середа, 20 лютого 2019 р.

Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти

Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти»

Місце проведенняНаціональний технічний університет «Дніпровська політехніка» (кафедра філософії і педагогіки), Дніпровська академія неперервної освіти (кафедра філософії).
Час проведення: 12-13 квітня 2019 р.
Реєстрація: до 5 квітня 2019 року.

За підсумками роботи конференції буде виданий збірник матеріалів конференції, який вийде протягом місяця після її проведення. Електронні версії збірника та програма конференції будуть надіслані учасникам до 1 травня 2019 року та розміщені в загальнодоступних електронних бібліотеках, включаючи веб-сайт Дніпровської академії неперервної освіти.

Напрями роботи конференції:
 1. Проблема забезпечення якості освіти: міжнародний досвід та українські реалії.
 2. Взаємовпливи сучасної освіти і масової культури у глобальному вимірі.
 3. Україна – Польща – історія відносин у соціокультурному та світоглядному контекстах.
 4. Освітні інституції у сучасній культурі: тенденції, досвід самоорганізації, можливості розвитку та ризики реформування.
 5. Інновації та лідерство в освіті: проблеми і перспективи.
 6. Реформаторська педагогіка в сучасній освіті.
 7. Психолого-педагогічні, культурологічні та мистецтвознавчі виміри сучасної освіти.
 8. Педагогіка вищої школи: виклики часу.
 9. Формування духовно-ціннісної сфери особистості: ідеї та практична реалізація.
 10. Методологічна культура та професійні компетентності вчителя Нової української школи.
 11. Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика.
 12. Громадянські ініціативи в інтересах сталого розвитку.
Вартість. оргвнесок - 180 грн.

вівторок, 5 лютого 2019 р.

Фразеологія в лінгвокультурному просторі

Всеукраїнська наукова конференція «Фразеологія в лінгвокультурному просторі»

Місце проведення: факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Час проведення: 14-15 травня 2019 р.
Реєстрація: до 20 квітня 2019 року.

Матеріали публікуватимуться до початку конференції у збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки”, затвердженому ДАК України як фахове видання (проіндексований у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Напрями роботи конференції:
 1. Напрями сучасних досліджень фразеології.
 2. Діалектна фразеологія: стан дослідження, проблеми.
 3. Фразеологізми в етнолінгвістичному аспекті.
 4. Функціонування фразеологізмів у художніх текстах і діалектному мовленні.
 5. Фразеологічна лексикографія.
Вартість. 50 грн. за сторінку. Оргвнесок: 200 грн - очна, 50 грн - заочна. Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

понеділок, 4 лютого 2019 р.

Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

VІІI-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка.

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).
Час проведення:

 • в інтернет-режимі обговорення статей відбудеться з 05 по 23 квітня  2019 р.;
 • пленарне засідання – 23 квітня 2019 р. з 10.00 до 13.00.

Реєстрація: до 30 березня 2019 року.

Доповіді учасників конференції буде:

 • розміщено на Web-сторінці за адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/;
 • надруковано у збірнику тез.

Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.) та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar.

Напрями роботи конференції:
 1. Проблеми трудового та морального виховання у науково-педагогічній системі І.Г.Ткаченка та сучасність.
 2. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
 3. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
 4. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
 5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів в процесі навчання.
 6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
Вартість. 35 грн. за сторінку.

неділя, 3 лютого 2019 р.

Сучасні інформаційні технології в освіті та науці

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці", присвячена 100-річчю фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка

Місце проведення: Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Час проведення: 7-8 листопада 2019 р.
Реєстрація: до 15 жовтня 2018 року.

Матеріали доповідей будуть опубліковані у спеціальному випуску збірнику наукових праць кафедри прикладної математики та інформатики «Актуальні питання сучасної інформатики» і видані до початку конференції.
Матеріали кращих статей за окрему плату можуть бути опубліковані у Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка (серія: Педагогічні науки), який внесено до переліку наукових і фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (педагогічні науки). З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися за адресою http://visnyk.zu.edu.ua/.

Напрями роботи конференції:
 1. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці.
 2. Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ЗВО.
 3. Інформаційний супровід освітнього процесу.
 4. Моделювання і розробка електронних ресурсів навчального призначення.
 5. Використання хмарних технологій у навчальному процесі.
Для включення до програми конференції учаснику необхідно пройти реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/yyMFgqmqnC4uDcJm1, а також подати до оргкомітету: текст статті обсягом 5 сторінок (згідно з вимогами, що додаються, шаблони статей прикріплено у файлах), квитанцію про сплату організаційного внеску та за друк статті (оплата здійснюється після повідомлення про прийняття матеріалів до друку).

Вартість. 30 грн. за сторінку. 150 грн. - за участь у конференції; 75 грн. - заочна участь.
ДокладноІнформаційне повідомлення
Шаблон статті: переглянути