вівторок, 22 серпня 2023 р.

Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges»

Місце проведення: Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна) та редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу "WayScience" ( http://www.wayscience.com/ ).
Час проведення: 21-22 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 22 вересня 2023 року.

За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийняті» (разом з реквізитами для оплати).
Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез доповідей на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною поштою авторам. Додатково, кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • дистанційне навчання;
 • психологічні аспекти навчання підчас війни;
 • інноваційні технології в педагогічній діяльності;
 • фінансування системи освіти;
 • інклюзивна освіта;
 • портрет сучасного педагога;
 • особливості та переваги освітніх систем країн світу;
 • академічна доброчесність;
 • нова українська школа;
 • сучасні тенденції соціальної роботи в системі освіти;
 • практичні кейси в педагогічній діяльності;
 • інші загальні та спеціальні питання (зазначає автор).
Вартість. 150 грн.

Achievements of 21st Century Scientific Community

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Achievements of 21st Century Scientific Community»

Місце проведення: Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна) та редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу "WayScience" ( http://www.wayscience.com/ ).
Час проведення: 14-15 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 15 вересня 2023 року.

За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийняті» (разом з реквізитами для оплати).
Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез доповідей на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною поштою авторам. Додатково, кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • науки державного управління;

 • філософські науки;
 • економічні науки;
 • історичні науки;
 • юридичні науки;
 • сільськогосподарські науки;
 • географічні науки;
 • педагогічні науки;
 • психологічні науки;
 • соціологічні науки;
 • політичні науки;
 • філологічні науки;
 • технічні науки;
 • медичні науки;
 • хімічні науки;
 • біологічні науки;
 • фізико-математичні науки;
 • інші професійні науки.

Вартість. 150 грн.

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях

IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях"

Місце проведення: Бердянський державний педагогічний університет Український державний університет імені М.П. Драгоманова.
Час проведення: 21-22 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 17 вересня 2023 року.

Заочна участь у конференції передбачає сертифікат учасника та публікацію тез в електронному збірнику, який буде розміщено на Web-сторінці університету у вкладці “Наука : наукова робота : конференції БДПУ” через 10 днів після дати проведення конференції. 

Напрями роботи конференції:
 • актуальні проблеми сучасної природничої і технологічної освіти;
 • інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін;
 • забезпечення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти;
 • проблеми використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів.
Вартість. 100 грн.

Дунаєвеччина в умовах війни Росії проти України

Науково-практична конференція «Дунаєвеччина в умовах війни Росії проти України»

Місце проведення: Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Історико-краєзнавчий музей».
Час проведення: 15 вересня 2023 р.
Реєстрація: до 1 вересня 2023 року.

За матеріалами конференції буде видано збірник. Для цього статтю (до пів друкованого аркуша, формат- А 4, шрифт- Times New Roman, 14 пт, інтервал- 1,5, поля – ліве, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм) необхідно оформити в такому порядку: у правому кутку – ініціали, прізвище автора, населений пункт, посередині сторінки – назва статті, далі - коротка анотація, ключові слова, мета і завдання дослідження, виклад матеріалу, висновки. Список використаних джерел - в алфавітному порядку, посилання - у квадратних дужках номер джерела, аркуша чи сторінки [2, c.5], [3, арк.5]. До статті необхідно додати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, електронна адреса, номер мобільного телефону.

Напрями роботи конференції:
 • Дунаївці: від першої згадки до сучасності;
 • Дунаєвеччина в умовах війни Росії проти України;
 • Героїзм уродженців Дунаєвеччини в захисті незалежності України;
 • Економічне, політичне, духовне життя і повсякдення краю;
 • Культурна спадщина в непростих умовах сьогодення, видатні постаті.
Просимо, зорієнтувавшись, повідомити про своє бажання взяти участь у
конференції та обрану тему, а доповідь в електронному вигляді надіслати не пізніше
1 вересня 2023 року на адресу: viktam@i.ua.