середа, 28 березня 2018 р.

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

Назва фахового видання: Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії.
Галузь: філософські науки, політичні науки.
Випуск: № 17 (2018).
Термін подачі: до 20 квітня 2018 року.

У збірнику можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (філософські науки, політичні науки) на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014 року.
«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії» внесено до переліку українських наукових видань, які визнані базовими за секцією «Соціально-історичні науки», згідно з рішенням засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 26.04.2017 року.


ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА
Філософські науки

 • онтологія, гносеологія, феноменологія; 
 • діалектика і методологія пізнання; 
 • соціальна філософія та філософія історії; 
 • філософська антропологія, філософія культури; 
 • історія філософії; 
 • логіка; 
 • етика; 
 • естетика; 
 • філософія науки; 
 • філософія освіти; 
 • релігієзнавство; 
 • українознавство; 
 • богослов’я.
Політичні науки
 • теорія та історія політичної науки; 
 • політичні інститути та процеси; 
 • політична культура та ідеологія; 
 • політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 
 • етнополітологія та етнодержавознавство.
Вартість. 550 грн. за публікацію (до 12 сторінок) + 40 грн. за кожну додаткову сторінку.

Немає коментарів:

Дописати коментар