понеділок, 7 листопада 2022 р.

Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій

VXXVІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій» 

Місце проведення: Житомирський державний  університет імені Івана Франка.
Час проведення: 6-7 грудня 2022 р.
Реєстрація: до 15 листопада 2022 року.

Статті будуть надруковані у «Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки» – безкоштовно (за умови подання українською та англійською мовами), у «Нових технологіях навчання» – вартість 700 грн (подання лише українською мовою) та у збірнику наукових праць – вартість 250 грн (подання українською мовою).  

Напрями роботи конференції:
  1. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців.
  2. Реалізація компетентнісно орієнтованої парадигми підготовки майбутніх фахівців в освітньому середовищі ЗВО.
  3. Використання інноваційних платформ для комунікації учасників освітнього процесу.
  4. Інноваційні освітні практики як головний чинник гармонізації соціально-педагогічного середовища.
  5. Освіта впродовж життя – актуальна педагогічна парадигма
  6. Технології творчого розвитку сучасного фахівця на засадах акмеологічного підходу.
  7. Суспільна місія освіти в умовах дистанційного навчання.

Немає коментарів:

Дописати коментар