понеділок, 1 листопада 2021 р.

Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту»

Місце проведення: Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Хмельницький, Україна).
Час проведення: 25 листопада 2021 р.
Реєстрація: до 24 листопада 2021 року.

Усі учасники конференції отримають:
 1. програми конференції (у разі необхідності)
 2. сертифікат учасника (у разі необхідності), де буде зазначена загальна кількість годин (6-10 годин).
 3. електронний збірник конференції буде розміщено:
 • на офіційному веб-сайті коледжу: http://www.hpk.edu.ua
 • на інформаційних платформах у бібліотеках України. 

Напрями роботи конференції:
 1. Економіка підприємства та корпоративне управління.
 2. Економіка та менеджмент інновацій.
 3. Приладобудування: стан та перспективи розвитку.
 4. Новітні технології у машинобудуванні.
 5. Альтернативні джерела енергії та їх вплив на розвиток освіти і науки.
 6. Автоматизація та механізація виробничих процесів.
 7. Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на суспільство, науку, освіту і бізнес.
 8. Автомобільний транспорт та інфраструктура.
 9. Тенденції розвитку фахової передвищої освіти в Україні
Вартість. Безкоштовно.

Неперервність та наступність між початковою і базовою загальною середньою освітою як передумови успіху реформ Нової української школи

Круглий стіл «Неперервність та наступність між початковою і базовою загальною середньою освітою як передумови успіху реформ Нової української школи»

Місце проведення: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 18 листопада 2021 р.
Реєстрація: до 17 листопада 2021 року.

Участь у круглому столі безкоштовна. За результатами круглого столу буде видано збірник тез та статей. За виступ або підготовку тез чи статей учасники отримають сертифікат. 

Напрями роботи конференції:
 • неперервність і наступність у навчанні як передумова забезпечення якості освіти;
 • наступність між початковою та базовою загальною середньою освітою в умовах реалізації нових освітніх стандартів;
 • технології організації наступності між початковою і базовою середньою освітою;
 • досвід працівників освіти: досягнення, проблеми та шляхи їх подолання.
Вартість. безкоштовно.

Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами”

Місце проведення: Університет Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав, Київська область, Україна).
Час проведення: 3 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 30 листопада 2021 року.

Учасникам конференції буде розіслано програму конференції (протягом 7 днів); електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат про участь (у форматі .pdf) на вказану в заявці електронну адресу (протягом 21 дня). 

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні й практичні аспекти методики навчання іноземних мов у закладах вищої освіти України в контексті глобалізації, оптимізації та стандартизації сучасної освіти.
 2. Організація процесу навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: завдання, методи та нові підходи.
 3. Цифрові технології в навчанні іноземних мов: кращі практики, інновації, ефективність.
 4. Поняття «фахова компетентність перекладача» крізь призму євроінтеграції.
 5. Шляхи формування перекладацької компетентності студентів-філологів.
Вартість. Оргвнесок - 120 грн.

Лінгвістична теорія і практика: історична спадщина, актуальні проблеми та перспективи розвитку

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістична теорія і практика: історична спадщина, актуальні проблеми та перспективи розвитку», присвячена пам’яті доктора філологічних наук., професора В.Г. Таранця

Місце проведення: Міжнародний гуманітарний університет.
Час проведення: 10 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2021 року.

На конференцію приймаються тези, статті та наукові дослідження докторів наук, доцентів, викладачів ВНЗ, асистентів, докторантів, аспірантів, здобувачів і студентів. 

Напрями роботи конференції:
 1. Проблеми вивчення мов світу в їх історичному і перспективному розвитку.
 2. Актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації.
 3. Актуальні питання мовознавства та літературознавства.
 4. Лінгвістичні психологічні та лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов, літератури та перекладу.
 5. Іншомовна освіта: інноваційний досвід класичних, гуманітарних, технічних університетів.
Вартість. 50 грн. за сторінку.

Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук

ХІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 8-10 грудня 2021 р.
Реєстрація: до 20 листопада 2021 року.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти (віком до 35 р.), а також обдаровані учні ЗЗСО.
Форми участі в конференції: публікація тез Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті університету. 

