четвер, 26 березня 2020 р.

Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 21 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2020 року.

Організаційний комітет планує видати матеріали конференції: статті у періодичному науковому виданні „Актуальні питання мистецької педагогіки” який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1021 від 7 жовтня 2015 р. включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі „Педагогічні науки”. Збірнику присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-5402 (Друкована версія).

Напрями роботи конференції:
  1. Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки 
  2. Професійна підготовка мистецьких кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти.
  3. Інноваційні підходи до реалізації освітніх програм професійної підготовки фахівців мистецького профілю.
  4. Актуальні тенденції розвитку науки у царині музикознавства, музичної педагогіки і виконавства.
  5. Теорія і практика мистецької освіти школярів.
Вартість. 150 грн оргвнесок (але 30 грн. за умови заочної участі); 35 грн за сторінку у фаховому виданні.