четвер, 31 грудня 2020 р.

Information Technologies In Education And Science

Second International Conference On Information Technologies In Education And Science

Conference venue: Bogdan Khmelnitsky Melitopol state pedagogical university.
10-11 june 2021.
Registration: until 24 january 2021.

Напрями роботи конференції:
 1. Track 1: Theoretical and applied problems of adaptive, individualized and personalized learning.
 2. Track 2: Information technologies of adaptive, individualized and personalized learning.
 3. Track 3: Problems of professional training in the blended learning framework.
 4. Track 4: Information and communication technologies in education.
 5. Track 5: Information technology in research.
 6. Track 6: State-of-the-art areas of software development.
Mandatory registration fee. 200 грн. - оргвнесок; 120 грн - публікація тез; додаткова оплата за статтю.

Регіональні студії

Фахове видання «Регіональні студії». №23/2020
Місце проведення: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Подання: до 29 січня 2021 року.
Видання: до 26 березня 2021 року.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії політичної науки, функціонування політичних інститутів, політичної культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б з політичних наук (052 – Політологія) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3). 

Напрями роботи конференції:
 1. Політичні інститути та процеси
 2. Політична культура та ідеологія
 3. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 4. Етнополітологія та етнодержавознавство
Вартість. 600 грн. за 12 сторінок + по 50 грн. за кожну додаткову сторінку.

Релігійні фактори в контексті суспільних та світоглядних трансформацій

Науково-практична онлайн-конференція «Релігійні фактори в контексті суспільних та світоглядних трансформацій»

Місце проведення: Національний університет «Острозька академія».
Час проведення: 24 лютого 2021 року.
Реєстрація: до 21 лютого 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Історія релігії в Україні та світі
 2. Філософія релігії
 3. Релігійна освіта
 4. Свобода совісті та віросповідання
 5. Релігійна етика
 6. Релігія та міжнародні відносини
 7. Релігія та ЗМК
 8. Релігійна філософія та теологія
Вартість. 100 грн. за публікацію.

Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики

ХIV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики»

Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Час проведення: 14 травня 2021 року.
Реєстрація: до 1 березня 2021 року.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць "Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія", який є фаховим виданням України категорії Б (https://journals.chnu.edu.ua/index.php/gp/about). Є можливість участі без публікації матеріалів, у такому разі учасник отримує програму конференції та сертифікат.. 

Напрями роботи конференції:
 1. Семантичні дослідження в мові.
 2. Когнітивний та комунікативний виміри лінгвістичних досліджень.
 3. Лінгвістика тексту й дискурсу.
 4. Перекладацька традиція та перекладознавство.
 5. Методика викладання іноземної мови, термінознавства та перекладу.
Вартість. 100 грн. оргвнесок + додаткова оплата за статтю.

Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні

ІІІ Усеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні»

Місце проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
Час проведення: 17-18 лютого 2021 року.
Реєстрація: до 10 лютого 2021 року.

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики.
 2. Традиції і новаторство в українській літературі.
 3. Зарубіжна література в просторі культури й цивілізації.
 4. Актуальні проблеми методики викладання філологічних дисциплін.
Вартість. 50 грн. - оргвнесок + 40 грн. за сторінку.

четвер, 24 грудня 2020 р.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки

Набір наукових статей до фахового наукового журналу «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки». Том 32 (71) № 1, 2021

Видавник: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.
Публікація: з 1 квітня 2021 року.
Реєстрація: до 29 січня 2021 року.

Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з історичних наук (спеціальність 032. Історія та археологія) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1). 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Археологія
 4. Етнологія
 5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 6. Історія науки й техніки
 7. Антропологія
 8. Історія української культури
Вартість. 700 грн. за статтю та +40 грн за кожну сторінку понад 12 сторінок.

пʼятниця, 18 грудня 2020 р.

Перспективи. Соціально-політичний журнал

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал»

Видавець: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
Подати статтю до: 22 січня 2021 року.
Видання: до 29 березня 2021 року.

Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 033. Філософія та 054. Соціологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4). 

Напрями роботи конференції:
 1. Філософська онтологія
 2. Гносеологія
 3. Філософська антропологія
 4. Соціальна філософія
 5. Філософія історії
 6. Філософія освіти
 7. Філософія синергетики
 8. Етика та естетика
 9. Філософія релігії
 10. Теорія та історія соціології
 11. Методологія та методи соціологічних досліджень
 12. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси
 13. Спеціальні та галузеві соціології
Вартість. 500 грн.

неділя, 13 грудня 2020 р.

Людинознавчі студії. Серія «Філософія»

Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»

ВидавникДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Термін подання: Вип. 41 за 2020 р. - до 25 грудня 2020 року.

Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, в якому представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють актуальні проблеми філософського знання. Особливу увагу звернуто на антропологічні виміри історико-філософського процесу, освітньо-педагогічного простору, соціально-культурних проблем сучасності. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських наук (спеціальність 033 «Філософія») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)
Вартість. 300 грн. + 40 грн. за сторінку понад 12 сторінок.

середа, 9 грудня 2020 р.

Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція, що приурочена 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти «Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи»

Місце проведення: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (онлайн).
Час проведення: 23 грудня 2020 року.
Реєстрація: до 21 грудня 2020 року.

За результатами конференції планується видання збірника тез. Учасник конференції отримує сертифікат. Окремо можлива подача статей учасників конференції до фахового видання з відповідної тематики. Прохання попередньо повідомити про це. 

Напрями роботи конференції:
 1. Історія становлення і розвиток професійної діяльності Інститутів удосконалення учителів.
 2. Сучасні методи і форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.
 3. Розвиток професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної освіти регіону.
 4. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

понеділок, 7 грудня 2020 р.

Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту

XIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту»

Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я.
Час проведення: 18-19 березня 2021 р.
Реєстрація: до 18 січня 2021 року.

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки і як фахове видання з фізичного виховання (категорія В) та входить до бази даних у науковий журнал Index Copernicus. При поданні матеріалів сплачується організаційний внесок на видання збірника. 

Напрями роботи конференції:
 1. Фізичне виховання різних груп населення.
 2. Оцінка і корекція функціонального стану і рухових функцій організму людини.
 3. Форми і методи підвищення резервних можливостей організму людини з різним рівнем фізичної підготовленості.
 4. Сучасні технології рекреації та масового спорту.
 5. Сучасні аспекти реабілітації в спорті.
 6. Здоров’язбережувальні технології у навчальному середовищі та у фізичному вихованні.
 7. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.
 8. Біосоціальні технології у контексті здоров’я.
Вартість. 75 грн. за сторінку.

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»

Видавник: Міжнародний гуманітарний університет.
Набір статей: до 25 грудня 2020 року.
Публікація: 26 лютого 2021 року

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. (додаток 3). 

Рубрики:
 • Слов’янські мови та література;
 • Література зарубіжних країн;
 • Романські, германські та інші мови;
 • Теорія літератури;
 • Порівняльне літературознавство;
 • Загальне мовознавство;
 • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 • Перекладознавство;
 • Мова і засоби масової комунікації;
 • Міжкультурна комунікація.
Вартість. 800 грн. за сторінку + 60 грн. за кожну сторінку понад 12 сторінок.

Наукове фахове видання «Регіональні студії»

Наукове фахове видання «Регіональні студії»

Видавник: Факультет міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Орієнтовна дата публікації: 26 лютого 2021 р.
Подання: до 25 грудня 2020 року.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії політичної науки, функціонування політичних інститутів, політичної культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б з політичних наук (052 – Політологія) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
До видання приймаються статті наукових співробітників, докторів наук, кандидатів політичних наук, викладачів, аспірантів та студентів, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблемами сучасної політичної науки. 

