середу, 6 березня 2019 р.

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання

Збірник наукових праць «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання»

Термін подання статей: до 15 березня 2019 р.

Вимоги до оформлення джерел

Вимоги до оформлення джерел відповідно до Національного стандарту України

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація)

Зазначений стандарт набув чинності 01.07.2016. Він установлює види бібліографічних посилань, що є частиною довідкового апарата документа та наводяться у формі бібліографічного запису, а також визначає правила та особливості складання і розміщення відповідних записів. Поширюється дія стандарту на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.

Стандарт не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, IDT). Однак він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань.
ДокладноПриклади оформлення джерел

Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти»

Місце проведення: Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету.
Час проведення: 20-24 березня 2019 р.
Реєстрація: до 10 березня 2019 року.

За результатами роботи конференції планується в електронному вигляді видання збірника матеріалів конференції (публікація тез безкоштовна).

Напрями роботи конференції:
  1. Передумови професійної самореалізації: психологічний, мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
  2. Володіння іноземною мовою як інноваційний шлях розвитку сучасного фахівця.
  3. Можливості та інструменти для професійного розвитку молоді в галузі управління та адміністрування.
  4. Професійний розвиток молодих фахівців в галузі права.
  5. Інноваційні процеси та їх вплив на діяльність туристичного та готельного бізнесу.
  6. Влив інновацій на фінансово-економічний розвиток сучасного підприємства.
Вартість. безкоштовно.