понеділок, 28 листопада 2022 р.

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

Місце проведення: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 20-21 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 грудня 2022 року.

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:
  • тез доповіді у збірці матеріалів конференції (ISBN збірки матеріалів), яку буде розміщено на сайті Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за адресою: https://pedscience.sspu.edu.ua;
  • статті у фаховому науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (категорія Б). 
СТАТТІ, що відповідають чинним вимогам, будуть опубліковані після конференції в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», який індексується у міжнародних базах даних Crossref, Index Copernicus Master List, CEJSH, Google Scholar (додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.sspu.edu.ua та www.sspu.edu.ua). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»: наказ МОН України № 886 від 02.07.2020.

Інтерактивні дискусійні платформи:
  1. Платформа 1. Стратегічні перспективи розвитку вищої освіти: національний, європейський та глобальний контексти.
  2. Платформа 2. Професійна підготовка викладача вищої школи та менеджера освіти: традиції та інновації.
  3. Платформа 3. Підготовка фахівця для ХХІ століття: виклики та перспективи.
  4. Платформа 4. Формування трансверсальних компетентностей здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища засобами дистанційного навчання.
Вартість. Участь - 100 грн.

Немає коментарів:

Дописати коментар