понеділок, 28 листопада 2022 р.

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

Місце проведення: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 20-21 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 грудня 2022 року.

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:
 • тез доповіді у збірці матеріалів конференції (ISBN збірки матеріалів), яку буде розміщено на сайті Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за адресою: https://pedscience.sspu.edu.ua;
 • статті у фаховому науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (категорія Б). 
СТАТТІ, що відповідають чинним вимогам, будуть опубліковані після конференції в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», який індексується у міжнародних базах даних Crossref, Index Copernicus Master List, CEJSH, Google Scholar (додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.sspu.edu.ua та www.sspu.edu.ua). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»: наказ МОН України № 886 від 02.07.2020.

Інтерактивні дискусійні платформи:
 1. Платформа 1. Стратегічні перспективи розвитку вищої освіти: національний, європейський та глобальний контексти.
 2. Платформа 2. Професійна підготовка викладача вищої школи та менеджера освіти: традиції та інновації.
 3. Платформа 3. Підготовка фахівця для ХХІ століття: виклики та перспективи.
 4. Платформа 4. Формування трансверсальних компетентностей здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища засобами дистанційного навчання.
Вартість. Участь - 100 грн.

четвер, 17 листопада 2022 р.

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку»

Місце проведення: Одеський національний морський університет.
Час проведення: 25-26 листопада 2022 р.
Реєстрація: до 22 листопада 2022 року.

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським науковим видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI).
Збірник тез буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва з багаторічним досвідом видання наукової книги «Liha-Pres» за посиланням.

Тематичні панелі:
 1. Мовна міжкультурна комунікація
 2. Міжкультурні історичні зв’язки
 3. Інформаційний простір і міжкультурна комунікація
 4. Міжкультурна комунікація студентів-іноземців у процесі фахової підготовки
 5. Міжкультурна комунікація у процесі євроінтеграції
Вартість. участь безкоштовна.

понеділок, 7 листопада 2022 р.

Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій

VXXVІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій» 

Місце проведення: Житомирський державний  університет імені Івана Франка.
Час проведення: 6-7 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2022 року.

Статті будуть надруковані у «Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки» – безкоштовно (за умови подання українською та англійською мовами), у «Нових технологіях навчання» – вартість 700 грн (подання лише українською мовою) та у збірнику наукових праць – вартість 250 грн (подання українською мовою).  

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців.
 2. Реалізація компетентнісно орієнтованої парадигми підготовки майбутніх фахівців в освітньому середовищі ЗВО.
 3. Використання інноваційних платформ для комунікації учасників освітнього процесу.
 4. Інноваційні освітні практики як головний чинник гармонізації соціально-педагогічного середовища.
 5. Освіта впродовж життя – актуальна педагогічна парадигма
 6. Технології творчого розвитку сучасного фахівця на засадах акмеологічного підходу.
 7. Суспільна місія освіти в умовах дистанційного навчання.

Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ІХ школа методичного досвіду)

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Час проведення: 22-23 листопада 2022 р.
Реєстрація: до 17 листопада 2022 року.

Матеріали (програма, сертифікати, збірка тез) в електронному вигляді буде розміщено протягом 30 днів після закінчення роботи конференції на сайті конференції

Напрями роботи конференції:
 1. Питання реалізації мистецької освіти у соціокультурному просторі ХХІ століття: сучасний європейський контекст
 2. Історичні аспекти становлення та розвитку мистецької підготовки майбутнього вчителя
 3. Психологічні засади мистецької підготовки майбутніх фахівців 4. Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України
 4. Мистецький аспект сучасного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
 5. Сучасна мистецька освіта і проблеми формування національної самосвідомості студентів
 6. Новітні технології та засоби навчання у мистецькій освіті: теорія та практика
Вартість. Безкоштовно.