Рубрики:
 1. Політичні інститути та процеси.
 2. Політична культура та ідеологія.
 3. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
 4. Етнополітологія та етнодержавознавство.
 5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
Вартість. 600 грн. + 50 грн за кожну сторінку понад 12 сторінок.

III-IV Конгрес сходознавців

III-IV Конгрес сходознавців

Місце проведення: ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського в онлайн-форматі.
Час проведення: 23-24 грудня 2020 року.
Реєстрація: до 18 грудня 2020 року.

Учасники заходів III-IV Конгресу сходознавців можуть безкоштовно опублікувати статті у науковому виданні «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство». 

Напрями роботи конгресу:
Перший день Конгресу (23 грудня)
 • Давній Схід
 • Історія та культура країн Близького і Середнього Сходу
 • Історія та культура країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
 • Історія та культура країн Євразійського степу
 • Крим: історія, культура та сучасність
 • Релігії та філософські вчення Сходу
 • Сучасний Схід
 • Східні мотиви в українському і європейському літературознавстві
 • Сходознавство у сучасному медіапросторі
Другий день Конгресу (24 грудня)
 • Круглий стіл: Крим-Кримський-Кримське:
 • Агатангел Кримський і розвиток української орієнталістики
 • Агатангел Кримський в історії гуманітарного дискурсу
 • Наукова спадщина Агатангела Кримського в парадигмі сучасного світогляду
 • Проблеми сучасного українського сходознавства (бібліотечні колекції Агатангела Кримського та Омеляна Пріцака)
 • Круглий стіл: Сучасні методики викладання східних мов та літератури
Вартість. участь у конгресі безкоштовна.

неділя, 29 листопада 2020 р.

Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць. Серія «Історія»

«Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Серія «Історія»

Видавець: Історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Орієнтовна дата публікації: до 20 квітня 2021 р.
Подання статей: до 20 лютого 2021 року.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток ІІ) збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії у галузі історичних наук (032 – Історія та археологія), зареєстровано у міжнародних науково-метричних базах: Google Scholar, Index Copernicus. Виходить 2 рази на рік (квітень, листопад). 
Вартість однієї сторінки статті – 45 грн. Доктори наук друкуються безкоштовно (до 12 сторінок) за умови отримання лише електронного варіанту журналу. При безоплатній публікації статті доктори наук оплачують лише вартість DOI – 50 грн. За необхідності друкованого примірника сплачується 250 грн. за примірник і пересилку «Новою поштою».

Проблеми філології: історія та сучасність

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність»

Організатори: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Хмельницький національний університет.
Час проведення: 19 лютого 2021 року
Реєстрація: до 1 лютого 2021 року.

Публікацію матеріалів заплановано після конференції у збірнику наукових праць Хмельницького національного університету «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», який отримав статус друкованого періодичного видання категорії «Б» (Додаток 5 до Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020).
Вимоги до матеріалів і зразок їх оформлення буде надіслано у лютому 2021 року. 

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання українського мовознавства. 
 2. Мовна парадигма в діахронії. 
 3. Регіональне лінгвокраїнознавство. 
 4. Новітні напрями в лінгвістиці: теорії, проблеми. 
 5. Сучасна рецепція проблем української літератури. 
 6. Художні феномени в історії світової літератури. 
 7. Літературний дивосвіт письменників-ювілярів 2020-2021 рр. 
 8. Знакові постаті україністики. 
 9. Проблеми перекладу та прикладної лінгвістики. 
 10. Українська мова і література в закладах середньої та вищої освіти.
Вартість. 20 грн. - оргвнесок, 30 грн. - програма конференції.