Напрями роботи конференції:
 1. Економічні аспекти розвитку організації, регіону.
 2. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці.
 3. Сучасні тенденції розвитку виробничих і сільськогосподарських технологій, технологій машин і матеріалів.
 4. Фізика. Математика.
 5. Історія. Філософія.
 6. Правознавство. Політологія.
 7. Українське суспільство і виклики глобальної цивілізації: соціально-гуманітарні аспекти.
 8. Педагогіка: теорія та практика.
 9. Психологія.
 10. Філологічні науки.
 11. Лінгвістика (англійська, німецька мови). Методика викладання іноземної мови.
 12. Біологія, екологія, еколого-краєзнавча освіта, охорона природи.
 13. Фізична культура, спорт, здоровий спосіб життя.
 14. Технологічна освіта.
 15. Початкова освіта.
 16. Дошкільна освіта.
 17. Професійна освіта.
Вартість. безкоштовно.

середа, 26 травня 2021 р.

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Збірник наукових праць «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії»

Видавник Львівський національний університет імені Івана Франка.
Подання: до 18 червня 2021 року.

«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія») відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (Додаток 2).
До наукового видання приймаються статті з політичних та філософських наук, розміщується інформація про події наукового життя в Україні, подаються рецензії наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.
Вартість. 1000 грн.

понеділок, 26 квітня 2021 р.

Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
присвячений 95-річчю від дня народження видатного українського психолога,  фундатора вітчизняної історико-психологічної науки Володимира Роменця
«Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (TDPUHM)

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Час проведення: 20 травня 2021 року.
Реєстрація: до 5 травня 2021 року.

За результатами круглого столу буде підготовлено друкований збірник матеріалів круглого столу.
За наявності бажання та за окрему плату учасники конференції можуть подати до друку статтю у фаховий науковий часопис категорії Б «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» (https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology) або у фахові наукові видання категорії Б «Український психологічний журнал ( http://upj.com.ua/indexa.php?page=index) та «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота» (https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal).

Напрями дискусії:
 1. Творчість академіка В.А. Роменця та її значення для становлення сучасної української психологічної науки.
 2. Вчинкова психологія та її місце в історії світової та вітчизняної психології.
 3. Історико-психологічна спадщина В.А. Роменця.
 4. Погляди В.А. Роменця про життєвий шлях особистості.
Вартість. 300 грн. за тези. Оплата за публікацію у фаховому журналі додатково.

пʼятниця, 23 квітня 2021 р.

Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)»

Місце проведення: Луцький національний технічний університет.
Час проведення: 21-22 травня 2021 року.
Реєстрація: до 1 травня 2021 року.

Окрім тез доповідей (за бажанням) учасники конференції можуть подати статтю в одне з фахових видань:
- науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології в освіті, науці, виробництві» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» та індексується в міжнародних науковометричних базах даних: Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Academic Resource Index ResearchBib) – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/.
- науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015) та індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/.

Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні принципи впровадження інформаційних технологій в освіті.
 2. Проблеми підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямків.
 3. Інноваційні процеси та технології навчання.
 4. Прикладні засоби програмування і програмне забезпечення.
 5. Інформаційні та інтелектуальні системи і технології.
 6. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
 7. Організація баз даних і знань.
 8. Кібербезпека та захист інформації.
Вартість. оргвнесок - 200 грн.

Інформаційні технології в освіті та науці

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 10-11 червня 2021 року.
Реєстрація: подання тез та статті до 17 травня, реєстрація на конференції до 28 травня 2021 року.

Матеріали, представлені на конференції, можуть бути опубліковані за вибором автора в:
- друкованій збірці тез доповідей «Інформаційні технології в освіті та науці»;
- електронному науковому журналі «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology» з безкоштовним присвоєнням статті ідентифікатора DOI. 

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретичні та прикладні проблеми адаптивного, індивідуалізованого та персоналізованого навчання.
 2. Інформаційні технології адаптивного, індивідуалізованого та персоналізованого навчання.
 3. Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання.
 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 5. Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. конференція - 190 грн., тези - 200 грн.

Соціальна робота: виклики сьогодення

Х Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: виклики сьогодення»

Місце проведення: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності.
Час проведення: 13-14 травня 2021 року.
Реєстрація: до 5 травня 2021 року.

