середа, 26 травня 2021 р.

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Збірник наукових праць «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії»

Видавник Львівський національний університет імені Івана Франка.
Подання: до 18 червня 2021 року.

«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія») відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (Додаток 2).
До наукового видання приймаються статті з політичних та філософських наук, розміщується інформація про події наукового життя в Україні, подаються рецензії наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.
Вартість. 1000 грн.