неділя, 15 листопада 2020 р.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Видавець: Мукачівський державний університет.
Набір статей у 2020 р. до 20 листопада 2020 року.
Сайтhttp://pp-msu.com.ua/uk

«Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» включено до переліку фахових видань України з педагогічних наук (Наказ МОН України № 1505 від 16.05. 2016 року) та представлений в таких наукометричних базах даних: Російський індекс наукового цитування (Росія); ResearchBib (Японія), Index Copernicus: ICV 2016: 51.60 (Польща), Cite Factor, Infobase Index(Індія), Genamics Journal Seek, Academic Keys(США), ACNP Catalogue (Італія).
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ» – журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative) 

Тематика журналу:
 1. Педагогічна теорія та історія педагогіки.
 2. Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
 3. Освітні технології та розвиток особистості.
 4. Психолого-педагогічна комунікація.
 5. Компаративна педагогіка і психологія
 6. Педагогічна та вікова психологія.
 7. Організаційна психологія та психологія праці.
Вартість. 750 грн. за статтю.

четвер, 5 листопада 2020 р.

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Науковий  збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»

Видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Термін подання статті: до 27 листопада 2020 року.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі педагогічних наук (011 – Науки про освіту, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта).
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).

Напрями роботи конференції:
 1. Історія.
 2. Мистецтвознавство.
 3. Мовознавство. Літературознавство.
 4. Педагогіка.
Вартість. 900 грн. за публікацію до 15 сторінок.

П’ятнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в сучасних умовах

Всеукраїнська науково-практична конференція «П’ятнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: організація освітнього процесу в сучасних умовах»

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: буде оголошено додатково.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, працівники органів управління освіти, вчителі закладів загальної середньої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти. 

Напрями роботи конференції:
 1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М. М. Дарманського. 
 2. Організація дистанційної та дуальної освіти як виклик сьогодення.
 3. Засоби дистанційної освіти в ЗЗСО та в ЗВО.
 4. Онлайн-освіта: проблеми, тенденції, перспективи.
 5. Програмне забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційної освіти.
 6. Контроль за якістю освітнього процесу та її забезпечення в умовах дистанційної освіти.
 7. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, сертифікація педагогічних працівників.
 8. Академічна доброчесність та її дотримання в умовах цифровізації освітнього процесу.
 9. Онлайн-платформи в контексті реалізації ідеї безперервної освіти.
Вартість. 150 грн. - оргвнесок.

Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»

Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Час проведення: 10-11 грудня 2020 р.
Реєстрація: до 9 листопада 2020 року.

Програма та умови участі в очній формі будуть надіслані пізніше. За умови продовження карантинних заходів очні заходи буде перенесено в он-лайн формат. 

Напрями роботи конференції:
 1. Нормативно-правові, управлінські та організаційні засади роботи фахівців в умовах інклюзивної освіти.
 2. Нормотипові діти дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного освітнього середовища: особливості розвитку та психолого-педагогічний супровід.
 3. Освіта для дітей з інвалідністю в контексті Концепції «Нова українська школа»: реалії та перспективи.
 4. Педагогічні технології роботи з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах (обдарованими, малозахищеними верстви населення, дітьми груп ризику тощо).
 5. Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору
 6. Громадські й волонтерські організації як суб’єкти створення інклюзивного простору.
Вартість. 100 грн. - оргвнесок.

вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

ІV Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»

Місце проведення: Університет Ушинського, кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, м. Одеса.
Час проведення: 24-25 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2020 року.

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез наукових праць та сертифікат учасника, розсилка збірника здійснюватиметься після проведення конференції на електронну пошту авторам. 

Напрями роботи конференції:
24 листопада
 1. Актуальні питання фізичної культури і спорту різних верств населення.
 2. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного культури і спорту.
 3. Управлінські та соціально-економічні аспекти фізичної культури і спорту.
 4. Проблеми спортивної підготовки юних спортсменів і молоді.
25 листопада
 1. Фізкультурно-оздоровча та здоров’язбережувальна діяльність у закладах освіти.
 2. Питання фізичної реабілітації і рекреації засобами фізичного виховання і природними чинниками.
 3. Філософські, педагогічні і психологічні аспекти здоров’я людини.
 4. Використання новітніх інформаційних технологій у фізичному вихованні, спорті та здоров’ї людини.
 5. Медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту.
Вартість. 100 грн. за публікацію в електронному виданні; 200 грн за публікацію в друкованому виданні.

пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України»

Місце проведення: Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 26 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 30 жовтня 2020 року.

Доповіді учасників конференції буде розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.kspu.kr.ua; надруковано у збірнику тез. Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти», який внесено до переліку наукових фахових видань України

Напрями роботи конференції:
 1. Забезпечення міжнародної і національної безпеки, державне та військове управління складових сектору безпеки й оборони України: актуальні проблеми та напрямки їх вирішення.
 2. Правові аспекти національних безпекових і оборонних спроможностей.
 3. Психолого-педагогічні та морально-психологічні проблеми професійної підготовки персоналу сектору безпеки й оборони України.
 4. Озброєння, військова техніка та всебічне забезпечення оперативно-службових (бойових) дій структур сектору безпеки й оборони України.

субота, 10 жовтня 2020 р.

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Набір статей у фахове видання
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право № 1-2/2020

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Набір статей: до 30 жовтня 2020 р.

Наказом МОН "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 24 вересня 2020 Р. №1188 Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей 052. Політологія, 054. Соціологія, 081. Право. 

Рубрики журналу:
 1. Політологія.
 2. Соціологія.
 3. Право.
Вартість. 600 грн. за статтю.

Політологія, філософія, історія і соціологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та ЄС

Міжнародна науково-практична конференція «Політологія, філософія, історія і соціологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та ЄС»

Місце проведення: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (Куявський університет у Влоцлавеку. Польща).
Час проведення: 30-31 жовтня 2020 р.
Реєстрація: до 27 жовтня 2020 року.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13. 

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання філософських наук
 2. Актуальні питання соціологічних наук
 3. Актуальні питання історичних наук
 4. Актуальні питання політичних наук
Вартість. Оргвнесок 500 грн.

Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки та перспективи

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки та перспективи».

Місце проведення: Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради..
Час проведення: 19 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 23 жовтня 2020 року.

За результатами конференції видається збірник матеріалів та документ про підвищення кваліфікації – сертифікат (обсягом 8 академічних годин). 

Напрями роботи конференції:
 1. Історичні аспекти, проблеми ти перспективи становлення та розвитку національної педагогічної освіти.
 2. Персоналії в історико-педагогічному дискурсі.
 3. Модернізація освітнього процесу в контексті актуалізації ідей класичної педагогічної думки.
 4. Загальнокультурна парадигма професійної підготовки майбутніх педагогів: вихователів, учителів, соціальних працівників тощо.
 5. Технології персоніфікованого підходу в підготовці здобувачів освіти.
 6. Інклюзивна освіта: українські реалії.
 7. Гендерний підхід в освіті: соціокультурний та психолого-педагогічний аспекти.
 8. Едукація як ключова парадигма реформування освіти в України.
Вартість. Оргвнесок - 50 грн., + 35 грн. за сторінку

Україна першого двадцятиліття XXI століття: культурно-мистецький вимір

ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Україна першого двадцятиліття XXI століття: культурно-мистецький вимір»

Місце проведення: Рівненський державний гуманітарний університет.
Час проведення: 17-18 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 1 листопада 2020 року.

Деталі щодо публікації за вказаними у інформаційному повідомленні телефонами та сайті кафедри www.kulturologiya.rv.ua у розділі «Наукові збірники» - «Інші збірники». 

Напрями роботи конференції:
 1. Світовий культурний простір і українські перспективи.
 2. Міжкультурні контакти України в різних галузях людської життєдіяльності
 3. Еволюція ціннісних орієнтацій молоді як соціокультурна проблема
 4. Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи
 5. Художній процес в Україні в історико-культурній ретроспективі
 6. Вітчизняний освітній простір та його методологічне й методичне забезпечення..
 7. Позашкілька освіта в Україні як феномен культури.
 8. Нові форми реалізації культурної практики в умовах сьогодення.
Вартість. Оргвнесок - 40 грн.

Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку

V-а Міжнародна науково-практична конференція ««Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку»

Місце проведення: Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.
Час проведення: 12 листопада 2020 р.
Реєстрація: до 30 жовтня 2020 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у науково-методичному збірнику: «Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку». 

Напрями роботи конференції:
 1. Генезис сучасного хореографічного мистецтва в світі та Україні;
 2. Педагогічні питання хореографічної освіти сьогодення;
 3. Тенденції розвитку практик сучасного хореографічного мистецтва ХХІ століття;
 4. Питання формування в Україні науки про танець – хорології.
Вартість. безкоштовно.

середа, 10 червня 2020 р.

Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти»

Місце проведення: Харківський державний автотранспортний коледж.
Час проведення: 20 червня 2020 р.

Відбудеться в режимі онлайн. Запрошуємо до участі науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти, фахової передвищої та післядипломної педагогічної освіти, учителів шкіл. Тематика конференції орієнтована на висвітлення сучасних напрямів розвитку освітнього процесу в Україні, зокрема переходу до дитиноорієнтованого компетентнісного навчання.
За підсумками роботи конференції учасники отримають сертифікати. Основні положення розглянутих під час конференції питань буде висвітлено в електронному збірнику тез доповідей.

Напрями роботи конференції:
 1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої освіти.
 2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.
 3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
 4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого спеціаліста в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
Вартість. 200 грн. оргвнесок.

понеділок, 1 червня 2020 р.

Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи»

Місце проведення: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Час проведення: 10 червня 2020 р.
Реєстрація: до 01 червня 2020 року.

Публікація тез доповідей передбачається в електронному збірнику матеріалів конференції. 

Напрями роботи конференції:
 1. Інклюзивна освіта – старт до успіху.
 2. Партнерство в сучасному освітньому просторі (громада, педагоги, батьки, діти).
 3. Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи. Техніки формувального оцінювання.
 4. Використання інноваційних технологій у підвищенні культури читання учасників освітнього процесу.
 5. Креативна освіта в закладах освіти – умови, можливості, перспективи.
Вартість. Безкоштовно. Сертифікат - 60 грн.

Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи»

Місце проведення: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Час проведення: 22 жовтня 2020 р.
Реєстрація: до 01 вересня 2020 року.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Електронний варіант (у PDF-форматі) буде запропоновано безкоштовно та розміщено на сайті ХОІППО (рубрика «Наукова діяльність»).
Можливе замовлення друкованого варіанту (за попередньою оплатою; вартість поліграфічних послуг залежатиме від обсягу збірника та кількості замовленого накладу, орієнтовно 150 грн.).

Напрями роботи конференції:
 1. Сучасні підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти.
 2. Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії.
 3. Самооцінювання і взаємооцінювання здобувачів освіти.
 4. Формувальне і сумативне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
 5. Форми контролю засвоєння знань здобувачами освіти.
 6. Проблеми організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя.
 7. Роль батьків в організації контрольно-оцінювальної діяльності.
 8. Використання дидактичних засобів в організації контрольно-оцінювальної діяльності.
 9. Критеріальне оцінювання в рамках оновлення змісту освіти.
 10. Рейтингова система оцінювання в парадигмі компетентісно орієнтованого навчання.
Вартість. Оргвнесок 100 гривень. Доктори наук, професори організаційний внесок не сплачують.

пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи

XXVIІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи»

Місце проведення: Інтернет-формат.
Час проведення: 30 вересня 2020 р.
Реєстрація: до 1 вересня 2020 року.

Участь у роботі читань буде засвідчена сертифікатом. Передбачається публікація наукових статей: у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні», що входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Вимоги до публікації – за посиланням: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu; в електронному журналі «Науково-педагогічні студії». Вимоги до публікації – за посиланням: http://npstudies.dnpb.gov.ua/about/submissions#onlineSubmissions.
В окремому збірнику передбачається оприлюднення матеріалів читань, підготовлених освітянами-практиками.