За результатами роботи конференції буде видано електронний і паперовий збірник матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери в системі вищої освіти.
 2. Зарубіжний досвід організації соціальної роботи на локальному рівні.
 3. Сучасні моделі надання соціальних послуг у громаді.
 4. Практичні аспекти роботи фахівців із соціальної роботи та соціальних педагогів з різними категоріями клієнтів.
 5. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності.
 6. Методологічні та методичні основи організації дозвіллєвої діяльності менеджерами соціокультурної діяльності.
 7. Сучасний стан та перспективи розвитку спеціальної освіти.
 8. Потенціал інноваційних технологій в умовах інклюзивної освіти.
Вартість. оргвнесок - 150 грн.

Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність»

Місце проведення: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Час проведення: 1 червня 2021 року.
Реєстрація: до 15 травня 2021 року.

Оргкомітет планує видання збірника наукових статей та матеріалів за результатами роботи
наукової конференції й приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок 

Напрями роботи конференції:
 • заклади вищої і фахової передвищої освіти: історичний аспект;
 • державна політика у сфері вищої і передвищої освіти;
 • освітній процес у закладах вищої і фахової передвищої освіти;
 • студентське самоврядування;
 • сучасні напрями забезпечення якості освіти: академічна доброчесність, ліцензування освітньої діяльності, стандарти і освітні програми, моніторинг якості освіти, професійний розвиток науково-педагогічних і педагогічних працівників, навчально-методичне і науково-методичне забезпечення;
 • менеджмент у сфері освіти;
 • міжнародне співробітництво в освітньому просторі.

четвер, 8 квітня 2021 р.

Політологія. Соціологія. Право

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право». №2. 2021

ВидавникНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Подання: до 30 квітня 2021 р.

Наказом МОН "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 24 вересня 2020 Р. № 1188 Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей 052. Політологія, 054. Соціологія, 081. Право 

Рубрики журналу:
 1. Політологія
 2. Соціологія.
 3. Право
Вартість. 800 грн. за 12 сторінок + 40 грн. за кожну наступну сторінку

пʼятниця, 19 березня 2021 р.

Засоби і технології сучасного навчального середовища

Науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 21-22 травня 2021 року.
Реєстрація: до 30 березня 2021 року.

Матеріали будуть видані:
 • у збірнику тез (обов’язкові для всіх);
 • у Наукових записках ЦДПУ (видання фахове);
 • за бажанням автора в електронному фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби навчання» з тематики ІКТ в освіті за вимогами цього видання: http://www.ime.edu-ua.net/

Напрями роботи конференції:
 • інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо-математичної і технологічної освіти;
 • засоби сучасного навчального середовища;
 • навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті.
Вартість. 35 грн. за сторінку тез; 55 грн. за сторінку статті.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»

«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» №1/2021.

Видавець: Херсонський державний університет.
Подання: до 9 квітня 2021 року.

Науковий вісник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філології (035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України від 14 травня 2020 року №627 (додаток № 2). 
Вартість.  у разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання..
ДокладноСайт

Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 14-15 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 1 квітня 2021 року.

Є можливість публікації статті у фахових виданнях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
 • «Збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету» http://znp.udpu.edu.ua/ ;
 • «Проблеми підготовки сучасного вчителя» http://psv.udpu.edu.ua/ ;
 • «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» http://psh.udpu.edu.ua/ 

Напрями роботи конференції:
 1. Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах інтеграційних процесів.
 2. Компетентнісний підхід у професійній та технологічній освіті.
 3. Дидактичні, методичні та виховні аспекти підготовки учнів в контексті Нової української школи.
 4. Професійне становлення особистості в контексті Європейської освіти.
Вартість. 150 грн. (оргвнесок).

Духовні витоки Поділля: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в історії краю

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовні витоки Поділля: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в історії краю»

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 20 травня 2021 року.
Реєстрація: до 10 травня 2021 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. 

Напрями роботи конференції:
 1. Заснування Вищих педагогічних курсів на Поділлі.
 2. Трансформаційні процеси в історії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
 3. Викладацький склад закладу (1921–2021 рр.).
 4. Поступ навчально-методичної, наукової, виховної роботи в закладі.
 5. Відомі випускники Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
 6. Співпраця Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії із закладами освіти, науковими установами України та зарубіжжя, органами державної та місцевої влади.

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»

Місце проведення: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Житомирський  економіко-гуманітарний інститут університету «Україна».
Час проведення: 26 березня 2021 року.
Реєстрація: до 6 березня 2021 року.

