неділя, 29 листопада 2020 р.

Проблеми філології: історія та сучасність

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність»

Організатори: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Хмельницький національний університет.
Час проведення: 19 лютого 2021 року
Реєстрація: до 1 лютого 2021 року.

Публікацію матеріалів заплановано після конференції у збірнику наукових праць Хмельницького національного університету «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», який отримав статус друкованого періодичного видання категорії «Б» (Додаток 5 до Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020).
Вимоги до матеріалів і зразок їх оформлення буде надіслано у лютому 2021 року. 

Напрями роботи конференції:
  1. Актуальні питання українського мовознавства. 
  2. Мовна парадигма в діахронії. 
  3. Регіональне лінгвокраїнознавство. 
  4. Новітні напрями в лінгвістиці: теорії, проблеми. 
  5. Сучасна рецепція проблем української літератури. 
  6. Художні феномени в історії світової літератури. 
  7. Літературний дивосвіт письменників-ювілярів 2020-2021 рр. 
  8. Знакові постаті україністики. 
  9. Проблеми перекладу та прикладної лінгвістики. 
  10. Українська мова і література в закладах середньої та вищої освіти.
Вартість. 20 грн. - оргвнесок, 30 грн. - програма конференції.

Немає коментарів:

Дописати коментар