пʼятниця, 19 березня 2021 р.

Засоби і технології сучасного навчального середовища

Науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 21-22 травня 2021 року.
Реєстрація: до 30 березня 2021 року.

Матеріали будуть видані:
 • у збірнику тез (обов’язкові для всіх);
 • у Наукових записках ЦДПУ (видання фахове);
 • за бажанням автора в електронному фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби навчання» з тематики ІКТ в освіті за вимогами цього видання: http://www.ime.edu-ua.net/

Напрями роботи конференції:
 • інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо-математичної і технологічної освіти;
 • засоби сучасного навчального середовища;
 • навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті.
Вартість. 35 грн. за сторінку тез; 55 грн. за сторінку статті.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»

«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» №1/2021.

Видавець: Херсонський державний університет.
Подання: до 9 квітня 2021 року.

Науковий вісник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філології (035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України від 14 травня 2020 року №627 (додаток № 2). 
Вартість.  у разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання..
ДокладноСайт

Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи»

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Час проведення: 14-15 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 1 квітня 2021 року.

Є можливість публікації статті у фахових виданнях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
 • «Збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету» http://znp.udpu.edu.ua/ ;
 • «Проблеми підготовки сучасного вчителя» http://psv.udpu.edu.ua/ ;
 • «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» http://psh.udpu.edu.ua/ 

Напрями роботи конференції:
 1. Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах інтеграційних процесів.
 2. Компетентнісний підхід у професійній та технологічній освіті.
 3. Дидактичні, методичні та виховні аспекти підготовки учнів в контексті Нової української школи.
 4. Професійне становлення особистості в контексті Європейської освіти.
Вартість. 150 грн. (оргвнесок).

Духовні витоки Поділля: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в історії краю

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовні витоки Поділля: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в історії краю»

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 20 травня 2021 року.
Реєстрація: до 10 травня 2021 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. 

Напрями роботи конференції:
 1. Заснування Вищих педагогічних курсів на Поділлі.
 2. Трансформаційні процеси в історії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
 3. Викладацький склад закладу (1921–2021 рр.).
 4. Поступ навчально-методичної, наукової, виховної роботи в закладі.
 5. Відомі випускники Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
 6. Співпраця Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії із закладами освіти, науковими установами України та зарубіжжя, органами державної та місцевої влади.

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»

Місце проведення: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Житомирський  економіко-гуманітарний інститут університету «Україна».
Час проведення: 26 березня 2021 року.
Реєстрація: до 6 березня 2021 року.

За результатами підготовки та проведення конференції планується формування і друк збірника конференції, а також розміщення на сайті ЖЕГІ Університету «Україна» електронного збірника матеріалів конференції. Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування наукових публікацій. Матеріали будуть представлені методом прямого відтворення тексту, що був наданий авторами, які несуть відповідальність за його достовірність, зміст і стилістику, за правильне цитування джерел та посилання на них. 

Напрями роботи конференції:
 1. Соціально-педагогічні чинники соціалізації особистості в умовах суспільної трансформації.
 2. Теоретичні та практичні аспекти фізичної реабілітації та рекреації різних груп населення.
 3. Економіка та управління в умовах національного господарства.
 4. Перспективні напрямки становлення туристичної діяльності: вітчизняний та закордонний досвід.
 5. Міждисциплінарні наукові пошуки.
Вартість. безкоштовно

V Таврійські історичні наукові читання

Міжнародна науково-практична конференція «V Таврійські історичні наукові читання»

Місце проведення: Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
Час проведення: 2-3 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 30 березня 2021 року.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, молоді вчені.
Результатом конференції має стати обговорення актуальних проблем сучасної історичної, політичної та філософської науки в Україні та світі в умовах сучасних гібридних війн, а також публікація результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Секції конференції:
 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Історіографія
 4. Археологія
 5. Антропологія
 6. Джерелознавство
 7. Етнологія
 8. Історія соціології
 9. Історія філософії
 10. Історія публічного управління
Вартість. 230 грн. (оргвнесок)

вівторок, 16 березня 2021 р.

Актуальні питання мистецької педагогіки: теорія і практика

IX Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії "Актуальні питання мистецької педагогіки: теорія і практика"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Час проведення: 29 квітня 2021 року
Реєстрація: до 20 квітня 2021 року.

Матеріали конференції, оформлені згідно вимог, будуть опубліковані в науково-методичній збірці «Актуальні питання мистецької педагогіки»

Напрями роботи конференції:
 1. Питання теорії та практики мистецької педагогіки в умовах сучасних викликів. 
 2. Професійна підготовка мистецьких кадрів в процесі інноваційної перебудови української національної освіти.
 3. Актуальні тенденції розвитку науки у царині музикознавства, музичної педагогіки і виконавства.
 4. Методичні основи викладання мистецьких дисциплін у закладах позашкільної, фахової передвищої освіти та у вищій школі.
 5. Сучасні методи викладання мистецьких дисциплін у форматі дистанційного навчання.
Вартість. 150 грн.

середа, 3 березня 2021 р.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки

Фахове видання "Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки"

Місце проведення: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.
Публікація: з 31 травня 2021 року.
Подання: до 26 березня 2021 року для публікації в Том 32 (71) № 2, 2021.

Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з історичних наук (спеціальність 032. Історія та археологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1). 

Тематичні рубрики журналу:
 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Археологія
 4. Етнологія
 5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 6. Історія науки й техніки
 7. Антропологія
 8. Історія української культури
Вартість. 800 грн.

Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації

ХІV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених "Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації"

Місце проведення: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна».
Час проведення: 18 березня 2021 року.
Реєстрація: до 10 березня 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні соціальні проблеми сучасної молоді.
 2. Особливості психологічного розвитку особистості сучасної молоді.
 3. Правові аспекти формування громадянина європейської держави.
 4. Молодь за здорову націю.
 5. Молодь в сучасному інформаційному просторі: документознавчі та архівознавчі аспекти.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн.

понеділок, 1 березня 2021 р.

Перспективи. Соціально-політичний журнал

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал»

Місце проведення: ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
Поштова розсилка: до 1 червня 2021 року.
Подання: до 26 березня 2021 року у №1/2021.

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 033. Філософія та 054. Соціологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). 

Розділи журналу:
 1. Філософська онтологія
 2. Гносеологія
 3. Філософська антропологія
 4. Соціальна філософія
 5. Філософія історії
 6. Філософія освіти
 7. Філософія синергетики
 8. Етика та естетика
 9. Філософія релігії
 10. Теорія та історія соціології
 11. Методологія та методи соціологічних досліджень
 12. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси
 13. Спеціальні та галузеві соціології
 14. .
Вартість. 600 грн за статтю.
ДокладноСайт