вівторок, 3 квітня 2018 р.

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи»

Місце проведення: Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” (м. Полтава).
Час проведення: 31 травня - 1 червня 2018 р.
Реєстрація: до 1 травня 2018 року.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ та АМН України.

Напрями роботи конференції:
 1. Упровадження інноваційних технологій у процес гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів.
 2. Актуальні проблеми термінознавства та перекладознавства.
 3. Сучасні дослідження професійного, міжкультурного і літературного дискурсу.
 4. Удосконалення змісту, засобів, форм і методів навчання у вищій школі.
 5. Види, засоби, форми і методи педагогічного контролю у вищій школі.
 6. Імідж та педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.
 7. Психолого-педагогічні засади формування майбутнього фахівця з вищою освітою.
 8. Філософія і освіта на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн + 25 грн. за сторінку.

Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність»

Місце проведення: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
Час проведення: 26-29 червня 2018 р.
Реєстрація: до 10 травня 2018 року.

За підсумками конференції, учасникам конференції надається відповідний
сертифікат, а тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції (надається учасникам після конференції), який буде також розміщений на сайті університету. Збірнику буде надано ISBN.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми соціальних наук (економічні науки, психологія і соціологія, політологія).
 2. Перспективні напрями досліджень в гуманітарних науках (педагогіка, історія, філософія, культурологія, філологія).
 3. Пріоритети прикладних наукових досліджень (інформаційні технології, медицина, інженерія, архітектура та будівництво, аграрні науки).
Вартість. 50 євро або 210 польських злотих.

Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським

Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським»

Місце проведення: Херсонський державний університет та Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Час проведення: 25-26 квітня 2018 р.
Реєстрація: до 1 квітня 2018 року.

Публікація наукових та науково-методичних статей передбачається у збірниках наукових праць «Педагогічний альманах» та «Педагогічні науки», які внесено до переліку фахових видань України з педагогіки та у збірнику матеріалів конференції (додаток В).

Напрями роботи конференції:
 1. Педагогіка Василя Сухомлинського й ідеї Нової української школи: точки дотику.
 2. Освіта і виховання культури потреб особистості: традиції й інновації.
 3. Новий зміст початкової освіти: оцінюємо, розмірковуємо, упроваджуємо.
 4. Новий учитель – для нової школи: зберігаємо позитивне, набуваємо нового.
 5. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського у міжнародному вимірі.
Вартість. Оргвнесок - 250 грн.