пʼятниця, 23 квітня 2021 р.

Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)»

Місце проведення: Луцький національний технічний університет.
Час проведення: 21-22 травня 2021 року.
Реєстрація: до 1 травня 2021 року.

Окрім тез доповідей (за бажанням) учасники конференції можуть подати статтю в одне з фахових видань:
- науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології в освіті, науці, виробництві» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» та індексується в міжнародних науковометричних базах даних: Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Academic Resource Index ResearchBib) – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/.
- науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» (включений до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015) та індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus – вимоги до оформлення статей можна переглянути за наступною адресою: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/.

Напрями роботи конференції:
  1. Методологічні принципи впровадження інформаційних технологій в освіті.
  2. Проблеми підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямків.
  3. Інноваційні процеси та технології навчання.
  4. Прикладні засоби програмування і програмне забезпечення.
  5. Інформаційні та інтелектуальні системи і технології.
  6. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
  7. Організація баз даних і знань.
  8. Кібербезпека та захист інформації.
Вартість. оргвнесок - 200 грн.

Немає коментарів:

Дописати коментар