понеділок, 4 лютого 2019 р.

Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті

VІІI-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка.

Місце проведення: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).
Час проведення:

  • в інтернет-режимі обговорення статей відбудеться з 05 по 23 квітня  2019 р.;
  • пленарне засідання – 23 квітня 2019 р. з 10.00 до 13.00.

Реєстрація: до 30 березня 2019 року.

Доповіді учасників конференції буде:

  • розміщено на Web-сторінці за адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/;
  • надруковано у збірнику тез.

Статті обсягом 10-12 сторінок, оформлені належним чином (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), будуть надруковані в збірнику наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.) та зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar.

Напрями роботи конференції:
  1. Проблеми трудового та морального виховання у науково-педагогічній системі І.Г.Ткаченка та сучасність.
  2. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
  3. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
  4. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
  5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів в процесі навчання.
  6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
Вартість. 35 грн. за сторінку.

Немає коментарів:

Дописати коментар