За результатами підготовки та проведення конференції планується формування і друк збірника конференції, а також розміщення на сайті ЖЕГІ Університету «Україна» електронного збірника матеріалів конференції. Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування наукових публікацій. Матеріали будуть представлені методом прямого відтворення тексту, що був наданий авторами, які несуть відповідальність за його достовірність, зміст і стилістику, за правильне цитування джерел та посилання на них. 

Напрями роботи конференції:
 1. Соціально-педагогічні чинники соціалізації особистості в умовах суспільної трансформації.
 2. Теоретичні та практичні аспекти фізичної реабілітації та рекреації різних груп населення.
 3. Економіка та управління в умовах національного господарства.
 4. Перспективні напрямки становлення туристичної діяльності: вітчизняний та закордонний досвід.
 5. Міждисциплінарні наукові пошуки.
Вартість. безкоштовно

V Таврійські історичні наукові читання

Міжнародна науково-практична конференція «V Таврійські історичні наукові читання»

Місце проведення: Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
Час проведення: 2-3 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 30 березня 2021 року.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, молоді вчені.
Результатом конференції має стати обговорення актуальних проблем сучасної історичної, політичної та філософської науки в Україні та світі в умовах сучасних гібридних війн, а також публікація результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Секції конференції:
 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Історіографія
 4. Археологія
 5. Антропологія
 6. Джерелознавство
 7. Етнологія
 8. Історія соціології
 9. Історія філософії
 10. Історія публічного управління
Вартість. 230 грн. (оргвнесок)

вівторок, 16 березня 2021 р.

Актуальні питання мистецької педагогіки: теорія і практика

IX Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії "Актуальні питання мистецької педагогіки: теорія і практика"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Час проведення: 29 квітня 2021 року
Реєстрація: до 20 квітня 2021 року.

Матеріали конференції, оформлені згідно вимог, будуть опубліковані в науково-методичній збірці «Актуальні питання мистецької педагогіки»

Напрями роботи конференції:
 1. Питання теорії та практики мистецької педагогіки в умовах сучасних викликів. 
 2. Професійна підготовка мистецьких кадрів в процесі інноваційної перебудови української національної освіти.
 3. Актуальні тенденції розвитку науки у царині музикознавства, музичної педагогіки і виконавства.
 4. Методичні основи викладання мистецьких дисциплін у закладах позашкільної, фахової передвищої освіти та у вищій школі.
 5. Сучасні методи викладання мистецьких дисциплін у форматі дистанційного навчання.
Вартість. 150 грн.

середа, 3 березня 2021 р.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки

Фахове видання "Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки"

Місце проведення: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.
Публікація: з 31 травня 2021 року.
Подання: до 26 березня 2021 року для публікації в Том 32 (71) № 2, 2021.

Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з історичних наук (спеціальність 032. Історія та археологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1). 

Тематичні рубрики журналу:
 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Археологія
 4. Етнологія
 5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 6. Історія науки й техніки
 7. Антропологія
 8. Історія української культури
Вартість. 800 грн.

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації

ХІV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених "Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації"

Місце проведення: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Час проведення: 18 березня 2021 року.
Реєстрація: до 10 березня 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні соціальні проблеми сучасної молоді.
 2. Особливості психологічного розвитку особистості сучасної молоді.
 3. Правові аспекти формування громадянина європейської держави.
 4. Молодь за здорову націю.
 5. Молодь в сучасному інформаційному просторі: документознавчі та архівознавчі аспекти.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн.

понеділок, 1 березня 2021 р.

Перспективи. Соціально-політичний журнал

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал»

Місце проведення: ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
Поштова розсилка: до 1 червня 2021 року.
Подання: до 26 березня 2021 року у №1/2021.

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 033. Філософія та 054. Соціологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). 

Розділи журналу:
 1. Філософська онтологія
 2. Гносеологія
 3. Філософська антропологія
 4. Соціальна філософія
 5. Філософія історії
 6. Філософія освіти
 7. Філософія синергетики
 8. Етика та естетика
 9. Філософія релігії
 10. Теорія та історія соціології
 11. Методологія та методи соціологічних досліджень
 12. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси
 13. Спеціальні та галузеві соціології
 14. .
Вартість. 600 грн за статтю.
ДокладноСайт

неділя, 28 лютого 2021 р.

