понеділок, 26 листопада 2018 р.

Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова

Назва фахового видання: “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики” збірника наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”.
Галузь: педагогіка.
Випуск: № 31 (41) 16 серії.
Термін подачі: до 15 грудня 2018 року.

Збірник наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”, переатестований у 2015 р. і затверджений ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 5; 2004, № 8; 2010, № 5; Додаток 8 до наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015).

Напрями роботи конференції:
  1. Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості, майстерності, професіоналізму освітянських кадрів;
  2. Творчий учитель-професіонал в історії педагогічної думки;
  3. Шляхи і засоби професійно-особистісного зростання фахівців освітньо-виховної сфери у процесі професійної підготовки та перепідготовки;
  4. Професійно-творча самореалізація педагога у сучасній навчально-виховній практиці.
Вартість. 55 грн. за сторінку + 30 грн. пересилка поштою.

Немає коментарів:

Дописати коментар