Напрями роботи педагогічних читань:
 1. Дошкільна освіта і В. Сухомлинський: «дитина … – допитливий дослідник, відкривач світу»;
 2. Нова українська школа крізь призму ідей В. Сухомлинського: «у кожної школи має бути своє неповторне обличчя»;
 3. Спадщина В. Сухомлинського в системі підготовки і підвищення кваліфікації педагогів: «учительська професія – це людинознавство»;
 4. Про діяльність закладів, що носять ім’я В. Сухомлинського (презентація роботи ДНЗ «Ялинка» ім. В. О. Сухомлинського (м. Бровари);Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О. Сухомлинського та ін.);
 5. Про творчий досвід вчителів і шкільних бібліотекарів, які працюють за ідеями педагога.
Вартість. Оргвнесок - 100 грн.

четвер, 26 березня 2020 р.

Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку"

Місце проведення: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Час проведення: 21 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2020 року.

Організаційний комітет планує видати матеріали конференції: статті у періодичному науковому виданні „Актуальні питання мистецької педагогіки” який відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1021 від 7 жовтня 2015 р. включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі „Педагогічні науки”. Збірнику присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-5402 (Друкована версія).

Напрями роботи конференції:
 1. Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки 
 2. Професійна підготовка мистецьких кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти.
 3. Інноваційні підходи до реалізації освітніх програм професійної підготовки фахівців мистецького профілю.
 4. Актуальні тенденції розвитку науки у царині музикознавства, музичної педагогіки і виконавства.
 5. Теорія і практика мистецької освіти школярів.
Вартість. 150 грн оргвнесок (але 30 грн. за умови заочної участі); 35 грн за сторінку у фаховому виданні.

четвер, 20 лютого 2020 р.

Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості

ІІІ Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості»

Місце проведення: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Кафедра іноземної філології.
Час проведення: 14-15 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 30 березня 2020 року.

Публікація матеріалів, результатів та підсумків круглого столу: Електронна версія збірника матеріалів конференції будуть надіслані учасникам та розміщені на сайті http://conference.nau.edu.ua до 1 травня 2020 року.. 

Напрями роботи конференції:
 1. Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір.
 2. Місце іноземних мов у соціокультурному просторі особистості.
 3. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних мов. Стратегії використання мережі Інтернет та віртуального освітнього середовища в іншомовній освіті.
 4. Загальні питання романського та германського мовознавства.
 5. Міжкультурна комунікація як сучасний тренд формування міжкультурної толерантності в освітньому просторі закладів вищої освіти України та світу.
 6. Іншомовна компетентність сучасних випускників гуманітарних спеціальностей: європейські стратегії та реалії.
 7. Ціннісні орієнтації та особливості формування їх в умовах іншомовного та мультикультурного освітнього простору.
Вартість. 60 грн.

понеділок, 17 лютого 2020 р.

Національна ідентичність в мові і культурі

XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі»

Місце проведення: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій.
Час проведення: 2-3 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 7 березня 2020 року.

Тексти доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції, який разом із програмою учасники конференції отримають під час реєстрації.

Напрями роботи конференції:
 1. Культурологічна інтерпретація художнього тексту.
 2. Взаємодія національних мов сучасної Європи.
 3. Тематика тілесного в подоланні культурних бар'єрів / Лінгвістична інтерпретація в тематиці тілесного.
 4. Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур.
Вартість. 250 грн. Участь та збірник для докторів наук безкоштовна.

вівторок, 11 лютого 2020 р.

Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи»

Місце проведення: Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Час проведення: 14-15 травня 2020 р.
Реєстрація: до 15 квітня 2020 року.

Збірник тез буде розміщений на офіційному сайті Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ».
Всі учасники конференції отримають відповідні матеріали (сертифікати учасників та керівників, збірник тез) протягом двох тижнів після її проведення у форматі PDF на електронну адресу, зазначену в реєстраційній заяві. 