Динаміка, рух та розвиток сучасної науки

I Міжнародна студентська конференція «Динаміка, рух та розвиток сучасної науки»

Місце проведення: платформа UKRLOGOS.IN.UA.
Час проведення: 5 березня 2021 р.
Реєстрація: до 1 березня 2021 року.
Вартість. Оргвнесок: від 130 грн.

Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»

Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»

Видавник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Подання матеріалів: до 19 березня 2021 року для включення у Вип.42 (2021 рік).

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури.
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських наук (спеціальність 033 «Філософія») відповідно до Наказу МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5)
Вартість. 400 грн.

Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності

XІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності"

Місце проведення: Національний університет «Запорізька політехніка».
Час проведення: 7-8 жовтня 2021 року.
Реєстрація: до 20 липня 2021 року.

Матеріали доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Громадянське суспільство в етнополітичних процесах в Україні.
 2. Етнічна структура населення регіону: історія і культура.
 3. Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність.
 4. Інтелект та духовність: національний вимір.
 5. Етнонаціональний аспект державної мовної й освітньої політики.

Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти

ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти»

Місце проведення: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.
Час проведення: 16 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 1 квітня 2021 року.

Метою проведення конференції є обговорення проблемних питань функціонування та розвитку галузі фізичної культури та спорту, підвищення наукового рівня студентів, аспірантів, молодих вчених, пошук обдарованої молоді і стимулювання її творчого зростання.
За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових статей, участь у конференції буде засвідчена сертифікатом. 

Напрями роботи конференції:
 1. Формування професійних компетенцій фахівців фізичної культури і спорту.
 2. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти та професійній діяльності.
 3. Методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін професійного блоку з фізичного виховання в закладах освіти та вищих навчальних закладах.

пʼятниця, 26 лютого 2021 р.

Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності

Міжнародна науково-практична конференція на тему "Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності"

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 15-16 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 5 квітня 2021 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез, також матеріали буде опубліковано на офіційному сайті ТОКІППО. 

Напрями роботи конференції:
 1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.
 2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 3. Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
 4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.
 5. Особливості професійної діяльності педагога в умовах пандемії.
 6. Діяльність педагога в умовах інклюзивного освітнього середовища.
 7. Особистісний і професійний розвиток керівних кадрів закладів освіти в умовах децентралізації влади.
Вартість. Оргвнесок - 200 грн.

неділя, 14 лютого 2021 р.

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція, присвячена 100-річчю із Дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 19 квітня-14 травня 2021 року.
Реєстрація: до 12 квітня 2021 року.

Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (згідно вимог рекомендованих МОН України), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б», наказ МОН України від 02.07.2020 No 886) та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 4. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 4)
 5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 5)
 6. Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 6)
Вартість. Оргвнесок - 100 грн. Публікація статті - 600 грн.

пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

Студентські наукові дискусії поза форматом

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Студентські наукові дискусії поза форматом»

Місце проведення: Університет Короля Данила.
Час проведення: 9 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 9 березня 2021 року.

Конференція проводиться з метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідницької роботи студентів, набуття та обміну практичним досвідом студентами вітчизняних та іноземних ЗВО.
У рамках роботи конференції буде підготовлено збірник матеріалів конференції за напрямками: економіка, право, мистецтво, IT та PR.
Автори отримають електронний pdf-варіант за 10 днів після проведення заходу. 

Вартість. Оргвнесок 100 грн.

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

Місце проведення: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Час проведення: 20-21 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 20 березня 2021 року.

СТАТТІ, що відповідають чинним вимогам, будуть опубліковані після конференції в науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми), який включено до Index Copernicus Master List, CEJSH, Crossref, Google Scholar (додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.sspu.edu.ua та www.sspu.edu.ua ). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України до категорії «Б»: наказ № 886 від 02.07.2020.

Напрями роботи конференції:
 1. Стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні, ЄС та світі.
 2. Інновації у докторській підготовці молодих науковців: український, європейський та світовий досвід.
 3. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти в Україні, ЄС та у світі.
 4. Стратегії та інноваційні технології підготовки викладачів вищої школи.
 5. Професійна підготовка менеджерів інновацій в Україні, ЄС та у світі.
 6. Психологічні основи інноваційного розвитку вищої освіти.
 7. Інновації у підготовці фахівців з дошкільної та початкової освіти у контексті реалізації концепції «Нова українська школа».
 8. Інновації у виховній діяльності закладів освіти у контексті реалізації концепції «Нова українська школа».
 9. Інноваційні технології професійної підготовки соціальних працівників у сучасному суспільстві.
 10. Інновації у професійній підготовці фахівців корекційної та інклюзивної освіти.
Вартість. Очна участь: 250 грн., заочна участь: 200 грн.

Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання

Міжнародна науково-практична online-конференція «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання»

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Час проведення: 25-27 березня 2021 року.
Реєстрація: до 1 березня 2021 року.

Одночасно з конференцією можна прийняти участь у Міжнародних тренінгах з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти. Термін проведення заходів 25-27 березня 2021 року. У рамках конференції буде проведено Міжнародні одно (6 годин) - та дводенні (15 годин) тренінги з міжнародною участю для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти. Тренінги будуть проводитися в дистанційній формі. Усіх учасників тренінгів та майстер-класів буде забезпечено сертифікатами з підвищення кваліфікації відповідно до обраної тематики і тривалості.

Напрями роботи конференції:
 1. STEAM навчання – світовий освітній тренд
 2. STEAM-освітні платформи як чинник сприяння розвитку природничо-математичної і технологічної освіти
 3. Експериментальні майданчики STEAM-навчання
 4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників
 5. Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві
 6. Інноваційні методи викладання, навчання і менеджменту в освіті
 7. Інформаційні технології в сучасній освіті: еволюція можливостей
 8. Терапія творчістю: від теорії до практики в просторі STEAM-освіти.
 9. Музична терапія в освітньому просторі.
 10. Музичний коучинг: трансформація через мистецтво
Вартість. Один майстер-клас - 300 грн., Два і більше - 500 грн.

вівторок, 9 лютого 2021 р.

Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації

Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації»

Місце проведення: Львів. Громадська організація «Львівська фундація суспільних наук».
Час проведення: 26-27 лютого 2021 року.
Реєстрація: до 23 лютого 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання філософських наук (онтологія, гносеологія, феноменологія; діалектика і методологія пізнання; соціальна філософія та філософія історії; філософська антропологія; філософія культури; історія філософії; логіка; етика; естетика; філософія науки; філософія освіти; релігієзнавство; українознавство; богослов'я);
 2. Актуальні питання соціологічних наук (теорія та історія соціології; методологія та методи соціологічних досліджень; соціальні структури та соціальні відносини; спеціальні та галузеві соціології);
 3. Актуальні питання історичних наук (історія України; всесвітня історія; археологія; етнологія; історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія науки й техніки; антропологія);
 4. Актуальні питання політичних наук (теорія та історія політичної науки; політичні інститути та процеси; політична культура та ідеологія; політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; етнополітологія та етнодержавознавство).
Вартість. 170 грн.

Національна ідентичність в мові і культурі

XIV Міжнародна  конференція «Національна ідентичність в мові і культурі»

Місце проведення та організатори: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики. TESOL-Ukraine та   Ahi Evran University (Turkey)
Час проведення: 21-22 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 28 березня 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна  інтерпретація художнього тексту  
 2. Взаємодія національних мов сучасної  Європи
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар’єрів / Лінгвистична інтерпретація  тематики тілесного
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур
Вартість. 180 грн.

Актуальні проблеми сучасної іноземної філології

Студентський науковий вісник «Актуальні проблеми сучасної іноземної філології»

Місце проведення: Рівненський державний гуманітарний університет. Факультет іноземної філології. Кафедра практики англійської мови.
Публікація та розсилка: до 1 травня 2021 року.
Подання матеріалів: до 1 квітня 2021 року.

Матеріали для опублікування подаються українською та іноземними мовами (романо-германськими та слов’янськими) і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26-30). Вісник буде опублікований на сайті Рівненського державного гуманітарного університету. 

Рубрики вісника:
 1. Фонетична, лексична та граматична системи мови і методи їх досліджень.
 2. Міжкультурна комунікація в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень.
 3. Актуальні проблеми літературознавства.
 4. Новітні методики навчання іноземних мов.

Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм

ІІ Міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Місце проведення: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.
Час проведення: 19 березня 2021 року.
Реєстрація: до 10 березня 2021 року.

