неділя, 14 лютого 2021 р.

«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція, присвячена 100-річчю із Дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 19 квітня-14 травня 2021 року.
Реєстрація: до 12 квітня 2021 року.

Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (згідно вимог рекомендованих МОН України), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б», наказ МОН України від 02.07.2020 No 886) та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar. 

Напрями роботи конференції:
  1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
  2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
  3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
  4. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 4)
  5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 5)
  6. Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 6)
Вартість. Оргвнесок - 100 грн. Публікація статті - 600 грн.

Немає коментарів:

Дописати коментар