неділя, 29 листопада 2020 р.

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць. Серія «Історія»

«Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Серія «Історія»

Видавець: Історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Орієнтовна дата публікації: до 20 квітня 2021 р.
Подання статей: до 20 лютого 2021 року.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток ІІ) збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії у галузі історичних наук (032 – Історія та археологія), зареєстровано у міжнародних науково-метричних базах: Google Scholar, Index Copernicus. Виходить 2 рази на рік (квітень, листопад). 
Вартість однієї сторінки статті – 45 грн. Доктори наук друкуються безкоштовно (до 12 сторінок) за умови отримання лише електронного варіанту журналу. При безоплатній публікації статті доктори наук оплачують лише вартість DOI – 50 грн. За необхідності друкованого примірника сплачується 250 грн. за примірник і пересилку «Новою поштою».

Проблеми філології: історія та сучасність

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність»

Організатори: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Хмельницький національний університет.
Час проведення: 19 лютого 2021 року
Реєстрація: до 1 лютого 2021 року.

Публікацію матеріалів заплановано після конференції у збірнику наукових праць Хмельницького національного університету «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», який отримав статус друкованого періодичного видання категорії «Б» (Додаток 5 до Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020).
Вимоги до матеріалів і зразок їх оформлення буде надіслано у лютому 2021 року. 

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання українського мовознавства. 
 2. Мовна парадигма в діахронії. 
 3. Регіональне лінгвокраїнознавство. 
 4. Новітні напрями в лінгвістиці: теорії, проблеми. 
 5. Сучасна рецепція проблем української літератури. 
 6. Художні феномени в історії світової літератури. 
 7. Літературний дивосвіт письменників-ювілярів 2020-2021 рр. 
 8. Знакові постаті україністики. 
 9. Проблеми перекладу та прикладної лінгвістики. 
 10. Українська мова і література в закладах середньої та вищої освіти.
Вартість. 20 грн. - оргвнесок, 30 грн. - програма конференції.

неділя, 15 листопада 2020 р.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Видавець: Мукачівський державний університет.
Набір статей у 2020 р. до 20 листопада 2020 року.
Сайтhttp://pp-msu.com.ua/uk

«Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» включено до переліку фахових видань України з педагогічних наук (Наказ МОН України № 1505 від 16.05. 2016 року) та представлений в таких наукометричних базах даних: Російський індекс наукового цитування (Росія); ResearchBib (Японія), Index Copernicus: ICV 2016: 51.60 (Польща), Cite Factor, Infobase Index(Індія), Genamics Journal Seek, Academic Keys(США), ACNP Catalogue (Італія).
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ» – журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative) 

Тематика журналу:
 1. Педагогічна теорія та історія педагогіки.
 2. Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
 3. Освітні технології та розвиток особистості.
 4. Психолого-педагогічна комунікація.
 5. Компаративна педагогіка і психологія
 6. Педагогічна та вікова психологія.
 7. Організаційна психологія та психологія праці.
Вартість. 750 грн. за статтю.

четвер, 5 листопада 2020 р.

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Науковий  збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»

Видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Термін подання статті: до 27 листопада 2020 року.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі педагогічних наук (011 – Науки про освіту, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).

Напрями роботи конференції:
 1. Історія.
 2. Мистецтвознавство.
 3. Мовознавство. Літературознавство.
 4. Педагогіка.
Вартість. 900 грн. за публікацію до 15 сторінок.

П’ятнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в сучасних умовах

Всеукраїнська науково-практична конференція «П’ятнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в сучасних умовах»

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: буде оголошено додатково.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, працівники органів управління освіти, вчителі закладів загальної середньої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти. 

Напрями роботи конференції:
 1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М. М. Дарманського. 
 2. Організація дистанційної та дуальної освіти як виклик сьогодення.
 3. Засоби дистанційної освіти в ЗЗСО та в ЗВО.
 4. Онлайн-освіта: проблеми, тенденції, перспективи.
 5. Програмне забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційної освіти.
 6. Контроль за якістю освітнього процесу та її забезпечення в умовах дистанційної освіти.
 7. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, сертифікація педагогічних працівників.
 8. Академічна доброчесність та її дотримання в умовах цифровізації освітнього процесу.
 9. Онлайн-платформи в контексті реалізації ідеї безперервної освіти.
Вартість. 150 грн. - оргвнесок.

Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Час проведення: 10-11 грудня 2020 р.
Реєстрація: до 9 листопада 2020 року.

Програма та умови участі в очній формі будуть надіслані пізніше. За умови продовження карантинних заходів очні заходи буде перенесено в он-лайн формат. 

Напрями роботи конференції:
 1. Нормативно-правові, управлінські та організаційні засади роботи фахівців в умовах інклюзивної освіти.
 2. Нормотипові діти дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного освітнього середовища: особливості розвитку та психолого-педагогічний супровід.
 3. Освіта для дітей з інвалідністю в контексті Концепції «Нова українська школа»: реалії та перспективи.
 4. Педагогічні технології роботи з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах (обдарованими, малозахищеними верстви населення, дітьми груп ризику тощо).
 5. Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору
 6. Громадські й волонтерські організації як суб’єкти створення інклюзивного простору.
Вартість. 100 грн. - оргвнесок.