четвер, 4 жовтня 2018 р.

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Назва фахового видання: "Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти".
Галузь: Педагогічні науки.
Інформація на сайтіhttp://journals.uran.ua/apppfo

Рецензоване інтернет-видання, включене до міжнародних наукометричних баз публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти у різних наукових галузях, висвітлює питання використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної діяльності.
Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивного навчання, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.
Вид журналу: онлайн
Мови: українська, російська, англійська
Періодичність публікації: два рази на рік

Фізика. Освітні технології

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців “Фізика. Освітні технології”

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Час проведення: 23 листопада 2018 р.
Реєстрація: до 20 жовтня 2018 року.

Статті будуть включені у збірник тільки після рецензування. Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають тематиці та вимогам.
По завершенню конференції кожний учасник отримає збірник наукових праць. Вам буде відправлена та кількість примірників, яку Ви замовили (додатковий екземпляр оплачується окремо).

Напрями роботи конференції:
Секція 1. Фізика: досягнення і перспективи.
Секція 2. Історія фізики і техніки.
Секція 3. Дидактика: питання методики навчання фізики та астрономії в середній та вищій школі.
Секція 4. Експеримент та засоби ІКТ у навчанні фізики та астрономії.
Вартість. 150 грн. оргвнесок.