четвер, 20 лютого 2020 р.

Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості

ІІІ Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості»

Місце проведення: Національний авіаційний університет. Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. Кафедра іноземної філології.
Час проведення: 14-15 квітня 2020 р.
Реєстрація: до 30 березня 2020 року.

Публікація матеріалів, результатів та підсумків круглого столу: Електронна версія збірника матеріалів конференції будуть надіслані учасникам та розміщені на сайті http://conference.nau.edu.ua до 1 травня 2020 року.. 

Напрями роботи конференції:
  1. Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір.
  2. Місце іноземних мов у соціокультурному просторі особистості.
  3. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних мов. Стратегії використання мережі Інтернет та віртуального освітнього середовища в іншомовній освіті.
  4. Загальні питання романського та германського мовознавства.
  5. Міжкультурна комунікація як сучасний тренд формування міжкультурної толерантності в освітньому просторі закладів вищої освіти України та світу.
  6. Іншомовна компетентність сучасних випускників гуманітарних спеціальностей: європейські стратегії та реалії.
  7. Ціннісні орієнтації та особливості формування їх в умовах іншомовного та мультикультурного освітнього простору.
Вартість. 60 грн.

Немає коментарів:

Дописати коментар