середа, 14 грудня 2022 р.

Актуальні проблеми сучасної філології, перекладознавства та лінгвістичного забезпечення сектору безпеки й оборони

І Міжнародна науково – практична конференція для здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми сучасної філології, перекладознавства та лінгвістичного забезпечення сектору безпеки й оборони»

Місце проведення: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. ОНЛАЙН
Час проведення: 22 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 21 грудня 2022 року.

Обговорення стану та перспектив сучасної філології та перекладознавства, лінгвокраїнознавчих аспектів і професійної іншомовної комунікації у закладах вищої освіти сектору безпеки й оборони України. Публікація тез.

Напрями роботи конференції:
  1. Актуальні проблеми сучасної філології та перекладознавства.
  2. Лінгвокраїнознавчі студії.
  3. Лінгвістичне забезпечення сектору безпеки й оборони.

субота, 10 грудня 2022 р.

Публікації з політології та філософії

Шановні вчені-політологи!
Попри війну та обстріли енергетичної інфраструктури, відсутність світла, води й опалення наукові фахові журнали з політичних наук не припиняють об’єднуватися й у грудні, щоб і надалі, незважаючи на всі негаразди, забезпечувати безперервність наукової діяльності та разом іти до спільної перемоги.
Команда видавництва разом із головними редакторами, членами редакційних колегій, рецензентами журналів та співробітниками університетів закуповує та використовує в разі необхідності генератори, купуючи дизель чи бензин, працює вночі, коли є світло, та демонструє єдність і згуртованість попри психологічну втому. Адже майбутнє України – за освіченими людьми!
Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених видань на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.
Для вашої зручності було вибрано єдину дату подання матеріалів – 27 грудня, до якої ви можете направити свої статті.
У разі виникнення запитань ви можете звернутися до співробітників видавництва, контакти яких зазначені на сайтах журналів. Ми на зв’язку!
Вісник Львівського університету.
Серія: Філософсько-політологічні студії
Засновник видання: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі
Наказу МОН України від 14 травня 2020 року
№ 627 (Додаток № 2).
Спеціальності: 033 – Філософія; 052 – Політологія.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


Актуальні проблеми філософії та соціології
Засновник видання: Національний університет
«Одеська юридична академія».
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі
Наказу МОН України від 26 листопада 2020 року
№ 1471 (Додаток № 3).
Спеціальності: 033 – Філософія; 052 – Політологія;
054 – Соціологія.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


Politicus
Засновник видання: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі
Наказу МОН України від 17 березня 2020 року
№ 409 (Додаток № 1).
Спеціальності: 052 – Політологія.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки
та публічне управління
Засновник видання: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
Фахова реєстрація (категорія «Б»): на підставі Наказу МОН України від 7 квітня 2022 року № 320 (Додаток № 2).
Спеціальності: 052 – Політологія; 281 – Публічне управління та адміністрування.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист


flagi
KELM (Knowledge, Education, Law, Management)
Засновник видання: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie.
Галузь знань: освіта/педагогіка, культура
і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні
та поведінкові науки, журналістика, управління
та адміністрування, право.
обкладинка
Електронна сторінка
Інформаційний лист