Напрями роботи конференції:
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (автоматизація техпроцесів)
 • Право
 • Управління та адміністрування (менеджмент)
 • Транспортні технології (автомобільний транспорт)
 • Туризм (сфера обслуговування)
 • Прикладна механіка (зварювання)
 • Галузеве машинобудування (обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)
 • Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка
 • Будівництво та цивільна інженерія(будівельний дизайн)
 • Природничі науки (фізика і астрономія, хімія, математика, біологія)
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Соціально-економічні дисципліни (економіка, історія, соціологія, філософія, географія)
 • Філологічні науки (укр. мова та література, зарубіжна література, іноземна мова)
 • Сучасні форми та методи при викладанні дисциплін (для викладачів/вчителів)
ВартістьУчасть в конференції (очна та заочна) – безкоштовно. Проживання, харчування, проїзд оплачуються окремо.

неділя, 2 лютого 2020 р.

Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін

ХХIІ міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін»

Місце проведенняБарський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Михайла Грушевського.
Час проведення: 23-24 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 15 лютого 2020 року.

Публікація у фаховому збірнику наукових праць (збірнику матеріалів конференції). 

Напрями роботи конференції:
 1. Методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін.
 2. Освіта дорослих: європейський вимір. Міжнародна співпраця у сфері професійної освіти.
 3. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах акмеологічного підходу.
 4. Творчий розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.
 5. Духовно-моральне виховання особистості майбутнього фахівця.
 6. Роль ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців.
 7. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті положень «Нової української школи».
Вартість. Оргвнесок - 150 грн та окремо 50 грн. за сторінку.

«Інформаційні технології – 2020» (ІТ-2020)

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2020» (ІТ-2020)

Місце проведенняКиївський університет імені Бориса Грінченка.
Час проведення: 21 травня 2020 р.
Реєстрація: до 3 травня 2020 року.

Роботу конференції буде організовано в дистанційному режимі: розміщення матеріалів у відкритому доступі з можливістю обговорення у коментарях.
За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник матеріалів (ISSN 2664-2638), який буде розміщено за адресою: http://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal.
Реєстрація за посиланням

Напрями роботи конференції:
 1. Використання інформаційних технологій в освіті та науці.
 2. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій.
 3. Математичне моделювання та обчислювальні методи.
 4. Технології, методи та засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
 5. Інформаційна безпека держави та особистості.
Вартість. Участь у конференції безкоштовна.

Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики

Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики»

Місце проведення: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Час проведення: 27-28 лютого 2020 р.
Реєстрація: до 20 січня 2018 року.

За результатами Всеукраїнських педагогічних читань планується підготовка та видання наукового збірника статей; матеріали читань можуть бути вміщені у фахових педагогічних виданнях ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; тези – в електронному збірнику (авторів-магістрів – у «Інформаційному бюлетені» кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика). 

Напрями роботи конференції:
 1. Концептуальні засади, практика функціонування та головні чинники удосконалення системи педагогічної освіти в сучасній Україні.
 2. Становлення і розвиток педагогічної освіти на українських землях у ХІХ-на початку ХХ ст.
 3. Теоретичні основи та практика підготовки педагогічних працівників в умовах УНР та ЗУНР.
 4. Провідні тенденції у розвитку системи педагогічної освіти в Україні у 1920-х – 1930-х рр. (східно- та західноукраїнський контекст).
 5. Особливості розвитку і змістові детермінанти педагогічної освіти в Україні у другій половині ХХ ст.
 6. Вища педагогічна освіта на Прикарпатті в умовах відродження національної системи освіти, її визначні організатори та репрезентанти. Внесок Б.Ступарика у підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Вартість. Оргвнесок - 200 грн, 40 грн. за сторінку у фаховому виданні, 25 грн. за сторінку у збірнику тез.