За результатами роботи всі учасники отримають сертифікат учасника (6 год. – без друку тез; 12 год – з поданими матеріалами), програму та збірник матеріалів конференції в електронному варіанті, які будуть розміщені на сайті Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка за електронною адресою: kpk.edu.ua через 10 робочих днів після проведення заходу.
Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення № 354 від 03.09.2020.
Тези учасників конференції будуть опубліковані в збірнику з присвоєнням УДК, DOI та ISSN:  2617-1449 , індексування в Google Scholar – кожної роботи. Учасники матимуть можливість презентувати матеріали конференції та сертифікат як підтвердження участі в Міжнародній конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Секція 1. Актуальні проблеми психології та педагогіки вищої школи.
 2. Секція 2. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості педагога.
 3. Секція 3. Модернізація освітніх методик у навчальних закладах різних рівнів на сучасному етапі.
 4. Секція 4. Інноваційні технології сучасної освіти.
 5. Секція 5. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики.
 6. Секція 6. Науки про освіту в інформаційному суспільстві.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн.

вівторок, 2 лютого 2021 р.

Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика»

Місце проведення: Таврійський Національний університет імені В. І. Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут.
Час проведення: 12-13 лютого 2021 р.
Реєстрація: до 9 лютого 2021 року.

Результатом конференції має стати обговорення актуальних проблем методології політичної науки, аналіз стану розвитку політичної науки та сучасних теоретико-методологічних напрямів дослідження політичних процесів та інститутів в Україні і світі, форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини, а також публікація результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія філософії.
 2. Соціальна філософія.
 3. Філософська антропологія.
 4. Теорія та історія політичної науки.
 5. Політичні процеси та інститути.
 6. Міжнародна політика і міжнародні відносини.
 7. Культурологія.
Вартість. Оргвнесок: 230 грн.

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. діалог у розвитку наук та освіти

Х-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. діалог у розвитку наук та освіти»

Організатори: Державна вища професійна школа в Коніні, Ужгородський Національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ.
Час проведення: 23 квітня 2021 р.
Реєстрація: до 5 березня 2021 року.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції».
Автори також мають можливість подати матеріали до колективної монографії видання якої планується за результатами конференції. 

Напрями роботи конференції:
Актуальні тенденції розвитку
 • природничих (математика та інформативні технології, фізика, хімія) наук;
 • технічних наук;
 • біологічних наук;
 • економічних наук;
 • юридичних наук;
 • історичних наук;
 • філологічних наук;
 • суспільних (соціологія, філософія, педагогіка, психологія) наук;
 • мистецтвознавства;
 • фізичної культури і спорту;
 • екології та охорони навколишнього середовища;
 • туризмознавства, краєзнавства.
Вартість. Збірник тез: 150 грн (електронний), 250 (друкований). Монографія: 300 грн (електронна), 600 грн (друкована).

четвер, 28 січня 2021 р.

Проблеми сучасного підручника

Фахове наукове видання категорії «Б» Проблеми сучасного підручника

Видавник: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
Публікація: №26 (у травні), №27 (у грудні) 2021 р.
Реєстрація: №26 (до 20 березня), №27 (до 20 вересня) 2021 р.

Наукове видання є фаховим категорії «Б» (Реєстр фахових видань http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab601); індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, Research Bible  (детальна інформація на сайті http://ipvid.org.ua/); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1309)..

Тематика публікацій
Актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної та науково-методичної літератури, наукові результати апробації і використання в освітньому процесі навчальної та методичної продукції.

Докладно: сайт видання

пʼятниця, 8 січня 2021 р.

Актуальні проблеми філософії та соціології

Публікація у двадцять сьомому номері науково-практичного фахового журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології»

Видавник: Національний університет "Одеська юридична академія".
Подання: до 29 січня 2021 року.
Публікація: 26 березня 2021 року.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (Додаток 3). 

вівторок, 5 січня 2021 р.

Літопис Волині

Публікація у всеукраїнському науковому часописі «Літопис Волині» №23 за 2020 рік

Видавник: Волинський національний університет імені Лесі Українки.
Подання: до 29 січня 2021 року.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі історичних, політичних наук та публічного управління (спеціальності 032 «Історія та археологія», 052 «Політологія», 281 «Публічне управління та адміністрування») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3).

Напрями роботи конференції:
 1. Історія Волині;
 2. Історія України;
 3. Всесвітня історія;
 4. Археологія;
 5. Історія політичної науки;
 6. Історія публічного управління
Вартість. 700 грн стаття + по 40 грн за кожну сторінку понад 12 сторінок (після рецензування).