четвер, 21 квітня 2022 р.

Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі

IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет  імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 11-12 травня 2022 р.
Реєстрація: до 5 травня 2022 року.

Планується видання електронного збірника тез доповідей учасників конференції.
За бажанням учасників їх статті за матеріалами доповідей можуть бути опубліковані в збірнику наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя» фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 
Усі учасники конференції одержують сертифікати. 

Напрями роботи конференції:
 1. Перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві.
 2. Інновації в освіті: теоретичні й методичні аспекти.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті.
 4. Новітні тенденції у природничо-математичній освіті.
 5. Актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога.
 6. Академічна доброчесність в цифровому освітньому просторі.

Наука та освіта в дослідженнях молодих учених

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Час проведення: 19 травня 2022 р.
Реєстрація: до 1 травня 2022 року.

Збірник буде опубліковано в електронному форматі та розміщено в електронному репозитарії ХНПУ імені Г.С. Сковороди http://dspace.hnpu.edu.ua/ не пізніше 1 червня. За результатами конференції учасникам будуть розіслані електронні сертифікати.

Напрями роботи конференції:
 1. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання
 2. Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців
 3. Сучасні тенденції розвитку природничих наук
 4. Математичні студії
 5. Психологія кар’єрного успіху молодого науковця
 6. Актуальні питання сучасної філологічної науки
 7. Інформаційні технології та інформаційна підтримка наукової діяльності
 8. Питання здоров’язбереження та впровадження здоров’язберігаючих технологій в освіті
 9. Роль молодого вченого в становленні корпоративної культури наукової спільноти
Вартість. безкоштовно.

Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі

Вузівська науково-теоретична інтернет-конференція для студентів та аспірантів, вчителів шкіл та викладачів, вихователів «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди.
Час проведення: 9-10 червня 2022 р.
Реєстрація: до 20 травня 2022 року.

Запрошуємо Вас до участі у вузівській науково-теоретичній інтернет-конференції, ініціатором проведення якої є кафедра психологічної та педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Конференція присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових підходів у їх вирішенні. Вихід електронного варіанта збірника буде анонсовано на сайті ХНПУ імені Г.С.Сковороди, кафедра психологічної та педагогічної антропології. 

Напрями роботи конференції:
 • психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
 • сучасні реалії та перспективи розвитку освітнього процесу;
 • технологічні основи психології і педагогіки;
 • розвиток інклюзивної освіти. 
Вартість. безкоштовно.

Розвиток системи управління організацією

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток системи управління організацією»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 18-19 травня 2022 р.
Реєстрація: до 10 травня 2022 року.

Запрошуємо до участі в роботі конференції науковців, викладачів, працівників системи освіти, студентів і слухачів, випускників ІПОМ ХНПУ імені  Г. С. Сковороди. За матеріалами конференції буде видано збірник науково-методичних матеріалів.

Напрями роботи конференції:
 1. Професійний розвиток персоналу організації;
 2. Управління якістю виробництва й виробничого процесу;
 3. Інноваційні підходи до управління організацією.
Вартість. 350 грн.

Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Час проведення: 18 травня 2022 р.
Реєстрація: до 1 травня 2022 року.

За матеріалами конференції буде укладено електронний збірник тез і розміщено на сайті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди в розділі «Наука» та надіслано кожному учасникові електронною поштою.

Напрями роботи конференції:
 1. Сучасні лінгвістичні студії.
 2. Сучасні літературознавчі студії.
 3. Сучасні методичні студії.
 4. Сучасні перекладознавчі студії.
Вартість. безкоштовно.

Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі»

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Час проведення: 7-8 червня 2022 р.
Реєстрація: до 1 червня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники ЗВО, здобувачі першого, другого та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, педагогічні працівники ЗЗСО. Форма участі - дистанційна.
За результатами роботи конференції учасники отримають безкоштовно в електронній формі програму, сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Теоретико-методологічні засади мистецької освіти.
 2. Професійна підготовка фахівців мистецького профілю.
 3. Інноваційні технології в системі мистецького навчання і виховання.
 4. Реалізація дистанційного та змішаного навчання фахівців мистецького профілю.
 5. Загальна мистецька освіта в умовах сучасних викликів.

Актуальні проблеми освіти в Україні

ХIX всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні»

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Час проведення: 10 травня 2022 р.
Реєстрація: до 2 травня 2022 року.

Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на веб-сторінці: http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/olimpiady-ta-konkursy/studentski-naukovi-konferentsiji

Напрями роботи конференції:
 • зарубіжний досвід реформування середньої і вищої школи: актуальність, перспективи застосування в Україні;
 • актуальність ідей видатних зарубіжних та вітчизняних педагогів для сучасної теорії і практики навчання, освіти і виховання;
 • сучасні технології, моделі організації навчання й виховання учнів та студентів;
 • досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування, формування демократичного навчального середовища;
 • ціннісні орієнтації сучасної учнівської та студентської молоді, дослідження, аналіз шляхів формування;
 • учні (студенти) з особливими потребами: особливості навчання й виховання; стан і перспективи розвитку інклюзивної освіти за кордоном і в Україні;
 • культура взаємодії педагога з учнями (студентами) в середніх і вищих навчальних закладах;
 • специфіка педагогічної діяльності, педагогічна майстерність (учителя) викладача;
 • проблема професійної підготовки сучасних фахівців у системі вищої професійної освіти;
 • особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі;
 • виховання особистості молодої людини в сім’ї та родині: проблеми, особливості, форми, методи.
 • формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді.

Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика

Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика»,

Місце проведення: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Час проведення: 17 травня 2022 р.
Реєстрація: до 12 травня 2022 року.

За результатами конференції планується сформувати електронний збірник матеріалів, який через 10 днів після закінчення роботи буде представлений у PDF-форматі на головній сторінці за адресою: conference.pu.if.ua
За бажанням авторів матеріали можуть бути опубліковані у фаховому виданні категорії Б «Гірська школа Українських Карпат»:
Учасникам конференції оргкомітет може надіслати електронні сертифікати (за необхідності). 

Напрями роботи конференції:
 1. Науково-методологічні та історико-педагогічні засади дослідження освіти впродовж життя.
 2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення розвитку освіти впродовж життя в Україні та зарубіжжі.
 3. Неформальна освіта як форма освіти впродовж життя.
 4. Психофізіологічні особливості, інноваційні моделі та технології організації освіти різних вікових і соціальних груп.
 5. Пріоритетні інтереси та мотивації безперервного навчання студентської молоді.
Вартість. безкоштовно.