пʼятницю, 6 січня 2023 р.

Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту

XІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту»

Місце проведення: Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я.
Час проведення: 23-24 березня 2023 року.
Реєстрація: до 20 лютого 2023 року.

Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як фахове видання з педагогіки, фізичного виховання та спорту категорія В) та індексоване у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.
Конференція може відбуватися у форматі online, оргкомітет приймає колективні заявки на участь у відео-конференції.

Напрями роботи конференції:
  1. Актуальні проблеми підготовки спортсменів різної кваліфікації у сучасних умовах.
  2. Фізичне виховання різних груп населення. Сучасні технології рекреації та масового спорту.
  3. Моніторинг показників фізичного стану організму людини з різним рівнем рухової активності.
  4. Здоров’язбережувальні технології в освітньому та дозвіллєвому середовищі, фізичній культурі та спорті. Медико-біологічні аспекти збереження здоров’я сучасної молоді.
  5. Професійна підготовка майбутніх фахівців для сфери фізичної культури та спорту.
  6. Оздоровчий фітнес. Фізкультурно-спортивна реабілітація.
  7. Навчання фізичної культури школярів у контексті ідей Нової Української Школи. Підготовка фахівців для НУШ.
Вартість. 150 грн оргвнесок) + 90 грн. за сторінку.

Немає коментарів:

Дописати коментар