навчанні іноземних мов: кращі практики, інновації, ефективність.
 4. Поняття «фахова компетентність перекладача» крізь призму євроінтеграції.
 5. Шляхи формування перекладацької компетентності студентів-філологів.
Вартість. Оргвнесок - 120 грн.

Лінгвістична теорія і практика: історична спадщина, актуальні проблеми та перспективи розвитку

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістична теорія і практика: історична спадщина, актуальні проблеми та перспективи розвитку», присвячена пам’яті доктора філологічних наук., професора В.Г. Таранця

Місце проведення: Міжнародний гуманітарний університет.
Час проведення: 10 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2021 року.

На конференцію приймаються тези, статті та наукові дослідження докторів наук, доцентів, викладачів ВНЗ, асистентів, докторантів, аспірантів, здобувачів і студентів. 

Напрями роботи конференції:
 1. Проблеми вивчення мов світу в їх історичному і перспективному розвитку.
 2. Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації.
 3. Актуальні питання мовознавства та літературознавства.
 4. Лінгвістичні психологічні та лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов, літератури та перекладу.
 5. Іншомовна освіта: інноваційний досвід класичних, гуманітарних, технічних університетів.
Вартість. 50 грн. за сторінку.

Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук

ХІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 8-10 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 20 листопада 2021 року.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти (віком до 35 р.), а також обдаровані учні ЗЗСО.
Форми участі в конференції: публікація тез Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті університету. 

Напрями роботи конференції:
 1. Економічні аспекти розвитку організації, регіону.
 2. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці.
 3. Сучасні тенденції розвитку виробничих і сільськогосподарських технологій, технологій машин і матеріалів.
 4. Фізика. Математика.
 5. Історія. Філософія.
 6. Правознавство. Політологія.
 7. Українське суспільство і виклики глобальної цивілізації: соціально-гуманітарні аспекти.
 8. Педагогіка: теорія та практика.
 9. Психологія.
 10. Філологічні науки.
 11. Лінгвістика (англійська, німецька мови). Методика викладання іноземної мови.
 12. Біологія, екологія, еколого-краєзнавча освіта, охорона природи.
 13. Фізична культура, спорт, здоровий спосіб життя.
 14. Технологічна освіта.
 15. Початкова освіта.
 16. Дошкільна освіта.
 17. Професійна освіта.
Вартість. безкоштовно.