четвер, 20 січня 2022 р.

Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках»
(до 120-річчя від дня народження Жака Лакана)

Місце проведення: Конгрес-Центр Тинецького Бенедиктинського абатства, Музей сучасного мистецтва МОСАК (м. Краків, Польща).
Час проведення: 21-23 березня 2022 р.
Реєстрація: до 15 березня 2022 року.

У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ „Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0».
За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників:
1 - фахового збірника наукових праць, що включений до реєстру МОН (ВАК) України з педагогічних, психологічних та філософських наук.
2 – міжнародного наукометричного фахового видання “European Humanities Studies: State and Society” (Copernicus International, Biblioteka Narodova (Polska) та ін.), завершення нострифікації в SCOPUS). 

Напрями роботи конференції:
  1. Жак Лакан та його вплив на розвиток культури і гуманітарних наук
  2. Філософські, психологічні та культурологічні аспекти творчості Жака Лакана
  3. Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
  4. Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез
  5. Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
  6. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
  7. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
  8. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
  9. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій.
Вартість. 85 грн. за сторінку. Вартість примірника – 20 євро. Всі тексти подаються у якісному перекладі (виключно). Переклад тексту статті на англійську або польську мову (за потребою) – 100-120 грн. за стор. (залежно від складності тексту). Підготовка анотації польською мовою (за потребою) – 210 грн.
Організаційний внесок складає (спеціальні умови для учасників від України): 100 євро (для учасників Краківського етапу Асамблеї – участь в 1-му конференційному заході), 150 євро (участь у 2-х заходах) та 250 євро (участь у науково-педагогічному стажуванні). При заочній участі сплачується оргвнесок у розмірі 50 євро (50%) для забезпечення редакційно-експертних витрат. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Випуск № 85, 2022.
Прийом матеріалів: до 11 лютого 2022 р.
Розміщення електронної версії на сайті після 15 квітня 2022 р.
Розсилка друкованих примірників після 29 квітня 2022 р.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи включено до переліку наукових фахових видань (категорія «Б») із педагогічних наук та соціальної роботи (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 2 липня 2020 р., додаток 4).

Категорія Б з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта), з соціальної роботи (231 – Соціальна робота).
Вартість. 1100 грн. за статтю обсягом до 12 сторінок, додатково сплачується 50 грн. за кожну додаткову сторінку статті.