середа, 28 серпня 2019 р.

Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи

Міжнародна науково-практична конференція «Світоглядні горизонти місії вчителя нової української школи» до 195-річчя з дня народження К. Д. Ушинського

Місце проведення: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».
Час проведення: 19-20 вересня 2019 р.
Реєстрація: до 10 вересня 2019 року.

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515).
Журнал індексується в таких базах даних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Research Bible (Academic Resource Index),CiteFactor Academic Scientific Journals, ULRICHS WEB Global Serials Directory. 

Напрями роботи конференції:
  1. Професійне становлення майбутнього вчителя в університетському просторі: наукознавчий вимір.
  2. Мистецькі координати професійного становлення майбутніх учителів: методичний вимір професії вчителя сучасної школи.
  3. Тенденції, реалії, перспективи НУШ: передшкільна та початкова ланки освіти.
  4. К. Д. Ушинський – Вчений і Педагог: народознавчі розвідки та репрезентації в сучасній освіті.
Вартість. 300 грн. та 50 грн. за 1 сторінку.

Актуальні проблеми розвитку cпорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку cпорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції»

Місце проведення: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Час проведення: 24-25 жовтня 2019 р.
Реєстрація: до 20 вересня 2019 року.

Стаття буде опублікована у збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
  1. Психологічні, медико-біологічні та педагогічні аспекти розвитку cпорту для всіх;
  2. Управління розвитком масової фізичної культури населення України;
  3. Залучення до масової фізичної культури різних верств населення (доросле населення, студенти, школярі, дошкільники);
  4. Інваспорт як напрямок розвитку масового спорту для всіх;
  5. Досвід розвитку спорту для всіх в європейських країнах;
  6. Підготовка фахівців для галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
Вартість. 20 грн. за сторінку.