понеділок, 17 жовтня 2022 р.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

XIV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 20 листопада - 1 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 26 листопада 2022 року.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі і викладачі закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студенти.
Передбачається публікація статей у збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки».

Напрями роботи конференції:
 1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1)
 2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2)
 3. Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3)
 4. Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4)
 5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5)
 6. Актуальні проблеми освіти й технологій у середній та вищій школі (Секція 6)
 7. Особливості створення та використання систем автоматизованого проектування, робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7)
Вартість. 60 грн. за сторінку + 50 грн (DOI)

вівторок, 4 жовтня 2022 р.

Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті української хартії вільної людини»

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 20-21 жовтня 2022 р.
Реєстрація: до 10 жовтня 2022 року.

За результатами роботи конференції учасники отримають сертифікати (6 годин). Матеріали конференції буде видано окремим збірником (у електронному та друкованому форматах).
Вимоги до  публікації фахової  статті на сайті збірника наукових праць «Засоби навчальної  та науково-дослідної роботи»  ХНПУ імені Г.С.Сковороди http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/sciencemeans

Напрями роботи конференції:
 1. Формування свідомого громадянина – патріота України на основі цінностей Української Хартії вільної людини в умовах війни.
 2. Формування ціннісних ставлень учнівської та студентської молоді в умовах суспільних та освітніх змін.
 3. Психолого-педагогічні аспекти педагогіки партнерства учасників освітнього процесу в контексті Української Хартії вільної людини.
 4. Освітні практики: впровадження Української Хартії вільної людини за результатами інноваційного освітнього експерименту регіонального рівня «Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес».
Вартість. безкоштовно.