середа, 2 травня 2018 р.

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи

V Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи»

Місце проведення: Вінницький соціально-економічний інститут.
Час проведення: 16-17 травня 2018 р.
Реєстрація: до 10 травня 2018 року.

Результати конференції можуть бути опубліковано у збірнику матеріалів конференції та/або у фаховому виданні – Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», який включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009 р.). Окремі ґрунтовні дослідження, що відповідають зазначеним вимогам можуть бути надруковані у колективній монографії.

Напрями роботи конференції:
 • світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та основні проблеми;
 • концепція безперервної освіти в умовах інклюзії;
 • проблеми виховання та розвитку соціальної відповідальності сучасної молоді;
 • педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство;
 • соціальна та психологічна адаптація осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії;
 • проблеми архітектурної доступності та універсального дизайну навчальних закладів;
 • інформаційні технології формування доступності в інклюзивному освітньому просторі;
 • правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної освіти в Україні;
 • проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації учасників АТО з інвалідністю в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Вартість. 400 грн за публікацію у фаховому виданні.

Інформаційні технології в освіті та науці

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Місце проведення: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Час проведення: 14-15 червня 2018 р.
Реєстрація: до 15 травня 2018 року.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:

 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному наукометричному журналі „Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” (індексується у міжнародній базі даних Index Copernicus International);
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.

Напрями роботи конференції:
 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців.
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
Вартість. 35 грн. за сторінку у фаховому виданні.

"Проблеми освіти" та "Нові технології навчання"

Назва фахового видання: "Проблеми освіти" та "Нові технології навчання".
Галузь: Педагогічні науки.
Інформація на сайті: www.imzo.gov.ua

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" запрошує наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів до публікації результатів досліджень, теоретичних і експериментальних розробок у друкованих наукових виданнях "Проблеми освіти" та "Нові технології навчання", які включені до переліку наукових фахових видань у галузі педагогіки (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. №1413).

Вартість. Публікація статей, повідомлень та рецензій, після відповідного розгляду редакційними колегіями наукових збірників, буде здійснена безкоштовно.